Home > O spoločnosti Arval > Charitatívne aktivity

Charitatívne aktivity

Charitatívne aktivity

Medzi aktivity, ktorým sa ARVAL dlhodobo venuje patrí aj podpora charitatívnych, zdravotníckych a ekologických organizácii. Dlhodobo spolupracujeme s chránenou dieľňou a inými neziskovými organizáciami.

Chránená dielňa Dom Svitania Jakubov

Súčasťou konceptu spoločenskej zodpovednosti je v Arvale aj podpora sociálne a telesne hendikepovaných. Dlhodobo spolupracujeme s chránenou dielňou Dom Svitania v Jakubove.

 

Záujem pomôcť spája

Spoločnosti ARVAL a ERICSSON nespája už len obchodný vzťah, ale aj veľké srdce a záujem pomáhať. Rozhodli sme sa spojiť naše aktivity aj v oblasti CSR (spoločensky zodpovedného podnikania), ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou stratégie oboch spoločností a pomôcť tak tým, ktorí to potrebujú. V priebehu posledného mesiaca  v oboch spoločnostiach prebiehala zbierka vecí (veci do domácnosti, šatstvo, hračky a iné), na ktorej sa podieľali všetci zamestnanci. Zozbierané veci sme s radosťou odniesli do centra Jazmín v Handlovej, ktoré už 10 rokov pomáha ľuďom v núdzi, mamičkám s deťmi. Sme radi, že sme sa na tejto milej „akcii“ mohli podieľať a tešíme sa, keď opäť vyčarujeme úsmev na tvárach ľudí, ktorí sú vďační za každú pomoc.

 

Spolupráca - EcoAct

Spoločnosť ARVALpovažuje ochranu životného prostredia za dôležitú súčasť svojej činnosti a preto dlhodobo sleduje emise CO2 vyprodukovaných zo služebných vozidiel a kompenzuje ich vplyv na životné prostredie podporou ekologických projektov. Za každú tonu vyprodukovaného CO2 investuje ARVAL v spolupráci s neziskovými organizáciami Good Planet a EcoAct finančné prostriedky do obnovy životného prostredia. Tento rok sme sa zúčastnili offsettingového projektu REDD project v Keni. V projekte meriame vlastnú uhlíkovú stopu, ktorá predstavuje objem skleníkových plynov vyprodukovaných našimi firemnými vozidlami. Participáciou pomáhame obyvateľom  Kene vytvárať lepšie podmienky na život. Spolu Arval už investoval viac ako 10 000 EUR.