Naše služby

Naše služby

Tu je jednoduchý prehľad služieb, ktoré ponúkame našim klientom

Financovanie vozidla

Financovanie vozidiel začína ich obstaraním a porovnávaním nákupných podmienok. ARVAL Vám ako jeden z najväčších klientov všetkých značiek vozidiel na trhu ponúka najlepšie nákupné podmienky, ktoré doplňuje podpora zo strany materskej spoločnosti BNP Paribas v podobe samotného financovania. Nákupné podmienky sú však len jedným z kritérií pre zaistenie atraktívnej cenovej ponuky pre klienta. Aby bolo financovanie zaujímavé je potrebné zaistiť maximálne ceny pre vozidlá po skončení nájmu na trhu s ojazdenými vozidlami. Pre dosiahnutie najlepších cien sú používané viaceré spôsoby. V tomto smere sa spoločnosti ARVAL osvedčila internetová aukcia.

Výhody
Optimalizujte Vaše účtovníctvo

Neviažte vysoké peňažné prostriedky v investíciách, radšej preveďte Vaše vozidlá do režimu, kde výdavky sú zároveň prevádzkovými nákladmi. Tento spôsob financovania nemá žiadny dopad na štruktúru Vašej bilancie a chráni tak finančnú kapacitu Vašej spoločnosti.

Stručne:
- neviažete tým žiadny kapitál,
- znižujete náklady na Váš vlastný kapitál,
- optimalizujete Vašu úverovú schopnosť uvoľnením Vašich kapacít financovania v prospech produktívnych investícií,
- vytvárate si priamy daňový štít (znižujete svoju daňovú povinnosť).

Plánujte Vaše náklady presne vďaka tomu, že presuniete riziká na externého prenajímateľa.
Prenájom Vášho vozidla Vám umožňuje mať pevnú výšku nájomného, ktoré poznáte dopredu, a to po celú dobu trvania Vašej zmluvy. Nečaká Vás teda už žiadne prekvapenie a ani Vaša finančná hotovosť nie je vystavená žiadnym otrasom. Zverením všetkých Vašich vozidiel ARVALu naň prevediete všetky finančné riziká ako:
- riziká mechanickej poruchy,
- neočakávané výdaje,
- finančné riziko spojené s nákupom a údržbou vozidiel
- riziko spojené s ďalším predajom.

Flexibilita: Vaša zmluva nie je nemenná!
Dlhodobý prenájom Vám umožňuje neustále prispôsobovať Vašu zmluvu skutočnému používaniu vozidla. Za týmto účelom môžete neobmedzene a bez akýchkoľvek výdavkov meniť jeden, alebo viac parametrov Vašej zmluvy: dobu jej trvania a/alebo počet najazdených kilometrov.
Váš rozpočet na automobil je vždy perfektne prispôsobený skutočnému používaniu vozidla!

Znížte Vaše dane a poplatky za automobil
ARVAL Vás informuje a radí Vám v oblasti daní a poplatkov za vozidlo a umožňuje Vám tak využívať posledné zákonné opatrenia, ktoré boli zavedené.

Znížte Vaše DPH
DPH sa v prípade dlhodobého prenájmu nepočíta z celkovej ceny vozidla, ale len z jej skutočne použitej časti, danej rozdielom medzi počiatočnou obstarávacou cenou a očakávanou hodnotou vozidla pri jeho ďalšom predaji na konci zmluvy.
Okrem toho sa DPH aplikuje na mesačné nájomné. Je teda rozložené na celú dobu trvania zmluvy a zahrňuje všetky poskytované služby.

Poistenie

Cieľom operatívneho leasingu je minimalizovať činnosti s prevádzkou vozového parku i v oblasti poistenia. ARVAL ponúka rôzne druhy poistenia s rôznymi limitmi plnenia. Sme pripravení ponúknuť Vám poistenie podľa Vašich potrieb:

- povinné ručenie
- havarijné poistenie
- doplnkové havarijné poistenie
- poistenie právnej ochrany

Výhody
- Sami ovplyvňujete výšku spoluúčasti, volíte pripoistenie, či ďalšie poistenia, napr. právnej ochrany.
- ARVAL zaistí poistenie vozidiel.
- ARVAL zaistí likvidáciu poistných udalostí!
- Jednoduché hlásenie poistných udalostí priamo užívateľom vozidiel ARVAL.

Dane a poplatky

Obsahom leasingovej splátky je cestná daň a diaľničná známka, položky ktoré musí každá učtáreň evidovať, hradiť, sledovať termíny ich úhrady atď. Položky, ktoré je však možné preniesť na ARVAL. Podľa Zákona č. 68/2008 o úhrade za služby verejnosti poskytované Slovenskou televíziou a Slovenským rozhlasom a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1.4.2008 sa zodpovednosť za platbu poplatku za rádio prenáša na nájomcu (zamestnávateľa), ktorý ho uhrádza samostatne.

Výhody
Operatívny leasing Vám uľahčuje správu vozidiel aj v oblastiach akými sú správa daní, konkrétne cestná daň, alebo poplatkov za používanie diaľnic v podobe diaľničnej známky. Na Vašej strane nie sú žiadne starosti s ich úhradou alebo zabezpečením

Servis a údržba

Princíp
- Základom je absolvovanie pravidelných výrobcom predpísaných prehliadok a predchádzanie škodám na vozidle včasnými opravami porúch či poškodení.

Služby údržby obsahujú:
- Akýkoľvek pravidelný servis, ktorý je vyžadovaný výrobcom a kontroly ním doporučené
- Opravy vozidla súvisiace s bežným opotrebovaním
- Zaistenie pozáručných oprav
- Prístup do všetkých partnerských autorizovaných servisov ARVALu

Výhody
- Bezplatné prevedenie požadovaných výkonov na základe predloženia identifikačnej karty ARVAL
- Kontrola nákladov prostredníctvom autorizácie servisných výkonov
- Sledovanie vozidiel a ich nákladovosti
- Sledovanie termínov STK a meranie emisií
- Overenie správnosti fakturovaných servisných položiek a vybavovanie reklamácií je na strane ARVALu.

Pneumatiky

Princíp
- Celú škálu služieb pneuservisu je možné využiť u zmluvných partnerov ARVALu na celom území Slovenskej republiky
- Obsahom „driver setu“ je identifikačná karta ARVAL, na ktorej sú uvedené základné informácie o zaisťovaných pneumatikách pre konkrétneho užívateľa

Služby pneuservisu obsahujú:
- Nákup nových pneumatík
- Sezónnu výmenu pneumatík
- Vyváženie pneumatík
- Uskladňovanie pneumatík
- Ekologickú likvidáciu použitých či poškodených pneumatík
- Opravy či výmeny poškodených pneumatík

Výhody
- Bezplatná realizácia požadovaných úkonov na základe predloženia identifikačnej karty ARVAL
- Rýchly a kompletný servis
- Zabezpečenie sezónnej výmeny pneumatík
- Kontrola nákladov prostredníctvom autorizácií servisných úkonov
- Sledovanie vozidiel a ich nákladovosti
- Možnosť využitia pneuservisov po celej Slovenskej republike
- Pneumatiky v perfektnom stave a prispôsobené ročnému obdobiu sú pre užívateľa zárukou bezpečnosti

Asistencia

ARVAL sa o Vás vždy postará…

Spoločnosť ARVAL ponúka svojím klientom jedinečnú asistenčnú službu pre užívateľa vozidiel.

Asistenčná služba ARVAL ASSISTANCE zabezpečuje pomoc všetkým vodičom vozidiel ARVAL v prípadoch, kedy sa ich vozidlo stane nespôsobilým pre ďalšie pokračovanie v ich ceste, a to z dôvodu mechanickej poruchy vozidla, nehody, krádeže či vandalizmu.

Služba je k dispozícií 24 hodín denne a je dostupná v celej Slovenskej republike a v Európe, a to od prvého dňa platnosti leasingovej zmluvy až po jej skončenie!

Obsah poskytovaných služieb:
- Cestná asistencia – oprava vozidla na mieste
- Odtiahnutie a uschovanie vozidla
- Náhradné vozidlo – požičanie vozidla zdarma na dobu 5 dní, alebo 10 dní
- Náhradné ubytovanie
- Pokračovanie v ceste – vlak, lietadlo

Výhody
- Dostupnosť - Slovenská republika a Európa
- Rýchlosť poskytnutia pomoci
- Obsah ponúkaných služieb
- Možnosť dokončiť cestu
- Garancia kľudu a pohody pre Vašich vodičov na ich každodenných cestách

Náhradné vozidlo

ARVAL Vám zaistí plnú mobilitu…

ARVAL Vám ponúka niekoľko variant služby náhradného vozidla. Podľa Vašich interných potrieb a možností si zvolíte službu a kategóriu vozidla, ktorá Vám bude najviac vyhovovať.

Služba je veľmi variabilná. Ku každému prenajatému vozidlu od ARVALu môžete voliť inú službu náhradného vozidla. Vy sami riadite Vaše potreby.

Vodiči vozidiel od ARVALu môžu využiť túto službu v prípade nepojazdnosti vozidla opakovane!

Výhody
- Plná mobilita a samostatnosť vodičov
- Rýchlosť a dostupnosť
- Služba je plne prispôsobená Vašim požiadavkám

Tankovacie karty

ARVAL Vám ponúka komplexné služby v oblasti kariet na čerpanie pohonných hmôt (PHM). Každý vodič je vybavený vybranou kartou na čerpanie PHM, ktorú si klient vopred zvolil. ARVAL zaistí jej vydanie, obnovu, opätovné vystavenie PIN kódu atd. Široká ponuka poskytovateľov kariet a ich podmienok umožňuje riešiť Vaše požiadavky individuálne.

Výhody
- Komplexná správa je na strane ARVALu
- Žiadne viazané finančné prostriedky u poskytovateľov kariet PHM
- Flexibilné nastavenie služieb, ktoré ide prostredníctvom vybranej karty čerpať
- Možnosť úhrady diaľničných poplatkov, tunelov a pod.
- Získate celkový prehľad spotreby paliva za jednotlivých užívateľov

Key account management

ARVAL s Vami skonzultuje výhody operatívneho leasingu a navrhne Vám najvhodnejšie riešenie s ohľadom na Vaše aktivity a potreby (car policy) prostredníctvom fleet management services.

Zmyslom poskytovaných konzultácií a stretnutí so zákazníkom je získanie maximálneho množstva informácií o zákazníkovi a spoločne nájsť vhodné riešenie „šité“ na mieru.

ARVAL hľadá vhodné riešenie s ohľadom na:
- Aktivity a potreby zákazníka
- Právne predpisy a platnú legislatívu
- Existujúci vozový park zákazníka
- Ponúkané služby na trhu
- Zefektívnenie fungovania a zníženie nákladov vozového parku

Výhody
ARVAL Vám ponúka flexibilitu v ponúkaných službách:
- Využívame príležitosti na trhu. Máme celkový prehľad o výrobcoch vozidiel, o značkách i o jednotlivých modeloch, môžeme každé vozidlo objektívne porovnať a tým Vám ponúknuť to najlepšie na trhu.
- Ponúkame exkluzívne poradenstvo pri výbere najvhodnejších vozidiel s ohľadom na ich využitie alebo s ohľadom na aktuálny stav trhu.
- Disponujeme možnosťami, vďaka ktorým Vám ponúkame a porovnáme rôzne modely vozidiel s cieľom vybrať si vyváženú variantu (cena, užitie, servis).
- Ponúkame využitie „akčných ponúk, ktoré ARVALu poskytujú výrobcovia.
- Informujeme Vás o legislatívnych a daňových úpravách týkajúcich sa automobilovej politiky.
- ARVAL Vám uľahčuje rozhodnutia týkajúce sa zmien v správe firemných vozidiel

Reporting a fakturácia

ARVAL ponúka pravidelný reporting…
ARVAL Vám ponúka reporting zasielaný na pravidelnej báze, prípadne individuálne zostavené reporty na základe Vašich požiadaviek.

Minimalizácia administratívy = minimum faktúr, preto ARVAL štandardne zasiela iba mesačné faktúry za nájomné a pohonné hmoty a prefakturáciu pri priamych nákladoch. Samozrejmosťou je zasielanie elektronickej verzie faktúr na Vaše prianie.

Výhody
- Jednoduché získanie prehľadu o vozovom parku.
- Zjednodušené sledovanie nákladovosti vozidiel.
- Minimálne časové nároky na kontrolu faktúr.
- ARVAL ponúka svojím klientom on-line prístup k vozovému parku prostredníctvom internetovej aplikácie VISIO.

Služby vodičom

Vodiči vozidiel si nemusia byť pri prvom stretnutí s operatívnym leasingom istí, ako majú správne postupovať, aký servis môžu využiť, prípadne akú formou atd.

ARVAL ponúka užívateľom vozidiel telefónnu linku pre vodičov, na ktorej im preškolení pracovníci ARVALu radi poskytnú potrebné informácie. Číslo služby pre vodiča je uvedené na ID karte ARVAL.

Niekoľko príkladov otázok vodičov:
« Po koľkých najazdených kilometrov musím isť na ďalšiu servisnú kontrolu? »
« Stratil som svoje doklady, čo teraz musím urobiť? »
« Mal som nehodu, ako mám postupovať? »
« Zabudol som PIN ku karte na pohonné hmoty, kde ho zistím? »
« Mám nárok na ďalšiu sadu pneumatík? »

Výhody
Jednoduchá a rýchla dostupnosť správnych informácií.

Odpredaj užívateľom

ARVAL ponúka možnosť odkúpenia vozidiel po skončení nájmu samotným užívateľom, prípadne zamestnancom klienta.

Princíp
- Odpredaj vozidla: vďaka tejto službe má užívateľ možnosť po ukončení zmluvy vozidlo odkúpiť.
- ARVAL všetko zaistí: stačí kontaktovať oddelenie Remarketingu približne štyri týždne pred dátumom ukončenia zmluvy.
- Cenová ponuka: ARVAL vozidlo ocení a ponúkne užívateľovi k odkupu.

Výhody
- Možnosť odkúpenia vozidiel zamestnancovi zákazníka má pozitívny dopad na jeho prevádzkové náklady v priebehu nájmu – nižšia spotreba PHM, menej poistných udalostí a pod.
- Vozidlo sa kupuje so známou históriou – poruchy, nehody či drobné poškodenia sú užívateľovi známe.
- Obchod nezaťažuje zákazníka – užívateľ jedná priamo s ARVALom.

Krátkodobý prenájom

Potrebujete nečakane požičať automobil, s ARVALom to nie je problém…

Potrebujete nečakane a krátkodobo ďalšie vozidlo? Napríklad pre nového zamestnanca v skúšobnej dobe? Pre tieto účely Vám ARVAL ponúka sprostredkovanie krátkodobého prenájmu napríklad i na jeden deň, či šesť mesiacov atď.

Aké sú možnosti krátkodobého prenájmu?
- „Dočasné“ vozidlo si môžete vyžiadať pre pokrytie aktivít dočasne navŕšených nad rámec bežnej činnosti Vašej spoločnosti.
- „Čakacie“ vozidlo môžete dostať k dispozícií v prípade, že čakáte na odovzdanie nového, už objednaného z ARVALu.
- Náhradné vozidlo si môžete dodatočne vyžiadať v prípade keď servisujete ARVAL vozidlo a služba nie je obsiahnutá v zmluve.

Výhody
- ARVAL Vám zaistí krátkodobý prenájom vozidla od lokálnych či nadnárodných partnerov.
- Špeciálne ceny pre klientov ARVALu.
- Rezervácia vozidla podľa Vašich požiadaviek.
- Možnosť pristavenia do sídla spoločnosti.
- Platíte iba za dĺžku nájmu.
- Veľmi flexibilný a dynamický spôsob prenájmu.