Home > AKÁ JE BUDÚCNOSŤ MOTOROVEJ NAFTY VO FIREMNÝCH VOZOVÝCH PARKOCH?

AKÁ JE BUDÚCNOSŤ MOTOROVEJ NAFTY VO FIREMNÝCH VOZOVÝCH PARKOCH?

AKÁ JE BUDÚCNOSŤ MOTOROVEJ NAFTY VO FIREMNÝCH VOZOVÝCH PARKOCH?

Obrázok

Nové alternatívy v kontexte prechodných zdrojov energie

V kontexte Klimatickej konferencie v Bonne 2017 (COP 23) sa spoločnosť Arval rozhodla prezentovať svoje odborné stanovisko týkajúce sa aktuálnej problematiky odklonu od motorovej nafty vydaním odbornej správy. V rozhodujúcom politickom kontexte, najmä v súvislosti s novými politickými rozhodnutiami v rámci Európy, vypracovala spoločnosť Arval túto odbornú správu s cieľom objasniť súčasný stav používania motorovej nafty v Európe a zároveň načrtnúť možné alternatívy.

Spoločnosť Arval je presvedčená, že v krátkodobom horizonte zohráva motorová nafta aj naďalej významnú úlohu pri znižovaní emisií CO2. Výrobcom poskytuje čas na realizáciu potrebných investícií do výroby alternatívnych a cenovo dostupných vozidiel a verejným orgánom čas potrebný na vybudovanie potrebnej infraštruktúry. Benzínové a najmä hybridné vozidlá tiež zohrávajú dôležitú úlohu pri čakaní na celkovo širšiu dostupnosť plne elektrických vozidiel, ktoré odborníci spoločnosti Arval jednoznačne označili za zaujímavú alternatívu v prípade, ak sú splnené určité podmienky.

„Považovali sme za dôležité vypracovať prehľad využívania energií, kým svet zažíva v tejto oblasti bezprecedentný prechod,“ vysvetľuje Phillipe Bismut, výkonný riaditeľ spoločnosti Arval.  „Tento prístup zohráva dôležitú úlohu pri prechode našich klientov na ešte vhodnejšie riešenia, ale aj pri iniciovaní širšej diskusie o mobilite budúcnosti.“

Zámerom spoločnosti Arval je preto zjednodušiť jej zákazníkom ekologický prechod prispôsobovaním vlastných postupov stále sa meniacim predpisom. Líder v oblasti lízingu vozidiel rôznych značiek v tomto zmysle aktualizoval interný spôsob výpočtu celkových nákladov na vlastníctvo vrátane segmentov nových vodičov a modelov riadenia vozidla a určovania polohy. Spoločnosť Arval zohľadňuje aj nové alternatívy, ako je zdieľanie vozidiel, ktoré sú účinným doplnkom k používaniu súkromného osobného vozidla.

 

Odbornú správu s názvom „Vyčistenie vzduchu okolo nafty“ si môžete stiahnuť tu.