Home > O spoločnosti Arval > Naša zodpovednosť (CSR)

Naša zodpovednosť (CSR)

Arval, firma so spoločenskou zodpovednosťou

V Arvale dbáme na náš ekonomický a spoločenský profil a tiež o náš vplyv na životné prostredie

Firemná identita spoločnosti Arval spočíva na štyroch základných pilieroch: ekonomická zodpovednosť, spoločenská zodpovednosť, občianska zodpovednosť a rešpektovanie životného prostredia a sveta, v ktorom žijeme.

Naša ekonomická zodpovednosť

Diskutovanie o ekonomickej zodpovednosti

Pomáhame našim klientom so správnym výberom s ohľadom na celkové náklady na vlastníctvo (TCO), zdieľanie vozidiel a správu zariadení.

 

Obrázok

Naša spoločenská zodpovednosť

Account manager and client

Radíme klientom a pomáhame im vypracovať takú podnikovú politiku riadenia vozového parku, ktorá je primeraná a spravodlivá ku klientom aj vodičom.

 

Obrázok

Naša občianska zodpovednosť

Arval sa stará o prevádzku vozového parku

Poskytujeme školenia v oblasti bezpečnosti, identifikujeme rizikových vodičov, a staráme sa o celkovú správu a poistenie vozidiel.

 

Obrázok

Naša environmentálna zodpovednosť

Arval komisia

Naša spoločnosť je certifikovaná podľa normy ISO 14001. Odporúčame vozidlá s nízkymi emisiami CO2 a poskytujeme kurzy ekologickej jazdy.

 

Obrázok