Home > International Partners > Prečo leasing s Arvalom?

Prečo leasing s Arvalom?

Outsourcing international fleet management to One Arval

Outsourcing your company's vehicle fleet is an excellent way to save time and money - and Arval can make it happen with its unique One Arval approach: identical treatment and same services in all 25 Arval countries.

Here at Arval, we find the car policy that suits you best. We manage your vehicles and drivers, and give you up-to-the-minute data from your international fleet. Unlike other vehicle management companies, we spare you the unexpected costs.  We check in with you and your drivers regularly. Any expression of dissatisfaction is viewed as a complaint. All of us here at Arval stand by our company’s motto: We care about cars. We care about you both on local and international levels.

Poradíme

Poradíme vám ohľadom podnikovej politiky v oblasti riadenia vozového parku tak, aby zodpovedala potrebám vašej organizácie.

Obrázok

Riadime

Zamestnanci spravujúci vozový park

Spravujeme vaše vozidlá a staráme sa o vašich vodičov.

Obrázok

Poskytujeme hlásenia

Tablet s údajmi o vozovom parku

Prinášame vám všetky dôležité údaje týkajúce sa vozového parku a uľahčujeme vám tak proces rozhodovania.

Obrázok

Dávame si záväzky

Lease with Arval

Robíme všetko pre to, aby sme plnili svoje sľuby.

Obrázok

Arval prináša individuálny prístup k leasingu automobilov

Stredom nášho záujmu ste vy a vaši vodiči, preto sa snažíme vás lepšie spoznať. Mnoho ľudí považuje leasing automobilov za službu, ktorú poskytuje profesionálna firma inému podnikateľovi. My v Arvale leasing vnímame ako osobnú službu: to je pointa nášho sloganu „leasing s individuálnym prístupom“.

IBO: jediný súbor postupov používaný v 25 krajinách

IBO (International Business Office), to je naša nadnárodná obchodná kancelária. Toto riešenie, ktoré vám Arval prináša, je šité na mieru vašim špecifickým potrebám. Vo všetkých krajinách, v ktorých pôsobíte, ponúkame harmonizované produkty a služby, medzinárodnú stratégiu pre kontrolu nákladov a celkový záväzok plnenia náročných spoločenských a environmentálnych cieľov.

Zjednodušujeme cezhraničné riadenie vozového parku. Máme zastúpenie v 25 krajinách, vďaka čomu sa na Arval môžete spoľahnúť bez ohľadu na to, kde má váš vozový park základňu. Môžete vo svojej firme implementovať jednotný prevádzkový systém, ktorý budú využívať správcovia vozového parku, aj vodiči: všetci budú pracovať s rovnakým medzinárodným riešením. Naša internetová platforma Arval Analytics vám bude prinášať jeden konsolidovaný súbor údajov o výkonnosti vášho vozového parku.

Budete mať medzinárodného obchodného manažéra, ktorý bude s vami pravidelne rozoberať všetky strategické a taktické otázky týkajúce sa vášho autoparku. Pomôže vám vypracovať vašu podnikovú politiku riadenia vozového parku a zlepšiť celkové náklady na vlastníctvo/celkové náklady na mobilitu.

Jedna kontaktná osoba, ktorá výborne pozná vašu spoločnosť

Medzinárodný obchodný manažér bude zodpovedný za koordináciu práce miestnych Account manažérov. Pre vás, ako správcu vozového parku, a vašich vodičov budú jediným kontaktom pri riešení každodenných otázok súvisiacich so správou vášho vozového parku. Nech je váš problém akýkoľvek – možno budete chcieť, aby pre vás vyjednal čo najlepšie zmluvné podmienky, alebo budete potrebovať zariadiť údržbu a opravu pre vaše vozidlá – budete sa môcť spoľahnúť na skutočného profesionála, ktorému záleží na vašej spoločnosti a ktorý si vytvorí úzky pracovný vzťah s vami a vašimi ľuďmi.

Account manažéri budú v spojení nielen s vašimi miestnymi správcami vozového parku, ale tiež budú poznať skúsenosti každého vodiča, s ktorými sa stretne pri práci. Account manažéri spoločnosti Arval dokážu nájsť správne riešenie na každú otázku, ktoré je v súlade s rámcovou dohodou, dohodou o úrovni poskytovaných služieb a vašou podnikovou politikou v oblasti riadenia vozového parku – čo sú tri zmluvy, ktoré s vami uzavrieme.

Account tím sa stará o plynulý chod vášho vozového parku

Account tím pod vedením account manažéra je zárukou toho, že ste vždy v samotnom centre našich aktivít. Account manažér, ktorý je ústrednou postavou v organizácii tímu, je vašou jedinou kontaktnou osobou. Spolupracuje s Account tímom, ktorý tvoria odborníci na prevádzku vozového parku. Títo vybavujú všetko potrebné okolo kúpy a dodania vozidiel, rezervujú termíny opráv a ešte oveľa viac.

V súčasnosti máme 104 Account tímov pôsobiacich po celom svete. Dokážeme tak byť bližšie k našim klientom ako ostatní hráči na trhu. Darí sa nám to vďaka našej jedinečnej štruktúre, ktorá nám na jednej strane umožňuje naplno využívať všetky výhody našej silnej globálnej siete a na druhej strane ťažiť z toho, že týchto 104 malých zastupiteľstiev je vždy nablízku našim klientom. To zaručuje, že naše vzťahy nikdy nestrácajú osobný rozmer.

Arval Analytics: a tool to make the right business decisions at an international level

Arval Analytics: nástroj, ktorý vám pomôže prijímať správne obchodné rozhodnutia na medzinárodnej úrovni

Poskytneme vám nástroje, ktoré vám pomôžu prijímať správne obchodné rozhodnutia – vďaka tomu budete vždy o krok pred konkurenciou. S nástrojom Arval Analytics budete múdrejší, rýchlejší a efektívnejší. Poskytne vám istotu, že vaše podnikanie je presne tak

My v Arvale vieme, že možnosť prístupu k včasným a presným informáciám o vašom vozovom parku je dôležitá. Preto sme vytvorili nástroj Arval Analytics. Prinášame vám nepretržitý tok informácií o vašom autoparku. Keďže prevádzkujeme 2 milióny vozidiel po celom svete, dokážeme vám poskytnúť službu, ktorá je skutočne medzinárodná.

Konsolidujeme údaje o vozových parkoch pochádzajúce z 25 krajín (a zo 14 partnerských krajín), takže ľahko a rýchlo získate prehľad o celom vašom vozovom parku. Náš softvér vám umožní monitorovať vašu flotilu mnohými spôsobmi. Pripravíme vám prehľadné grafy, diagramy a tabuľky obsahujúce súhrn informácií o vašom vozovom parku, takže si budete môcť ľahko vyhľadať akúkoľvek informáciu, ktorú budete potrebovať. V prehľade výdavkov na vozový park, počtu najazdených kilometrov a spotreby paliva, ako aj v prehľade stanovených cieľov v oblasti spoločenskej zodpovednosti (CSR), ako je napríklad produkcia emisií CO2, nájdete praktické zobrazenie jednotlivých kľúčových ukazovateľov výkonnosti.

Taktiež prinášame simulátor, pomocou ktorého budete môcť zmapovať, ako sa určité variabilné zmeny odrazia na vašom podnikaní (napr. vozidlo, ktoré používate). Nielenže vám pomôžeme šetriť náklady, ale vám tiež pomôžeme ušetriť to, čoho máte najmenej: váš čas.

S našou službou budete môcť:

 • Monitorovať kľúčové ukazovatele výkonnosti vášho vozového parku, priamo od vášho pracovného stola, vrátane nasledovných:
  • početné zastúpenie jednotlivých značiek vozidiel,
  • činnosť a výkonnosť vozového parku,
  • finančný prehľad,
  • spokojnosť a výkonnosť vodičov,
  • spotreba paliva, náklady na pohonné hmoty a poistenie,
  • trvanie jázd, počet najazdených kilometrov,
  • sledovanie vývoja emisií CO2 za uplynulé tri roky,
  • monitorovanie vývoja situácie na trhu, ako aj porovnania jednotlivých krajín,
  • prehľad celkových nákladov na vlastníctvo.
Fleet manager with tablet

Porovnávací modul

Chcete vedieť, ako je na tom váš vozový park v porovnaní s inými vozovými parkmi vo svete? S porovnávacím modulom môžete porovnávať kľúčové ukazovatele výkonnosti vášho autoparku s medzinárodnými vzorkami zostavenými spoločnosťou Arval. Od emisií CO2 až po sledovanie, akých výrobcov uprednostňujete, vám budeme priebežne prinášať informácie o vašich vozidlách, kdekoľvek sa budú nachádzať.

Infographics - The benchmark module
Infographics - The market trends module

Modul vývoja situácie na trhu

S naším modulom vývoja situácie na trhu budete mať k dispozícii informácie o najnovšom dianí v automobilovom priemysle. Získajte prehľad o najpopulárnejších modeloch automobilov na celom svete, o vývoji cien pohonných hmôt a ešte viac.

Arval Smart Experience: jedinečná digitálna skúsenosť

Spája vás s vaším vozovým parkom

My v Arvale rozumieme tomu, že aby ste pri podnikaní dokázali čeliť konkurencii na medzinárodnej úrovni, potrebujete kedykoľvek jednoduchý prístup k vašim kľúčovým ukazovateľom výkonnosti. Preto sme vytvorili jedinečné riešenie, Arval Smart Experience, ktoré smeruje všetky informácie z vášho vozového parku do jednej zabezpečenej aplikácie alebo počítačového programu.

Arval Smart Experience sa stará o to, aby ste vy a vaši vodiči vždy mali prístup k všetkému, čo potrebujete, stlačením jedného tlačidla.

Vertical Tabs

ARVAL CONNECT
Spája vás s vaším svetom

Arval Connect vám umožňuje rýchlo a efektívne získať prehľad o vašom vozovom parku. Vďaka tomuto riešeniu, optimalizovanému pre tablety, notebooky a stolové počítače, získate prístup ku všetkému, čo potrebujete vedieť, na jednom intuitívnom portáli. Jeho súčasťou je schránka so všetkými správami od Arvalu, ako aj archív dokumentov, vrátane faktúr, pokút a ďalších užitočných informácií. Navyše obsahuje funkciu, ktorá umožňuje vyhľadávanie podľa vodiča alebo evidenčného čísla vozidla.

S portálom Arval Connect budete:

 • v priamom kontakte s Account manažérmi,
 • dostávať novinky z automobilového priemyslu,
 • môcť rýchlo vyhľadať a prehľadne zobraziť všetky vaše hlavné ukazovatele výkonnosti,
 • mať prístup k videám s recenziami automobilov, ktoré máte vo svojom vozovom parku,
 • mať prístup k mapám dostupných služieb a autoservisov.
ARVAL FLEET VIEW
Prehľad o celom vozovom parku jedným kliknutím

S aplikáciou Arval Fleet View získate prístup k prehľadne usporiadaným informáciám o celom vašom autoparku. Vďaka údajom od každého jedného vodiča na cestách budete môcť jednoducho prispôsobiť ďalší postup pre celý vozový park.

Aplikácia Arval Fleet View vám umožní:

 • monitorovať strategické kľúčové ukazovatele výkonnosti vozového parku:
  • činnosť a výkonnosť autoparku,
  • finančný prehľad,
  • spokojnosť a výkonnosť vodičov,
  • spotreba paliva, náklady na pohonné hmoty a poistenie,
  • trvanie jázd, počet najazdených kilometrov,
  • emisie CO2,
 • zobraziť prehľad prevádzkových nákladov,
 • vidieť, ktorí vodiči si pri plnení úloh počínajú dobre a ktorí nie.
ARVAL MOBILE+
Svet v rukách vašich vodičov

Arval Mobile+ poskytuje vašim vodičom prístup k údajom, ktoré potrebujú na efektívne plnenie svojich pracovných úloh.

S aplikáciou Arval Mobile+ vaši vodiči môžu:

 • kedykoľvek získať prístup k svojim dokladom, od osvedčenia o evidencii vozidla po vodičský preukaz,
 • pripojiť sa k sieti poskytovateľov služieb spoločnosti Arval,
 • starať sa ľahko a jednoducho o údržbu svojho vozidla,
 • overiť si svoje schopnosti za volantom,
 • získať prístup ku všetkým zmluvným informáciám.
Zdieľanie na sociálnych sieťach
Vy a vaši vodiči sa zverejňovaním príspevkov môžete zapojiť do diskusie na sociálnych sieťach a taktiež sledovať naše aktivity.

Prostredníctvom tipov týkajúcich sa automobilového priemyslu na Twitteri (vedeli ste, že v Rusku sa šoférovanie v špinavom vozidle považuje za priestupok?) či diskusií o najlepších automobiloch s pohonom všetkých štyroch kolies na Facebooku sa snažíme dozvedieť viac o tom, čo sa vám páči – a čo nie. Diskusné platformy, ktoré má Arval vytvorené na sociálnych sieťach, napríklad LinkedIn, vás spájajú s rovnako zmýšľajúcimi ľuďmi, ktorí sa zaujímajú o automobilový priemysel a novinky, ktoré prináša. Nezáleží na tom, či ste si práve zapli váš obľúbený kanál na YouTube, aby ste si pozreli odbornú diskusiu o dôležitých témach, ako napríklad situácia na trhu, alebo či sa vám páči fotografia najnovšieho modelu Audi A4 – pre nás je dôležité dozvedieť sa, čo vás zaujíma.

https://www.facebook.com/arvalSK

https://www.linkedin.com/company/arval-sk

https://www.youtube.com/user/arvalSK

Dohoda o úrovni poskytovaných služieb: naším poslaním je vaša spokojnosť

Vaša spokojnosť je pre nás dôležitá. Preto garantujeme, že služby, ktoré od nás dostanete, budú šité na mieru vašim potrebám a taktiež pravidelne robíme prieskumy, aby sme mali istotu, že plníme naše sľuby.

S našou dohodou o úrovni poskytovaných služieb vás vopred oboznámime s nami poskytovanými zárukami a štandardmi služieb.  Naši klienti sú našimi najlepšími ambasádormi, preto vždy pre vás urobíme niečo navyše, len aby sme videli spokojnosť vo vašich očiach.

 • Definujeme transparentné procesy a jednoznačné štandardy služieb, aby ste vedeli, čo môžete očakávať.
 • Vykonávame pravidelné prieskumy, meriame naše výsledky a úroveň vašej spokojnosti.
 • Každé vyjadrenie nespokojnosti považujeme za sťažnosť, bez ohľadu na príčinu.
 • Náš záväzok znamená, že dostanete to, čo ste si objednali.
Service Level Agreement - Happy diver
Sťažnosti sú príležitosťou na zlepšenie

Každú sťažnosť od zákazníka považujeme za dar a príležitosť zlepšiť to, čo robíme, a spôsob, akým to robíme.

Sťažnosť znamená, že sme nesplnili vaše očakávania a hovorí nám, že si musíme počínať lepšie, aby sme si získali vernosť našich zákazníkov. Preto s vami vedieme otvorený dialóg a poskytujeme vám prehľad kľúčových ukazovateľov výkonnosti, s ktorými naši zákazníci neboli spokojní.
Ak je niekto, kto využíva naše služby, nespokojný, jeho sťažnosť zaznamenáme do nášho špecializovaného nástroja a do 24 hodín overíme, či bola sťažnosť opodstatnená. Naším cieľom je vyriešiť problém čo najskôr, do 3 až 5 dní, v závislosti od konkrétnej krajiny.
Tu sa to však pre nás nekončí. Pravidelne analyzujeme trendy, aby sme videli, kde sa ešte môžeme zlepšiť na každej jednej úrovni. Spätná väzba od vás je našou najdôležitejšou vstupnou informáciou. Na jej základe preskúmame situáciu a podľa potreby upravíme naše procesy. Až vtedy, keď ste spokojní a naše procesy sú zdokonalené, považujeme problém za vyriešený.

Clients