Home > WhistleBlowing - formulár

WhistleBlowing - formulár

Ak chcete, aby sme poznali vašu identitu, vyplňte svoje kontaktné údaje nižšie:

Upozorňujeme, že ak chcete zostať v anonymite, budeme chrániť vašu identitu.
Ak však nebudeme mať možnosť komunikovať s vami, môže to obmedziť našu schopnosť vyšetrovať vaše obavy.

Môžeme vás kontaktovať v prípade ďalších otázok?

Uisťujeme vás, že vás nebudeme kontaktovať na Vašom firemnom telefónnom čísle alebo e-mailovej adrese spoločnosti, ak nie je uvedené v kontaktných údajoch uvedených vyššie. Poskytnuté informácie uchovávame prísne dôverné, ako je uvedené v Etickom kódexe.