Home > Informácie o mojom vozovom parku

Informácie o mojom vozovom parku

Dva inteligentné spôsoby ako spravovať váš vozový park

Arval Smart Experience, to je riešenie, ktoré správcom vozových parkov prináša dve nové interaktívne platformy na výrazné zjednodušenie ich práce: Arval Connect (Váš osobný priestor u spoločnosti Arval) a Arval Fleet View (aktuálne kľúčové ukazovatele Váš

Nestrácajte kontakt

Arval Connect je personalizovaná webová lokalita určená pre správcov vozových parkov, optimalizovaná pre tablety. Obsahuje množstvo individuálne prispôsobených funkcií, vrátane kalendára s termínmi odovzdania a kompletnou špecifikáciou objednaných vozidiel, či archívu faktúr a reportov. Okrem toho tu nájdete množstvo prehľadne zostavených užitočných informácií, napríklad recenzie osobných a úžitkových automobilov a ďalšie príspevky súvisiace s automobilovým priemyslom. Arval Connect tiež obsahuje priame prepojenie na platformu Fleet View.

 

Aplikácia pre lepší prehľad o vozovom parku

Arval Fleet View je personalizovaný panel, ktorý správcom vozových parkov a ďalším zainteresovaným osobám nepretržite prináša najaktuálnejší stav rôznych kľúčových ukazovateľov autoparku – počet vozidiel, výkonnosť vozového parku, prehľad výdavkov a pod. Súbory údajov zostavené pre rôzne kritériá, napríklad sledovanie používania automobilov, spotreba paliva či ukazovatele súvisiace so spoločenskou zodpovednosťou, sú prehľadne zobrazené v číselnej aj grafickej podobe. Platforma je zostavená tak, aby bola prehľadná a ľahko sa používala.