Home > I need information for suppliers

I need information for suppliers

Providing guidelines to partners and suppliers

We are dedicated to our suppliers and partners and strive to give them regular guidelines and instructions concerning Arval's partnership policy.

Arval offers maintenance, repair and replacement tires for the leased vehicles in its fleet, substitutes cars that have suffered body or accidental damage, delivers cars within a short timeframe, and arranges for their convenient return.

Vertical Tabs

Údržba, opravy a pneumatiky
Maintenance, repair and tires

Our technical department -- reachable via phone or e-mail -- will be more than happy to respond to your inquiries if your vehicle suffers bodywork damage, if the glass has to be repaired or replaced, if the tires need replacing, or if the vehicle was delivered to you in poor condition (i.e. it has a damaged interior or exterior, a non-working odometer, etc.)

Údržba, opravy a pneumatiky

Pracovníci nášho technického oddelenia – na ktorých sa môžete obrátiť telefonicky alebo e-mailom – vám s radosťou odpovedia na všetky vaše otázky v prípade, že vaše vozidlo bolo poškodené pri nehode, ak je potrebné opraviť alebo vymeniť čelné sklo, ak je nutné vymeniť pneumatiky alebo ak dodané vozidlo nie je v dobrom stave (napríklad ak je poškodené zvnútra alebo zvonku, ak nefunguje počítadlo najazdených kilometrov a po

Poškodenie karosérie alebo náhodné poškodenie
Body or accidental damage

It is essential that you get in touch with our technical department -- via phone or e-mail -- if your Arval vehicle has suffered body or accidental damage. Repairs can only be conducted by our trade partners, subject to the necessary approval.

Poškodenie karosérie alebo náhodné poškodenie

V prípade, že vaše vozidlo od spoločnosti Arval utrpí poškodenie karosérie pri nehode alebo iné náhodné poškodenie, je dôležité, aby ste kontaktovali naše technické oddelenie – telefonicky alebo e-mailom. Opravu môžu vykonať iba naši obchodní partneri a každej oprave musí predchádzať potrebné schválenie.

Dodanie firemného vozidla od spoločnosti Arval
Delivery of an Arval lease vehicle
Notebook

Should you require delivery of an Arval lease vehicle, do please inform our purchase department in advance: Their prior approval is necessary for the delivery to happen promptly and smoothly. Remember that at least three working days are needed for the car to be handed over to the driver. Arval will produce the insurance certificate if necessary, order the fuel cards, and send all necessary documentation across to you.

Dodanie firemného vozidla od spoločnosti Arval
Notebook

Ak potrebujete dodať automobil, ktorý je predmetom leasingu poskytovaného spoločnosťou Arval, nezabudnite vopred informovať naše oddelenie nákupu: Predbežné schválenie oddelenia je potrebné, aby dodanie vozidla prebehlo rýchlo a hladko. Majte na pamäti, že celý proces trvá aspoň tri pracovné dni, kým sa objednané vozidlo dostane do rúk vodičovi. Arval musí uzavrieť poistnú zmluvu (ak je to potrebné), objednať palivové karty a doručiť vám všetky potrebné dokumenty.

Vrátenie vozidla poskytnutého spoločnosťou Arval
Return of an Arval vehicle

Drivers often like to return their existing vehicle on the day that they take delivery of the new one. Should you wish Arval to organise a vehicle return, do please let us know via phone. We will arrange for it to be collected promptly.

Vrátenie vozidla poskytnutého spoločnosťou Arval

Vodiči si v mnohých prípadoch želajú vrátiť svoje súčasné vozidlo v ten istý deň, ako dostanú nové vozidlo. Ak si želáte, aby spoločnosť Arval zorganizovala vrátenie vozidla, informujte nás telefonicky. Ihneď zabezpečíme jeho odvoz.

Staňte sa naším partnerom!
Become a partner!
The smart way to run a fleet

Arval strives to offer its clients and drivers the best possible quality of service. As a result, we have agreements in place with a large number of suppliers who meet the same quality standards. We are always eager to hear what your company has to offer. If you wish to become one of our partners, and need more information on the subject, you're welcome to contact us by phone:

Staňte sa naším partnerom!
The smart way to run a fleet

Spoločnosť Arval vynakladá maximálne úsilie, aby svojim klientom a vodičom poskytovala čo najkvalitnejšie služby. Preto máme uzatvorené zmluvy s množstvom dodávateľov, ktorí spĺňajú rovnaké štandardy kvality. Preto si vždy radi vypočujeme, čo nám vaša spoločnosť dokáže ponúknuť. Ak sa chcete stať jedným z našich partnerov a potrebujete viac informácií k tejto téme, môžete sa na nás obrátiť telefonicky: