Home > 2016 – ROK SILNÉHO RASTU SPOLOČNOSTI ARVAL NA CELOM SVETE

2016 – ROK SILNÉHO RASTU SPOLOČNOSTI ARVAL NA CELOM SVETE

2016 – ROK SILNÉHO RASTU SPOLOČNOSTI ARVAL NA CELOM SVETE

Obrázok

  • V novembri sa spoločnosti Arval podarilo prelomiť hranicu 1 milióna vozidiel a na konci roka dosiahol počet vozidiel spravovaných spoločnosťou Arval úroveň 1 028 142 vozidiel (nárast o 8,4 % v porovnaní s rokom 2015 pri stabilnej cenovej hladine a stálom výmennom kurze)
  • SpoločosťArval objednala v roku 2016 celkovo 326 150 vozidiel (o 24 % viac ako v roku 2015), pričm predala 248 914 vozidiel (nárast o 27 %)
  • SpoločosťARVAL SLOVAKIA zaznamenala nárast presahujúci 6% a rok uzavrela s výsledkom 6032 prenajatých vozidiel

 

2016 – rok trvalého  rastu v spoločnosti Arval

Rast počtu prenajatých vozidiel spoločnosti Arval na celosvetovej úrovni dosiahol v roku 2016 úroveň 8,4 %, čím pomerne výrazne prekročil pôvodný cieľ priemerného rastu vo výške 6 %. Pod udržateľný rast sa podpísali výsledky pôvodných trhov spoločnosti Arval, ktorými sú Francúzsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko a Taliansko, s celkovým nárastom počtu prenajatých vozidiel dosahujúcim 7 %, ale takisto dvojciferný rast v ostatných krajinách ako napríklad v Rakúsku (15 %), Brazílii (14 %), Maďarsku (10 %), Luxembursku (13 %), Poľsku (15 %) a Českej republike (19 %).

Počas tohto roka spoločnosť Arval okrem iného dokončila program celoeurópskej integrácie GE Fleet Services, ktorý bol spustený koncom roku 2015. Program zahŕňal viac ako 160 000 vozidiel v 12 krajinách a je ďalším dôkazom úspechu spoločnosti. V spoločnosti pribudlo viac ako 900 talentovaných a zanietených zamestnancov, ktorým sa už podarilo dosiahnuť prvé prevádzkové a obchodné úspechy, ktorými chcú prispievať k rozvoju spoločnosti Arval.

Za hlavné motory rastu v roku 2016 môžeme právom považovať intenzívnejšiu spoluprácu so sieťou retailového bankovníctva skupiny BNP Paribas, oddelenie International Business Office starajúce sa o najväčších medzinárodných klientov a oddelenie SME Solutions, ktoré obsluhuje samostatne zárobkovo činné osoby a malé spoločnosti.

Akvizícia spoločnosti Relsa v Brazílii a nadviazanie partnerstva s tou istou skupinou v Peru a Chile znamená, že spoločnosť Arval má v súčasnosti zastúpenie už v 28 krajinách. V týchto troch krajinách spoločnosť Arval prenajíma viac ako 30 000 vozidiel, čím si upevnila svoje postavenie v Latinskej Amerike. Globálna spolupráca skupín Element a Arval je základným kameňom medzinárodnej obchodnej činnosti spoločnosti a naďalej expanduje aj prostredníctvom prijatia nového člena, spoločnosti RDA Renting, ktorá pôsobí v Argentíne a Uruguaji. Táto aliancia v súčasnosti pokrýva 50 krajín a medzinárodným vozovým parkom ponúka stabilnú úroveň kvality služieb na celosvetovej úrovni.

Vďaka tomu všetkému sa spoločnosti Arval v novembri minulého roka podarilo dosiahnuť výrazný míľnik, keď prekročila hranicu milión prenajatých vozidiel celosvetovo. Tento obrovský úspech potvrdil vedúce postavenie spoločnosti Arval na európskom trhu s prenájmom vozidiel rôznych výrobcov a jej status kľúčového hráča na celosvetovej úrovni.

„Rok 2016 bol pre spoločnosť Arval neuveriteľne úspešný“, potvrdil Philippe Bismut, generálny riaditeľ spoločnosti Arval. „Vozidlo s poradovým číslom jeden milión predstavuje pre našu spoločnosť historický okamih. Stelesňuje výnimočný úspech našej stratégie a obrovské odhodlanie našich zamestnancov.“

 

ARVAL SLOVAKIA: Úspech vďaka inováciám

Spoločnosť ARVAL SLOVAKIA upevnila svoju pozíciu jedného z lídrov na trhu operatívneho leasingu na Slovensku v priebehu roku 2016, dosiahol 6% rast flotily a rok uzavrela s počtom 6,032 vozidiel.

Rast našej spoločnosti na slovenskom v roku 2016 je priamym dôsledkom investícii do vývoja nových produktov a zdokonaľovanie digitálnych nástrojov ponúkaných klientom, rovnako ako naše kompletné „outsourcing" riešenia pre veľkých zákazníkov, ale aj naše vynikajúce poradenstvo a kvalitné služby.

Rozsah poradenstva a podpory dostupný pre Fleet Managerov firiem bol rozšírený zavedením novej, doplnkovej služby Arval Outsourcing Solution v priebehu roku 2016. Mnoho našich klientov túto službu pozitívne privítalo, nakoľko ich táto služba zbavuje mnohých administratívnych úkonov a optimalizuje tak správu svojho vozového parku.

„Chceme byť odlišní od konkurencie, na čo je potrebné veľké úsilie a procesy nastavené na 100%. V rámci ponúkaných služieb sa snažíme byť iní, ako je konkurencia a vždy ponúkame klientom niečo naviac", hovorí generálny riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia, Marek Kramár. Keďže na trhu operatívneho lízingu vidíme potenciál, chceme rásť aj naďalej a zvyšovať tak počet vozidiel v správe a spokojnosť našich zákazníkov. V tomto roku plánujeme dosiahnuť 6,4% rast fleetu.

 

Cieľ na rok 2017 – byť aj naďalej o krok pred konkurenciou a uspokojiť požiadavky trhu

Kvalita poskytovaných služieb, odborné znalosti zamestnancov a jednoduchosť našich riešení budú aj v roku 2017 hlavnými piliermi rovnako vysokých ambícií spoločnosti Arval. „Chceme vyťažiť maximum z digitálnych a komunikačných technológií, ktoré by mali byť základom nášho ďalšieho úspechu pri získavaní nových príležitostí v oblasti lízingu pre súkromné osoby, spoločného využívania vozidiel (car sharing) a inovatívnych riešení riadenia vozových parkov (fleet management), pričom si však budeme aj naďalej všímať vývoj v našom odvetví,“ uviedol na záver Philippe Bismut.