Home > O spoločnosti Arval > Otázky a odpovede (FAQ)

Otázky a odpovede (FAQ)

Tu nájdete odpovede na najčastejšie kladené otázky

1) Všeobecné

Kto financuje Vašu spoločnosť ARVAL?

Sme 100% dcérskou spoločnosťou bankovej skupiny BNP Paribas, vďaka ktorej máme dostatočné finančné zdroje pre zaistenie našich aktivít.

 

Môžem si prenajať iba jedno vozidlo?

Sme 100% dcérskou spoločnosťou bankovej skupiny BNP Paribas, vďaka ktorej máme dostatočné finančné zdroje pre zaistenie našich aktivít.

 

V prípade, že je v mojom okolí viac predajcov, môže sa vozidlo odovzdať u mnou vybraného?

Partnerov pre nákup vozidla a zaistenie údržby si môžete vždy slobodne Vybrať. Podmienkou je, že sa jedná o autorizovaného predajcu danej značky, ktorý je zároveň naším partnerom.

 

Môžem si dohodnúť dĺžku nájomnej zmluvy napríklad len na 24 mesiacov?

Áno, v tomto prípade Vám odporúčame zvoliť si Produkt strednodobého prenájmu (Mid-Term Rental). Dĺžka trvania zmluvy pri tomto produkte môže trvať od jedného do 24 mesiacov. Naši obchodní zástupcovia s Vami skonzultujú Vaše požiadavky a radi Vám ponúknu pre Vás najvhodnejšie riešenie.

 

Je možné si od Vás prenajať tiež dodávku alebo pick-up?

Áno, ARVAL ponúka možnosť prenájmu všetkých vozidiel s hmotnosťou do 3,5t a teda aj celú škálu ľahkých úžitkových vozidiel všetkých značiek dostupných na slovenskom trhu.

 

Za akých podmienok odpredávate vozidlá po skončení zmluvy tretím osobám?

Po skončení nájomnej zmluvy má vodič a klient možnosť odkúpiť si prenajaté vozidlo. Podmienkou je akceptovanie predajných podmienok. Zároveň je možné kúpiť jazdené vozidlo po skončení operatívneho lízingu na webe www.arvalauto.sk, kde sa nachádza aktuálna ponuka našich vozidiel.

 

Ponúka ARVAL aj krátkodobý prenájom? Napríklad pre zamestnanca v skúšobnej dobe alebo pre krátkodobo najatých pracovníkov?

ARVAL ponúka kompletný servis i v oblasti krátkodobého a strednodobého prenájmu. Spolupracujeme s mnohými partnermi, u ktorých máme pre našich klientov Vyjednané špeciálne cenové podmienky.

 

2) Objednanie automobilu

Ako môžem dostať ponuku na operatívny lízing?

ARVAL Vám pripraví ponuku podľa Vašich požiadaviek, preferencií a služieb šitých na mieru. Môžete nás kontaktovať emailom na info@arval.sk alebo telefonicky +421 2 57 108 000.

 

Priemerne za ako dlho mi ARVAL dodá objednané vozidlo?

Priemerná doba je 56 dní. Lehota pre dodanie je však minimálne ovplyvniteľná Arvalom, ktorý je závislý na výrobcovi a jeho výrobných lehotách. U nových a veľmi obľúbených modelov môže byť lehota pre dodanie dlhšia.

 

Mám v ARVALe slobodnú voľbu kde si svoje vozidlo objednám?

Áno, autorizovaného predajcu, ktorý je zároveň partnerom ARVALu si môžete slobodne vybrať. „Obmedzenie“ môže nastať vo chvíli, keď Vaša spoločnosť rozhodne o využívaní preferovaného partnera, čo sa deje väčšinou z ekonomických dôvodov. V túto chvíľu ako ARVAL, tak i Vy, musíme rešpektovať takéto rozhodnutie a dohody.

 

3) Odovzdanie automobilu

Kde mi bude vozidlo odovzdané?

Vozidlo sa z dôvodu Vášho komfortu odovzdáva u nášho partnera, ktorý vozidlo dodáva.

 

Čo má pri odovzdaní čaká?

Tu sú dve roviny odovzdávania:

1. odovzdanie vozidla samotného naším partnerom, ktorý Vás zároveň zoznámi s jeho obsluhou
2. odovzdanie dokladov k vozidlu = driver set od ARVALu obsahujúci všetky doklady a obdržanie základných informácii o službách ARVALu, ktoré Vám poskytne buď prítomný zástupca ARVALu alebo partner ARVALu

 

Čo je obsahom driver setu?

Obsahom driver setu sú všetky doklady k vozidlu a informácie týkajúce sa využívania služieb ARVALu. Okrem technického preukazu, dokladov o poistení, zelenej karty a karty na PHM, dostávate dve informatívne brožúry týkajúce sa služieb ARVALu a asistenčných služieb ARVAL Assistance, ktoré obsahujú kontakt na Driver Desk ARVALu – linku pre vodičov a telefónne číslo na asistenčnú službu ARVAL Assistance, s dostupnosťou 24/7, ďalej potvrdenie o oprávnenom používaní vozidla a pokyny pre vodičov v prípade poistnej udalosti s číslom poistnej zmluvy. 

 

4) Úprava parametrov zmluvy

Aké položky finančných nákladov a služieb obsahujú Vaše zmluvy?

ARVAL ku každému vozidlu uzatvára nájomnú zmluvu, ktorá obsahuje presne špecifikované služby (financovanie, údržbu a servis, pneuservis, poistenie, náhradné vozidlo, diaľničná známka a pod.) Môžu sa tak líšiť podmienky pre rôznych užívateľov – servisný technik má iné potreby a na jeho vozidlo budú požadované iné služby ako napr. na vozidlo obchodného zástupcu.

 

Pokiaľ uzavriem trojročnú zmluvu na 30.000 kilometrov ročne, ale v skutočnosti najazdím 40.000 kilometrov, koľko budem musieť zaplatiť naviac?

Keďže je zmluva už uzatvorená a až následne je jasné, že skutočný nájazd vozidla je vyšší než bolo pôvodne predpokladané, ARVAL je pripravený zmluvu upraviť. ARVAL sám sleduje nájazdy kilometrov a na odchýlky klienta priebežne upozorňuje.

 

Možem vozidlo polepiť reklamou?

Áno, avšak toto je dovolené iba za predpokladu, že vozidlo bude vrátené po ukončení zmluvy v pôvodnom stave, prípadne bude odstránenie polepov spoplatnené podľa aktuálnych cenníkov. Pred realizáciou polepu je potrebný súhlas spoločnosti ARVAL.

 

Aké sú všeobecné podmienky ARVALu pri ukončení zmluvy?

Na konci nájmu si vozidlo buď odkúpi zamestnanec klienta alebo je vrátené späť ARVALu a zmluva zaniká dňom vrátenia / odkupu.

 

5) Ukončenie zmluvy

Je možné dohodnúť si dopredu v zmluve cenu vozidla pri odpredaji?

Na konci zmluvy ste Vy ten prvý, komu ponúkneme odpredaj automobilu. Cena však nemôže byť stanovená hneď pri uzatváraní zmluvy, pretože závisí od počtu skutočných najazdených kilometrov k dátumu odpredaja a celkového stavu vozidla.

 

Predstavme si, že chcem nové vozidlo ešte v priebehu trvania zmluvy. Je to možné? Pokiaľ áno, akým spôsobom?

Zmluva skutočne môže byť predčasne ukončená. Budete však musieť uhradiť poplatky spojené s takýmto ukončením zmluvy.

 

6) Používanie vozidla

Môže vozidlo šoférovať aj niekto z mojich rodinných príslušníkov?

Arval neurčuje, kto môže vozidlo používať. Otázku odporúčame smerovať na Vášho Fleet manažéra, ktorý posúdi, či je to v súlade s internými smernicami Vašej spoločnosti.
 

Stratil som doklady od vozidla. Aké kroky musím podniknúť?

V prvom rade je potrebné stratu nahlásiť na polícii a policajný protokol následne doručiť do Arvalu. My Vám vybavíme nové doklady k vozidlu a doručíme Vám ich (štandardne do 48 hodín).

 

Kto je oprávnený riadiť moje vozidlo?

Auto môže riadiť každý, kto má splnomocnenie na používanie vozidla. Arval dáva splnomocnenie na riadenie vozidiel pri ich odovzdávaní priamo klientovi a klient si následne sám určí kto vozidlo môže riadiť.

 

V akých krajinách mám oprávnenie riadiť moje vozidlo?

Zoznam krajín, v ktorých môžete Vaše vozidlo riadiť nájdete na zelenej karte. V ostatných prípadoch Vám odporúčame vybaviť si aj hraničné poistenie.  V prípade, že cestujete do Ukrajiny alebo inej krajiny, ktorá sa nenachádza na splnomocnení, potrebujete od nás aj notárom overené splnomocnenie, preto nás prosím kontaktujte.

 

Rád by som si upravil interiér svojho auta, je to možné?

V prípade, ak potrebujete spraviť úpravy na interiéry Vášho vozidla prosím kontaktujte Vášho zamestnávateľa a po jeho schválení následne Account Managera v Arvale.

 

7) Servis a údržba

Kam môžem ísť do servisu?

Môžete ísť do akéhokoľvek servisu z našich zmluvných servisov či akéhokoľvek servisu značky Vášho vozidla. Objednanie do servisu si viete zabezpečiť formou on-line rezervácie termínu cez aplikáciu MyArval, či kontaktovaním priamo vybraného servisu.

 

Mám záujem o aktualizáciu GPS. Môžem ísť do servisu?

Áno, samozrejme máte právo dať si aktualizovať Vaše GPS, avšak je na to nutný súhlas Vášho zamestnávateľa, preto je potrebné najskôr kontaktovať jeho a následne Vášho Account Managera.

 

Môžem si objednať vyzdvihnutie auta a jeho odvoz do servisu?

Samozrejme, je to možné. Ide o tzv. Pick up servis, ktorý poskytuje servis / subdodávateľ servisu. Pre klientov, ktorí majú takúto službu zahrnutú v kontrakte, je samozrejme zadarmo. V prípade, že takáto služba v kontrakte zahrnutá nie je, potrebujeme schválenie klienta, preto je potrebné najskôr kontaktovať Vášho Account Managera.

 

Čo je to STK? A kde ju robia?

Ide o technickú kontrolu vozidla, ktorá je povinná pre všetky vozidlá.  Pri STK servis kontroluje  brzdovú sústavu, riadenie, nápravy, kolesá, pruženie, hriadele a kĺby, rám a karosériu, osvetlenie a svetelnú signalizáciu, povinnú a zvláštnu výbavu, zaťaženie životného prostredia a identifikátory vozidla. Arval posiela 3 mesiace pred vykonaním STK upozornenie všetkým klientom. V prípade, otázok kontaktujte náš Driver Desk Team na tel.č.: +421 2 57 108 008. STK vykonávajú naše partnerské servisy.

 

Kedy sa vykonáva STK pri vozidle do 3,5 tony?

4 roky od registrácie Vášho vozidla, je nutné prejsť prvou technickou kontrolou, ktorá určí spôsobilosť vozidla na jazdu. Následne sa STK vykonáva raz za dva roky. Termín výkonu STK si môžete dohodnúť priamo s naším zmluvným partnerom, prípadne cez aplikáciu MyArval.

 

Ako zistím, kedy musím ísť na servisnú prehliadku?

Zistíte to najčastejšie podľa piktogramu v tvare kľúčika, ktorý Vám zasvieti na panelovej doske Vášho auta, prípadne  túto informáciu nájdete aj vo Vašej servisnej knižke. Termín výkonu servisnej prehliadky si môžete dohodnúť priamo s naším zmluvným partnerom, prípadne cez aplikáciu pre vodičov MyArval.

 

Končí mi kontrakt, mám ísť s autom ešte do servisu?

V prípade, že piktogram na panelovej doske nesvieti sa servis vozidla nevyžaduje, vozidlo postačuje pred odovzdaním umyť a vyčistiť interiér. V prípade, že kontrolka svieti, ideálne je servisnú prehliadku pred odovzdaním ešte absolvovať.

 

Ako je to s náhradným vozidlom?

V prípade, ak ste klientom, ktorý má náhradné vozidlo zahrnuté v kontrakte, poskytneme Vám ho automaticky v prípade servisovania Vášho vozidla, v opačnom prípade kontaktujte Vášho Account Managera.

 

Môžem natankovať do náhradného vozidla cez svoju tankovaciu kartu, ktorú mám k svojmu autu?

Prosíme netankovať do náhradného vozidla Vašou tankovacou kartou, avšak odporúčame požiadať o preplatenie tankovania Vášho zamestnávateľa. Náhradné vozidlo sa vždy odovzdáva s plnou nádržou.

 

Pokiaľ moje vozidlo zostane v servise, budem môcť dostať náhradné vozidlo?

Arval ponúka rôzne spôsoby zabezpečenia náhradných vozidiel. V prípade, že potrebujete náhradné vozidlo, kontaktujte Vášho Account Managera alebo priamo našu službu pre vodičov na čísle +421 2 57 108 008 a náhradné vozidlo Vám zabezpečíme.

 

Po koľkých najazdených kilometroch musím ísť na pravidelnú kontrolu vozidla?

Je veľmi dôležité sledovať kontrolky na palubnej doske Vášho vozidla. Pokiaľ Vám svieti kontrolka indikujúca servisnú prehliadku, bezodkladne navštívte autorizovaný servis. Termín servisnej prehliadky si môžete dohodnúť priamo s naším zmluvným partnerom, prípadne cez aplikáciu MyArval, Bližšie informácie môžete získať aj prostredníctvom našej linky pre vodičov na čísle +421 2 57 108 008.

 

Ako prebieha technická kontrola vozidla?

Arval monitoruje vek vozidiel a včas upozorňuje na blížiacu sa prehliadku STK. Priamo s Vami ako užívateľom vozidla sa dohodneme na postupe, akým bude realizovaná.

 

Môžem si sám vybrať autoservis?

Áno, pravidelné prehliadky a opravy Vám môže poskytnúť akýkoľvek autorizovaný servis, ktorý patrí do naše partnerskej siete.

 

8) Pneumatiky

Podľa § 38 ods. 1 zákona č. 8/2009 Z. z. :

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kategórie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej premávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách Vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, „M.S.“ alebo „M & S“; motorové vozidlá kategórie M2, M3, N2 a N3 musia byť Vybavené takými pneumatikami aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. novembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené v časti vety pred bodkočiarkou.

 

Ako je to so sezónnou výmenou pneumatík?

Pred každou sezónou výmenou pneumatík Arval posiela svojim klientom a vodičom list so všetkými potrebnými informáciami. V prípade, že by ste mali záujem si pri výmene svoje pneumatiky uskladniť, môžete to urobiť v danom servise, do ktorého sa objednáte. Servis Vám vydá uskladňovací protokol ako potvrdenie o ich uskladnení, na základe ktorého si ich môžete prísť kedykoľvek prevziať. Ak máte záujem zobrať si svoje pneumatiky so sebou, samozrejme môžete tak urobiť.

 

Kedy je potrebné vymeniť letné pneumatiky za zimné a naopak?

Povinnosť používania zimných pneumatík vzniká, keď sa na ceste nachádza súvislá vrstva ľadu alebo snehu. Vo všeobecnosti sa odporúča obuť zimné pneumatiky, keď vonkajšia teplota klesne pod 7 stupňov Celzia. Arval svojich klientov o blížiacom sa období výmeny pneumatík vždy s predstihom informuje.Ktoré značky pneumatík ponúka Arval?

Ponúkame širokú škálu pneumatík nižšej, strednej aj vyššej kategórie. To, na akej kategórii pneumatík jazdí Vaše vozidlo závisí od rozhodnutia Vašej spoločnosti.Požadujem inú značku pneumatík ako sú v ponuke. Je to možné?

Áno, pokiaľ je značka pneumatík schválená výrobcom značky automobilu a vhodná pre daný model. Tento výber zároveň podlieha schváleniu Vášho zamestnávateľa a Account Managera Arvalu.Chcel by som väčšie pneumatiky. Je to možné?

Možnosť využitia väčších pneumatík je limitovaná podmienkami stanovenými výrobcom a zároveň podlieha schváleniu zo strany Vášho zamestnávateľa a Account Managera Arvalu.

Rozmery svojich pneumatík nájdete vo Vašom technickom preukaze. Pokiaľ máte záujem zistiť značku pneumatík, kontaktujte náš Driver Desk Team na tel. čísle: +421 2 57 108 008.

 

Vyčerpal som predplatené pneumatiky. Môžem sa ísť dať aj tak prezuť?

 V takomto prípade kontaktujte prosím Vášho Account Managera. V prípade, že máte predplatený len limitovaný počet pneumatík a ich počet bol vyčerpaný, štandardne Vám úkon nákupu novej sady pneumatík, prezúvanie a uskladnenie bude prefakturovaný. Druhou alternatívou, môže byť zmena kontraktu.

 

Rád by som vedel, kde mám uskladnené svoje pneumatiky?

Všetky informácie o uskladnení Vašich pneumatík nájdete vo Vašom uskladňovacom protokole.

 

Kde si môžem vymeniť svoje pneumatiky?

Výmenu pneumatík a ich uskladnenie je možné vykonať u každého nášho zmluvného partnera. Našou najrozsiahlejšou partnerskou sieťou je 4Fleet Group, Best Drive a Mikona, do ktorých sa je možné objednať aj prostredníctvom aplikácie MyArval.

 

9) Palivové karty

Čo je palivová karta?

Palivová karta je druh magnetickej karty, ktorá slúži našim klientom a vodičom na bezhotovostný nákup palív, ako aj široký sortiment tovaru na čerpacích staniciach.

 

 Na čo všetko môžem použiť svoju palivovú kartu?

Služby sú v závislosti od typu karty. Palivové karty, ktoré ponúkame sú: CCS, OMV, EUROSHELL a SLOVNAFT. Zahrňujú tankovanie pohonných hmôt, starostlivosť o auto a teda kúpu olejov či mazív, ako aj nákup občerstvenia. Balíček služieb je dohodnutý s klientom a zahrnutý v kontrakte. V prípade, že  by ste mali záujem rozšíriť služby Vašej karty, alebo jej limit, obráťte sa na svojho Account Managera.

 

Ako mám postupovať, ak moja palivová karta bola zničená, odcudzená alebo stratená?

Odporúčame Vám kartu okamžite zablokovať prostredníctvom špeciálnych liniek, ktoré na to majú poskytovatelia kariet určené. Kontakty nájdete na tejto webovej stránke v sekcii Vodiči - Naše služby - Palivové karty. Následne nás kontaktujte a my Vám obratom vybavíme novú kartu.

 

Môžem mať aj viac palivových kariet?

Arval svojim klientom poskytuje palivové karty podľa ich požiadaviek, pričom ich počet nelimituje. Počet a druh palivových kariet, ktoré budete mať k dispozícii, však musíte konzultovať so svojím Account Managerom.

 

Cestujem na dovolenku do zahraničia. Kde môžem použiť svoju palivovú kartu ?

V prípade zahraničnej cesty, môžete použiť CCS tankovaciu kartu v Českej Republike. Euroshell, Slovnaft a OMV, v prípade, že sú „international“, môžete použiť v celej EÚ a na webových stránkach danej spoločnosti nájdete zoznam partnerských čerpacích staníc.

 

Kde je môj pin kód od palivovej karty?

Palivová karta aj s pin kódom je vždy v Driver sete, ktorý klient dostane pri prebratí vozidla. 

V prípade straty,  kontaktujte naše odelenie Driver Desk na tel.č.: +421 2 57 108 008. Manuál vodiča tzv. Driver set, je súbor dokumentov,  ktorý od Arvalu dostane každý vodič pri prebratí vozidla. Obsahuje osvedčenie o evidencii vozidla, splnomocnenie k oprávnenému používaniu vozidla,  pokyny pre vodičov, zelenú kartu k poisteniu vozidla, správu o nehode, sprievodcu asistenčnými službami, diaľničnú známku (v prípade, že je zahrnutá v kontrakte), PHM kartu (ak je zahrnutá v kontrakte),  podložky pod tabuľky EVČ a reflexnú vestu.

 

Zabudol som si palivovú kartu, platil som svojou. Preplatíte mi toto tankovanie?

Arval neprepláca takéto tankovanie. V tomto prípade sa prosím obráťte na svojho zamestnávateľa a fleet managera.

 

Prečo nefunguje moja palivová karta?

V tomto prípade môžu byť dôvody rôzne. Môže sa jednať o výpadok servera na čerpacej stanici, magnetický pás na Vašej karte môže byť poškodený, alebo v prípade SLOVNAFT tankovacej karty nemusí byť Vami podpísaný formulár.

 

Pri tankovaní som 3x zadal nesprávny pin kód.

V takomto prípade sa Vaša karta znovu odblokuje do 24h.

 

Na čerpacej stanici som natankoval namiesto nafty benzín, čo s tým?

V žiadnom prípade neštartuje vozidlo a bezodkladne kontaktujte našu Asistenčnú službu na tel. čísle: +421 (0)2 57 108 080. Dávajte si vždy pozor, akú pohonnú hmotu tankujete!

 

10) Poistenie a poistné udalosti

Je poistenie automobilu povinné?

Zákon stanovuje vlastníkovi vozidla, v tomto prípade Arvalu, uzavrieť povinné poistenie. Havarijné poistenie je voliteľné, ale odporúčame ho.

 

Aké je pokrytie poistenia v zahraničí?

Na zelenej karte sú uvedené všetky štáty, na ktoré sa poistenie vzťahuje.

 

Je automobil poistený pokiaľ ho riadi iná osoba ako vodič menovaný v zmluve?

Poistenie sa vzťahuje na vozidlo, nie na konkrétneho vodiča.


Je povinná inštalácia mechanického zabezpečovacieho zariadenia?

Arval nepožaduje bezpodmienečnú montáž akéhokoľvek zabezpečenia vozidla. Potrebné zabezpečenie rieši Arval na základe toho, aké požiadavky má klientom zvolená poisťovňa.

 

Sú poistené aj predmety nachádzajúce sa v automobile?

Pokiaľ máte poistenie batožiny, pri jej strate alebo poškodení Vám bude škoda uhradená do výšky vopred zvoleného plnenia.

 

Mal som nehodu. Čo mám robiť?

Ak je Vaše auto pojazdné, vyplňte náš On-line formulár poistných udalostí,  kde  môžete pripojiť aj scan ručne vyplneného záznamu o dopravnej nehode a kolegovia z oddelenia poistných udalostí Vás budú kontaktovať v priebehu 24h s informáciami o ďalšom postupe. V prípade, že Vaše auto nie je pojazdné, kontaktujte bezodkladne našu Asistenčnú službu na tel. čísle: +421 (0)2 57 108 080, ktorá Vám poskytne cestnú asistenciu.

 

 Ako mám oznámiť nehodu, poškodenie vozidla?

Oznámenie nehody prebieha vyplnením online hlásenia poistnej udalosti, ktoré nájdete tu. Môžete sem zároveň priložiť aj Vyplnený záznam o dopravnej nehode a iné dokumenty.

 

Moje auto je po nehode nepojazdné, mám nárok na nahradné auto ?

Po vyplnení online hlásení poistných udalostí Vás do 24 hodín kontaktujeme aj s informáciami o náhradnom vozidle.

 

V prípade, že moje auto je poistené inde ako cez Arval, mám Vám nahlásiť poistnú udalosť?

Nie nemusíte, v takomto prípade kontaktujete Vášho Account Managera.

 

11) Asistenčná služba

Ak sa mi pokazí auto ďaleko od môjho bydliska, aké možnosti prepravy mi ponúkate?

Arval Assistnace ponúka viacero služieb:     

Náhradné vozidlo - v prípade, že oprava trvá dlhšie ako 4 hodiny, ponúkame náhradné vozidlo po dobu opravy Vášho vozidla alebo na maximálne 5 až 10 dní. Kategória náhradného vozidla je ekvivalentná ako kategória Vášho vozidla, náhradné vozidlo bude pristavené na Vami určené miesto, a na tom istom mieste sa aj vozidlo odovzdáva naspäť

Náhradné ubytovanie Vám ponúkame v prípade, že udalosť nastala ďalej ako 80 km od Vášho bydliska resp. sídla firmy a ak oprava trvá dlhšie ako 24 hodín. V takomto prípade poskytneme vodičovi a posádke vozidla hotel po dobu opravy, maximálne však na dve noci.

Náhradnú dopravu Vám poskytneme v prípade, že udalosť nastala ďalej ako 80 km od miesta bydliska alebo sídla firmy a oprava potrvá dlhšie ako 24 hodín. Vodiča a posádku dopravíme do cieľa Vašej cesty vlakom 1. triedy, pokiaľ by cesta trvala dlhšie ako 6 hodín, Vám a posádke auta zabezpečíme let v ekonomickej triede.

Avšak sťahuju sa na to podmienky asistenčných služieb, ktoré nájdete tu, a limity ktoré si Váš zamestnávateľ určil pri vytváraní kontraktu. Preto odporúčame najprv kontaktovat Vášho fleetoveho managera.

 

Čo je to obmedzená Assistencia?

Vodič pri obmedzenej asistencii nedostane náhradné vozidlo. Obmedzenú asistenciu Vám poskytneme pri nesprávnom natankovaní paliva alebo defektu. Asistenčná služba Vaše auto odtiahne do servisu, avšak neposkytne Vám náhradné vozidlo. Vzťahujú sa na to podmienky zahrnuté vo Vašej zmluve.

 

Mám nepojazdné auto, čo mám robiť?

Ak je Vaše auto akokoľvek nepojazdné, volajte asistenčnú službu na tel. číslo: +421 (0)2 57 108 080, ktorá je dostupná 24 hodín / 7 v týždni.

 

Stratil som kľúče od auta, čo mam robiť?

V prípade straty kľúčov obratom kontaktujte asistenčnú službu na tel. číslo: +421 (0)2 57 108 080, tá zabezpečí dodanie kľúčov z miesta kde ich máte uložené alebo odtiahnu vozidlo do servisu, kde následne vymenia zámky. Taktiež je potrebné nahlásiť škodovú udalosť cez náš On-line formulár poistných udalostí.