Home > O spoločnosti Arval > Compliance

Compliance

Arval sa správa zodpovedne a s rešpektom

Compliance pre nás znamená:

1) rešpektovanie všetkých právnych a finančných predpisov, regulárných ustanovení, profesionálných a etických štandardov, pokynov štatutárných orgánov či inštrukcií vydaných v procedúrach spoločnosti.

2 ) chránenie záujmov klienta a reputácie spoločnosti.

 

Profesionálna etika

V každom aspekte nášho biznisu vytvárame určitý bod na udržiavanie kódexu zodpovedného správania, založeného na vízii a silných hodnotách našej spoločnosti a zdieľaný navzájom všetkými ARVAL entitami a ich zamestnancami. Tieto hodnoty a vízia nás vedú a udržujú našu firemnú kultúru a reputáciu. Taktiež sa upevňuje značka ARVAL so zákazníkmi, dodávateľmi, a všetkými partnermi.

Stále sa rozširujúca medzinárodná spoločnosť ARVAL potrebuje pokračovať v budovaní jej vzťahov s týmito zainteresovanými stranami na najvyššej možnej úrovni. Udržateľné vzťahy vzájomnej dôvery sú založené na dôvere, integrite, rešpekte k ostatným a férovosti, rozhodnutiach na všetkých úrovniach a za všetkých okolností.

Naša reputácia spočíva v kvalite a integrite našich zamestnancov. Naše hodnoty (vnímavosť, kreativita, záväzok a ambície) sú odrazom našej práce a musíme sa správať exemplárnym spôsobom. Kódex správania v ARVALe určuje základné pravidlá správania platiace v rámci našej spoločnosti.

Náš kódex správania sa zameriava na poskytnutie návodu každému zamestnancovi, k získaniu lepšieho pochopenia našich zodpovedností za správne rozhodnutia na pracovisku. Slúži tiež ako návod našich činov, motivuje naše rozhodnutia a privádza naše hodnoty do bežného života.

 

Whistle blowing

Sme hrdí na zodpovedný prístup, ktorý sme implementovali do denného biznisu, na čestnosť a integritu ukázanú našimi zamestnancami. Nastavili sme si vysoký štandard na zabezpečenie spoločnosti, ktorej môžete veriť. V prípade, že by naši zamestnanci alebo externí partneri chceli nahlásiť možný prehrešok proti našim interným štandardom, právnym požiadavkám alebo nášmu kódexu správania, tak môžu. A to prostedníctvom nižšie uvedeného online formulára alebo zaslaním emailu alebo listu na nasledujúcu adresu :

E-mail: compliance@arval.com

Post address: Personal/Confidential
Permanent Control & Compliance Director
22 Rue des 2 Gares
92564 Rueil-Malmaison
FRANCE

Garantujeme anonymitu informácií v súlade s právnymi predpismi a našou internou whistle-blowing procedúrou. Môžete nám poslať Vaše obavy anonymne, avšak nebudeme schopní klásť dodatočné otázky, ktoré môžu byť potrebné na vyjasnenie niektorých faktov alebo okolností. Všetky nahlásenia budú vyšetrované ohľaduplne a diskrétne. Každé dokázané porušenie bude riešené v súlade s internou smernicou a/alebo právnymi/ustanovujúcimi predpismi.

 

Prečítajte si našu procedúru - Etický kódex správania sa