Novinky

AKÁ JE BUDÚCNOSŤ MOTOROVEJ NAFTY VO FIREMNÝCH VOZOVÝCH PARKOCH?

Spoločnosť Arval, svetový líder v oblasti komplexných služieb lízingu vozidiel rôznych značiek, predkladá svoje odborné stanovisko v súvislosti s používaním motorovej nafty vo vozových parkoch. Spoločnosť Arval sa zaviazala poskytovať svojim zákazníkom podporu pri dôležitom prechode na ekologickejšiu zmes energií. Z krátkodobého hľadiska zostáva motorová nafta pre tento prechod zásadná, pričom v súčasnosti majú registrácie osobných vozidiel a ľahkých úžitkových vozidiel so vznetovým motorom vo vozových parkoch v rámci celej Európy až dvojtretinový podiel.

 

Zobraziť celý článokSťahujeme sa! Naša nová adresa: Pribinova 19 (Panorama Business II.), Bratislava

Vážení klienti, obchodní partneri, dodávatelia,

spoločnosť ARVAL SLOVAKIA sa po 10. rokoch pôsobenia na Galvaniho sťahuje do nových priestorov moderného administratívneho komplexu s názvom Panorama Business II., ktorá sa nachádza na Pribinovej 19 v Bratislave.

Od pondelka 4. septembra nás nájdete na novej adrese na 2. poschodí.

Náš Driver desk, linka pre vodičov je Vám k dispozícii bez obmedzení. Naše telefónne čísla a emailové kontakty ostávajú zachované.


Tešíme sa na stretnutie s vami na našej novej adrese.

 

 

 Arval predstavuje "Integral Fleet"

Spoločnosť ARVAL, popredný poskytovateľ komplexných služieb v oblasti leasingu automobilov, predstavuje Integral Fleet. Táto jedinečná platforma je spravovaná treťou stranou. Poskytuje fleet manažérom, ktorí spolupracujú s niekoľkými leasingovými spoločnosťami súhrnný pohľad na kľúčové indikátory týkajúce sa firemného vozového parku.

Zobraziť celý článokIFRS16: nová účtovná norma

V predchádzajúcom období vznikli zmeny v medzinárodnom účtovnom štandarde IFRS, ktoré sa týkajú účtovania operatívneho lízingu na strane prijímateľa tejto služby, v prípade ak Nájomca účtuje podľa IFRS, alebo US GAAP.

 

Od 1. januára 2019 bude platný účtovný štandard IFRS 16 „Leases“ , ktorý na strane nájomcu zásadne zmení výsledkový prístup účtovania na súvahový. Spoločnostiam bude však umožnené implementovať uvedené už od 1. januára 2018.

 

V princípe je nájomca povinný majetok – v našom prípade automobily, účtovať do aktív ako nehmotný majetok (právo užívania) a do pasív ako dlhodobý záväzok voči dodávateľovi.

Do výsledovky sa následne účtuje amortizácia práva užívania navýšená o úrokové náklady.

 

Spoločnosti Arval Slovakia, s.r.o. záleží na spokojnosti a komforte svojich klientov, preto sa predmetnou problematikou zaoberáme a chceme poskytnúť maximálnu podporu, ktorá s touto zmenou súvisí. Cieľom je eliminovať záťaž na strane klienta do čo najväčšej miery.

PRESS CONTACT

Eva Nosáľová

+421 257 108 000