Domov > Operatívny leasing s Arvalom

Operatívny leasing s Arvalom

Prečo operatívny leasing s Arvalom?

Sloboda a mobilita: vyberte si vozidlo, služby, dĺžku zmluvy… Potom už len odídete s prenajatým vozidlom plne prispôsobeným Vašim potrebám a nárokom!

Nemôže to byť jednoduchšie.

Vozový park navonok? Máte ho v perfektnom stave? Máte nastavené pravidlá pre používanie vozidiel vo firme?

Žiadne obmedzenia: vzhľadom k rozmanitosti trhu, Vám ARVAL umožní výber zo všetkých značiek vozidiel ponúkaných na trhu. Pomôžeme Vám vybrať najvhodnejšie podmienky operatívneho leasingu (dĺžku zmluvy, počet kilometrov...), presne podľa Vašich potrieb.

Náš prístup a flexibilita Vám dodá istotu: vďaka zmluve s ARVALom máte k dispozícii non-stop asistenčné služby nielen na území Slovenskej republiky, ale i v Európe. S ARVALom sa môžete pohybovať všade s kľudom.

 

Princípy :

Vaše náklady na správu vozového parku spočítame s úplnou presnosťou a výšku mesačného nákladu, ktorú budete platiť v priebehu celého trvania zmluvy budete poznať dopredu. Vďaka tomu Vás nič neprekvapí.

Na základe dlhoročných skúseností Vám ARVAL ponúka dlhodobý prenájom podľa Vašich predstáv, ktorý Vás oslobodí od starostí spojených s prevádzkovaním vlastného vozového parku. A vy? Vy sa môžete plne sústrediť na aktivity Vašej spoločnosti!

Jednou zo špecialít operatívneho leasingu je prenesenie starostí s Vozovým parkom z užívateľa na leasingovú spoločnosť: obstaranie automobilu, zaistenie údržby, opráv, pneumatík, kontrola nákladov, odpredaj automobilu...

Zverením správy firemnej flotily profesionálom ušetríte čas i peniaze. Vy sami sa budete zaoberať len chodom Vašej spoločnosti...

Náš konzultant sa Vám plne venuje a sprevádza Vás celou dobou trvania zmluvy. Key Account Management je nám vlastný.

Operatívny leasing je stále žiadanejšia forma financovania vozidiel uprednostňovaná profesionálmi, a to na všetkých trhoch v Európe.

 

Princíp fungovania

Princíp fungovania

Array

Account Manager Vám poradí pri výbere vhodnej formy operatívneho leasingu. Základ úspešného fungovania operatívneho leasingu je v jednoduchosti a profesionalite.

Princíp dlhodobého prenájmu je jednoduchý, klient nám prenechá financovanie a správu svojho vozového parku.

 

S ohľadom na Vaše potreby Vám pomôžeme správne zvoliť:

- najvhodnejšie vozidlo/á pre Vašu potrebu a využitie,

- vybavenie a doplnky nevyhnuté pre Vaše potreby (klimatizácia, GPS, špeciálne úpravy...),

- dĺžku trvania Vašej zmluvy (medzi 12 a 60 mesiacov) a celkový počet kilometrov (do 150 000 kilometrov),

- balíček služieb zostavený presne pre Vás,

- miesto a termín prevzatia vozidiel. S ARVALom si totiž môžete vybrať autorizovaného dealera, u ktorého Vaše vozidlá objednáme.

 

Za tieto služby platíte fixný mesačný nájom, rovnaký počas celej doby trvania zmluvy.

Výhody operatívneho leasingu

Výhody operatívneho leasingu

Finančné výhody operatívneho leasingu

O aké výhody sa konkrétne jedná? ARVAL Vám ponúka množstvo inovatívnych leasingových riešení, ktoré umožnia optimalizovať, kontrolovať a efektívne riadiť Váš rozpočet týkajúci sa vozového parku. Zároveň vďaka postúpeným právomociam týkajúcich sa správy vozidiel šetrí Váš čas a pritom ponúka Vašim vodičom komfort a pohodu.

Hmatateľné finančné výhody

- Optimalizujte Vaše účtovníctvo:
Skôr ako by ste vložili vysoké peňažné prostriedky do investícií, radšej preveďte Vaše vozidlá do režimu, kde výdavky sú zároveň prevádzkové náklady. Tento spôsob financovania nemá žiadny dopad na štruktúru Vašej bilancie a chráni tak finančnú kapacitu Vašej spoločnosti.

Stručne:

- neviažete žiadny kapitál,

- znižujete náklady na Váš vlastný kapitál,

- optimalizujte Vaše investičné schopnosti uvoľnením kapacít financovania v prospech produktívnych investícií,

- vytvárate si priamy daňový štít (znižujete svoju daňovú povinnosť).


Plánujte Vaše náklady presne vďaka presunu rizika na externého prenajímateľa:
Prenájom Vášho vozidla Vám umožňuje mať pevnú výšku nájmu, ktorú poznáte dopredu a to po celú dobu trvania zmluvy. V tejto zmluve je uvedené Vami vybrané vozidlo a jednotlivé zvolené služby. Nečaká Vás teda už žiadne prekvapenie a ani Vaša finančná hotovosť nie je vystavená žiadnym výkyvom. Tým, že zveríte Vaše vozidlá ARVALu, prevediete na ARVAL všetky finančné riziká ako:

- riziko mechanickej poruchy

- neočakávané výdavky

- finančné riziko spojené s nákupom a údržbou vozidiel

- riziko spojené s ich ďalším predajom.

Flexibilita:
Vaša zmluva nie je nemenná! Dlhodobý prenájom Vám umožňuje neustále prispôsobovať Vašu zmluvu skutočnému používaniu vozidla. Za týmto účelom môžete neobmedzene a bez akýchkoľvek výdavkov meniť jeden, alebo viac parametrov Vašej zmluvy: dobu jej trvania a /alebo počet najazdených kilometrov. Váš rozpočet na automobil je vždy perfektne prispôsobený skutočnému používaniu vozidla!

Znížte Vaše dane a poplatky za automobil:
ARVAL Vás informuje a radí Vám v oblasti daní a poplatkov za vozidlo a umožňuje Vám tak využívať posledné zákonné opatrenia, ktoré boli zavedené.

Znížte Vaše DPH:
DPH sa v prípade dlhodobého prenájmu nepočíta z celkovej ceny vozidla, ale len z jej skutočne využitej časti, ktorá predstavuje rozdiel medzi počiatočnou obstarávacou cenou a očakávanou hodnotou Vášho vozidla pri jeho ďalšom predaji na konci zmluvy.
Okrem toho sa DPH aplikuje na mesačné nájomné. Je teda rozložené na celú dobu trvania zmluvy a zahrňuje všetky poskytované služby.

 

 

Administratívne výhody operatívneho leasingu

Aké výhody z toho plynú pre Vás? Operatívny leasing je moderným riešením, ktoré vďaka zvereniu správy vozidiel profesionálom šetrí Váš čas aj peniaze.

Šetrite čas!

Vieme dobre , že pre všetkých je čas veľmi dôležitý a pracovné aktivity sú presne načasované. Úspora času Vám umožní sústrediť sa len na Vaše podnikateľské aktivity, ktoré sú pre Vás prioritou.
Zverením správy Vašich osobných aj úžitkových vozidiel ARVALu sa zbavíte množstva ťažkostí a starostí s prevádzkou vozového parku, pretože:

ARVAL za Vás zariadi všetky administratívne práce a formality pri vybavovaní prevádzkových záležitostí (díleri áut, úrady, poisťovne, pneuservisy atď.) Tým pádom

- ste oslobodený od starostí s Vašimi vozidlami aj od starostlivosti o vodičov,

- Vaši zamestnanci sa môžu sústrediť na predmet činnosti Vašej spoločnosti a na klientov: zamerajú sa na zvyšovanie zisku, na komunikáciu s klientmi, kontrolu faktúr, na celkový chod firmy a nie na rozhovory s vodičmi a vyjednávanie podmienok s dodávateľmi služieb súvisiacich s prevádzkou vozidiel,

- máte prospech zo silného zázemia ARVALu (dcérska spoločnosť bankovej skupiny BNP Paribas).


Využívate možnosti a kompetencie našich špecialistov, ktorí Vám osobne poradia s výberom vozidiel a najvhodnejších autoservisov,

- ste stále mobilní,

- zvládnete právne riziká, daňové i sociálne…,

- máte prospech zo znaleckých posudkov našich technikov, ktorí overia všetky úkony realizované na Vašom vozidle a kontrolujú následnú fakturáciu.

 

 

Prevádzkové výhody operatívneho leasingu

Aké výhody z toho plynú pre Vás? Operatívny leasing je moderným riešením, ktoré vďaka zvereniu správy vozidiel profesionálom šetrí Váš čas aj peniaze.

 

Doprajte pohodlie a kľud Vašim vodičom:

Dostať k dispozícii nové vozidlo je veľmi príjemná odmena pre Vašich zamestnancov. Vďaka službám operatívneho leasingu sú vozidlá vždy v perfektnom stave, čím zvyšujú imidž a úroveň Vašej spoločnosti. Naviac sú výborným prostriedkom k motivácii zamestnancov.

- Vaši spolupracovníci šetria svoj čas a v kľude sa venujú svojim aktivitám. Nestarajú sa totiž o výdaje, majú k dispozícii plný servis pre vodičov atď.

- Majú k dispozícii najnovšie modely vozidiel s najmodernejšími novinkami v oblasti bezpečnosti a pohodlia.

- Prostredníctvom vozového parku môžu zvýšiť imidž svojej spoločnosti a pravidelnou obmenou prispievajú k ochrane životného prostredia.

Prínosy pre Vás

Prínosy pre Vás

Full servis leasing

 

Váhate? Máte otázky? Poďme si spoločne vysvetliť, čo operatívny lizing vozidla obnáša.

Svoje vozidlá často neobnovujeme. Nie je teda lepšie byť majiteľom?

Operatívny leasing poskytuje informácie o celkových nákladoch jednotlivých vozidiel. Jedna z položiek, ktorá významne ovplyvňuje cenu, je dĺžka trvania zmluvy.

O zakúpené vozidlo sa firma musí starať dlhšiu dobu, optimálne po dobu odpisov (4 roky) a často krát aj dlhšie. Cena za používanie je v tomto prípade vyššia než cena v prípade prenájmu. Čím viac vozidlo starne, tým viac svojho majiteľa stojí - pozáručné opravy (častejšie a drahšie), spotreba paliva je vyššia ako u nových vozidiel rovnakej značky, atď.

Kúpa vozidla neumožňuje ich včasnú obnovu. Vozidlá sa tak stávajú opotrebované a veľmi nákladné na správu a údržbu.

Ochrana životného prostredia sa dnes stáva dôležitým ukazovateľom pri výbere vozidla. Výhody častej obnovy vozového parku sú pre životné prostredie nevyčísliteľné.

 

Nie je dlhodobý prenájom drahší?

Dlhodobý prenájom je úspornejší než kúpa vozidla vďaka nasledujúcim položkám:

- amortizácia len časti hodnoty vozidla,

- možnosť odpočtu DPH,

- nastaviteľná dĺžka trvania zmluvy (ovplyvňuje výšku finančných výdajov),

- žiadne starosti s odpredajom vozidla,

- vďaka dlhodobému prenájmu ušetríte na každom najazdenom kilometri.

 

 

Správa vozového parku

Je pre mňa výhodné nebyť majiteľom? Otázka, ktorá je často kladená. S dlhodobým prenájmom:

- Profesionálom zveríte všetky kroky spojené s užívaním vozidiel: stanovenie ceny prenájmu, sadzby za opravy, sledovanie termínov pravidelných prehliadok a opráv, administratívnych činností pri odpredaji, atď.

- ARVAL má vypracovaný bezchybný systém zaistenia týchto aktivít, vďaka ktorým sú Vaše vozidlá neustále v dobrom stave a vždy k dispozícii.

- Vaše výdavky sú stanovené dopredu, takže pri zostavovaní rozpočtu máte prehľad (poznáte budúce náklady spojené s údržbou, asistenčnou službou, náhradným vozidlom v prípade nepojazdnosti Vášho vozidla, pneumatikami, poistením..... všetky tieto služby môžu byť zahrnuté v cene nájmu).

- Na klienta sa nevzťahujú žiadne riziká, pretože všetko rieši prenajímateľ: nielen technické problémy, ale hlavne neistotu pri predaji. Klient je oslobodený od všetkých starostí spojených s predajom áut a administratívnych úkonov, či formalít.

 

Nebudem zmluvou príliš spútaný?

Naša zmluva bude plne prispôsobená každodennému životu a aktivitám Vašej spoločnosti.
Môžete si vybrať:

- značky a modely vozidiel,

- vybavenie a doplnky vozidiel,

- dodávajúceho dílera.


Môžete si upraviť:

- dĺžku zmluvy a počet kilometrov zdarma až do troch mesiacov pred vrátením vozidla,

- niektoré služby (po dohode s ARVALom) počas trvania Vašej zmluvy.

 

 

Ukončenie zmluvy a obnova vozidla

Môže sa vodič stať majiteľom vozidla?

Operatívny leasing prostredníctvom ARVALu umožňuje užívateľom stať sa majiteľom „svojho“ vozidla.

- Operatívny leasing ponúka užívateľovi výhodný odkup automobilu, ktorého históriu dobre pozná.

- Operatívny leasing umožňuje ukončenie zmluvy bez akéhokoľvek daňového zaťaženia klienta aj bez administratívnych starostí, pretože tieto transakcie prebiehajú priamo medzi ARVALom a užívateľom.

 

V akom stave musím vrátiť vozidlo po ukončení zmluvy?

- ARVAL garantuje klientovi, že vozidlo bolo po celú dobu užívania správne servisované (pokiaľ boli všetky kontroly a opravy zapísané v servisnej knižke).

- Pri podpise zmluvy Vás ARVAL zoznámi s brožúrou, kde je detailne popísané v akom stave by ste mali vozidlo vrátiť. Obsahuje tiež viacero fotografií ilustrujúcich rôzne poškodenia, akceptovateľné aj neakceptovateľné.

- Pri vrátení vozidla je spísaný preberací protokol, do ktorého sa zaznamená okrem iného aj poškodenie vozidla.

- ARVAL doporučuje opraviť všetky poškodenia v priebehu nájmu (je ich možné riešiť havarijným poistením), čím sa predíde ich vyúčtovaniu na konci nájmu.

Porovnanie

Porovnanie

Vlastník alebo nájomca

Dlhodobý prenájom predstavuje pre Vašu činnosť nezanedbateľnú oporu: nezaťažuje finančnú hotovosť podniku, redukuje investície a potrebný kapitál, ktorý má byť odpísaný a umožňuje rovnomerne rozložiť výdavky na celú dobu trvania zmluvy. Aké ďalšie alternatívy dlhodobého prenájmu na trhu existujú? Odhaľte čím sa dlhodobý prenájom líši od ostatných spôsobov financovania.

Vlastník alebo nájomca: aký je dopad tejto voľby?

- Podnik zakúpil vozidlo (za hotovosť alebo na úver)
V prípade, že podnik zakúpil vozidlo za hotovosť, alebo na úver, je jeho vlastníkom. Vozidlo tak predstavuje investičný majetok zapísaný do aktív podniku. Podnik vozidlo odpisuje po dobu 4 rokov a odpisy vstupujú do prevádzkových nákladov postupne.
Pokiaľ bolo vozidlo zakúpené na úver, predstavuje čiastka financovania dlh zapísaný do pasív. Úroky sa účtujú do finančných nákladov.

- Podnik používa vozidlo formou finančného prenájmu s následnou kúpou (finančný leasing)
Finančný leasing je spôsob financovania, ktorý umožňuje po ukončení zmluvy zakúpenie vozidla nájomcom. Podnik počas trvania zmluvy nie je jeho vlastníkom, ale len nájomcom. Po ukončení zmluvy si podnik vozidlo odkúpi za hodnotu, ktorá bola stanovená na začiatku. Vozidlo nie je súčasťou aktív nájomcu a v prípade navýšenej prvej splátky, čo je typické, sa táto splátka dostáva do nákladov postupne počas doby trvania zmluvy. V prípade skoršieho ukončenia zmluvy je dopad na nájomcu spravidla veľmi citeľný.

- Podnik používa vozidlo v rámci zmluvy o dlhodobom prenájme (operatívny leasing)
Dlhodobý prenájom nepredstavuje financovanie, ale prenájom. Podnik využíva poskytnuté služby, nie je teba vlastníkom, ale nájomcom vozidla. V súvahe podniku nefiguruje žiadny zápis.

Podnik platí mesačné nájomné, ktoré zahrňuje nielen používanie vozidla, ale aj všetky služby, ktoré sa nevyhnutne spájajú s užívaním vozidla: údržba, asistenčná služba, výmena pneumatík, atď. Tento nájom závisí od zvoleného modelu vozidla, doby trvania zmluvy, predpokladaného počtu najazdených kilometrov a od služieb spojených s používaním vozidla.

 

Vlastný kapitál a finančné kapacity

Výber spôsobu financovania spravidla závisí od stavu finančnej hotovosti podniku. Jednotlivé možnosti obstarania väčšinou vyžadujú značnú hotovosť. Finančná hotovosť predstavuje v prípade zakúpenia vozidla v hotovosti celkovú cenu tovaru, v prípade klasického úveru (často potrebného na získanie konkurencieschopnej sadzby) počiatočný vklad, alebo v prípade finančného leasingu zálohu a/alebo prvé navýšené nájomné.

- Podnik zakúpil vozidlo (za hotovosť, alebo na úver)
Predpokladom zakúpenia vozidla z vlastného kapitálu je, že podnik disponuje značnou finančnou hotovosťou, ktorú môže použiť na tento výdaj skôr ako na produktívne investície. Toto samofinancovanie predstavuje náklady (tento kapitál by sa mohol investovať), ktoré sa podnik môže rozhodnúť niesť vtedy ak má prebytok finančnej hotovosti. Pokiaľ podnik zakúpi vozidlo pomocou zapožičaného kapitálu, zaplatí finančné náklady a zníži o to svoje zdroje pre produktívne investície.

- Podnik používa vozidlo formou finančného prenájmu s následnou kúpou (finančný leasing)
Obstaranie vozidla na finančný leasing umožňuje podniku nečerpať prostriedky z vlastného kapitálu, alebo z jeho finančnej hotovosti, aj keď leasingové firmy často vyžadujú počiatočný vklad. Podnik si navyše uchová zdroje pre ďalšie investície. Čiastka predstavujúca zostávajúci dlžný nájom figuruje v mimosúvahových záväzkoch podniku. Pri posudzovaní platobnej schopnosti podniku sa naň môže prihliadať. Doba nájmu musí predstavovať najmenej 60% z riadnej doby odpisovania a nie menej ako 3 roky. Podnik si po skončení zmluvy odkúpi vozidlo s potenciálne veľkým počtom najazdených kilometrov a veľmi nákladné na údržbu, i keď za nízku cenu.

- Podnik používa vozidlo v rámci zmluvy o dlhodobom prenájme (operatívny leasing)
V rámci zmluvy o dlhodobom prenájme sú výdavky rozložené na celú dobu nájmu. Nevyžaduje sa žiadna záloha ani vklad, čím sa chráni vlastný kapitál aj hotovosť Vášho podniku. Zostávajúca dĺžka nájomného sa neobjaví v mimosúvahových záväzkoch (na rozdiel od finančného leasingu) a nemá teda žiadny vplyv na zadlžovaciu schopnosť podniku.

Naše hlavné výhody

Naše hlavné výhody

ARVAL si uvedomuje, že pre zaistenie činnosti Vašej spoločnosti potrebujete užívať vozidlá spoľahlivé, dostatočne výkonné a zároveň ekonomické a presne prispôsobené Vašim aktivitám.

ARVAL, profesionál v poskytovaní služieb operatívneho leasingu, Vám poradí s výberom Vašich vozidiel, poskytne Vám plnohodnotný servis prispôsobený presne Vašim potrebám so zárukou najvyššej kvality a primeranej ceny.

Vďaka našim znalostiam trhu a širokej partnerskej sieti Vám garantujeme presné a rýchle splnenie Vašich požiadaviek.

ARVAL Vám ponúka kompletné služby, takže sa môžete plno sústrediť len na aktivity Vašej firmy a na Vašich klientov, ste v pohode, pričom:
- šetríte svoj rozpočet určený na správu vozového parku

- využívate konzultantov, ktorí sa o Vás starajú počas celého trvania zmluvy

- ste neustále mobilní

- o Váš vozový park je plne postarané bez Vášho intenzívneho pričinenia

- Vašim vodičom môžete zaručiť maximálne bezpečie a pohodlie

Naša stratégia

Naša stratégia

ARVAL sa riadi myšlienkou: „Poskytovať dobrý servis klientovi znamená byť mu nablízku“.

Blízkosť s našimi klientmi považujeme za kľúč ku kvalitným každodenným službám. Plne sa venujeme našim klientom, či už z radov veľkých nadnárodných spoločností, čisto slovenských podnikov alebo stredných či menších firiem.


Úzka spolupráca s ARVALom Vám umožňuje:

- Využívať služby konzultantov, ktorí zaistia všetky kľúčové položky Vašej zmluvy (kalkulácie, objednanie a odovzdanie vozidiel, fakturácia, sledovanie zmluvy, ocenenie automobilov a ich vrátenie).

- Určený pracovník Vám je k dispozícií neustále, a to buď na telefonicky alebo mailom

- Kdekoľvek budete potrebovať, naša národná a európska partnerská sieť je pripravená Vám kedykoľvek vypomôcť a vyhovieť v otázkach asistencie, údržby a servisu.


S ARVALom sa sústredíte iba na vlastné využitie vozidiel a ich kompletnú správu necháte na nás. Môžete sa teda plne sústrediť len na Vaše podnikateľské aktivity.

Tato správa zaisťuje všetky kroky týkajúce sa vozidiel a užívateľov:
- správa a zaistenie všetkých bodov stanovených v zmluve (objednávka, odovzdanie, fakturácia, ocenenie a odpredaj)

- riešenie rôznych situácií v priebehu nájmu

- koordinácia tretích osôb (dodávatelia náhradných dielov a dealeri)

- správa databáz užívateľov atď.

Naše skúsenosti

Naše skúsenosti

Ponúkame Vám rôzne varianty spolupráce vytvorené na základe znalosti trhu a našej skúsenosti so správou firemných flotíl.
 

Prečo nám veriť?

ARVAL je 100% dcérskou spoločnosťou bankovej skupiny BNP Paribas. Máme veľmi bohaté skúsenosti na automobilovom trhu získané behom nášho pôsobenia v oblasti operatívneho leasingu od roku 1989.

- Kvalitné poradenstvo považujeme za dôležitú časť nášho poslania.

- Náš vzájomný blízky vzťah a častá komunikácia Vás presvedčí o kvalite našich služieb.

- Z našich produktov a služieb si vyberiete ponuku najlepšie vyhovujúcu Vašim potrebám.

 

Stačí, aby ste si vybrali vozidlo, potom už len využívate naše bohaté skúseností so službami operatívneho leasingu.

ARVAL nakúpi každoročne tisíce nových vozidiel, čím sa stal najväčším odberateľom vozidiel napríklad vo Francúzsku.

Skúsenosti s viac ako 750.000 vozidiel patriacich do vozového parku spravovaného ARVALom nám umožňujú:

- získať mnoho informácií o spoľahlivosti a bezporuchovosti vozidiel,

- predvídať prípadné poruchy,

- konzultovať prípadné reklamácie priamo s výrobcom,

- analyzovať výšku nákladov na každý automobil,

…vždy Vám poskytneme kvalitnú radu a pomôžeme Vám zriadiť vozový park čo najvýhodnejšie pre Vás.

Vďaka našej dobrej znalosti automobilového trhu pre Vás vyjednáme nákupné podmienky a optimálny „po predajný“ servis s našimi partnermi (výrobcami vozidiel, výrobcami pneumatík, poskytovateľmi asistenčných služieb, atď.) .

 

Naše základné pravidlá :

Nebyť iba „obyčajný“ prenajímateľ, ale naozajstný poradca a odborník v oblasti správy firemných flotíl.

Neustále vyvíjať a realizovať systém, ktorý zjednoduší a optimalizuje služby operatívneho leasingu.

Obmedziť dopady na ekológiu v súlade s dlhodobým rozvojom a nárastom ekonomiky.

 

Niekoľko kľúčových informácií :

- dcérska spoločnosť bankovej skupiny BNP Paribas,

- profesionál v operatívnom leasingu,

- flexibilná a dynamická spoločnosť,

- zastúpenie v 25 krajinách (v ďalších 17tich prostredníctvom partnerov)


Európa:

pôsobenie na trhu od roku 1989,

viacej než 750.000 vozidiel v správe ARVALu,

vyše 4.000 zamestnancov.


Slovenská republika:

pôsobenie na trhu od roku 2004,

viac než 6.500 vozidiel v správe ARVALu,

vyše 90 zamestnancov.

Naše poradenstvo

Naše poradenstvo

Jasné vysvetlenie výhod operatívneho leasingu a vedenie klienta správnym smerom k najvhodnejším službám spojeným s jeho aktivitami.

Naša činnosť ide ruka v ruke s financovaním automobilov. Potrebujete prenájom? Prinášame Vám riešenie priamo prispôsobené Vašim potrebám.

Poradíme Vám:

Najvhodnejšie vozidlá s ohľadom na:

- Vaše aktivity,

- ich rôzne využitie,

- Vaše požiadavky, hodnoty a ciele,

- rôzne predpisy a štátnu legislatívu,

- platný daňový systém.

 

Ponúkame Vám služby za účelom:

- značného zníženia nákladov na vozový park s optimalizáciou mesačného nájmu a vylepšením Vášho komfortu,

- každodennej pomoci so správou Vášho vozového parku (objednanie, dodanie, vrátenie, obnova…)
 

Akým spôsobom Vás podporíme:

- Využívame príležitosti na trhu. Máme celkový prehľad o výrobcoch vozidiel, o značkách i o jednotlivých modeloch, môžeme každé vozidlo objektívne porovnať a tým Vám ponúknuť to najlepšie na trhu.

- Ponúkame exkluzívne poradenstvo pri výbere najvhodnejších vozidiel s ohľadom na ich využitie alebo s ohľadom na aktuálny stav trhu.

- Disponujeme možnosťami, vďaka ktorým Vám ponúkame a porovnáme rôzne modely automobilov s cieľom vybrať si vyváženú variantu (cena, využitie, servis).

- Ponúkame využitie „akčných ponúk, ktoré ARVALu poskytujú výrobcovia

- Informujeme Vás o legislatívnych a daňových úpravách týkajúcich sa automobilovej politiky

- ARVAL Vám uľahčuje rozhodnutie týkajúce sa zmien v správe firemných vozidiel

Naša partnerská sieť

Naša partnerská sieť

Naša partnerská sieť Vám zaručuje a ponúka stálu blízkosť a maximálnu účinnosť služieb operatívneho leasingu.

Naša náročnosť zaručuje kvalitu našich partnerov.

 

Definícia autorizovaného partnera

- Autorizovaný partner je dodávateľ, ktorý uspel a bol vybraný podľa pravidiel, ktoré si podnik za týmto účelom stanovil

- Spĺňa kritéria týkajúce sa kvality, dobrého mena, finančného zdravia, finančnej konkurencieschopnosti a schopnosti rozvíjať sa

- Zaväzuje sa zmluvne, že vyhovie našim potrebám a že bude spĺňať naše prevádzkové procedúry, a to za čo najlepšiu cenu podľa našej analýzy objemu .

 

Naša metóda výberu partnera

- Analýza existujúcich dodávateľov ako i vedúcich príslušných oddelení

- Analýza služieb, ktoré poskytuje a zároveň analýza ich schodnosti, pokiaľ ide o nariadenia stanovené predchádzajúcou zmluvou

 

Aby ste sa stali partnerom ARVALu, je potrebné:

- Mať celoštátnu obchodnú sieť,

- Mať centralizovanú fakturáciu, pokiaľ ide o poskytovateľov služieb, ktorí sú súčasťou siete

Uzavretá kalkulácia

Uzavretá kalkulácia

Čo je uzavretá kalkulácia?

Moderný produkt operatívneho leasiingu, ktorý je v maximálnej možnej miere využívaný práve klientmi Arvalu.
Ide o produkt, ktorý Vám umožňuje využiť na 100% všetky benefity operatívneho leasingu. Outsourcujete nielen služby, ale aj riziká a zároveň minimalizujete administratívu. Vďaka tomu sa môžete plne venovať svojim vlastným obchodným aktivitám.

 

Princípy uzavretej kalkulácie

Zákazník platí fixné náklady od začiatku až do konca kontraktu. Ide teda o tzv. close book. Rizika spojené so servisovaním a údržbou vozového parku jeho financovaním (úrokovými sadzbami) a predovšetkým následným predajom po ukončení prenájmu sú celkom na strane dodávateľa operatívneho leasingu. V pravidelnej mesačnej splátke sú zahrnuté všetky prevádzkové riziká vozového parku zákazníka. Pri využití uzatvorenej kalkulácie zákazník v pravidelnom reportingu kontroluje iba zmluvnú fixnú platbu, aktuálny nájazd kilometrov jeho vozidiel, výnimočné udalosti ako napríklad poistné alebo mimoriadne servisné zásahy, ktoré sú zahrnuté v zmluve (napríklad úmyselné poškodenie vozidla alebo poškodenie z nedbanlivosti vodiča).

 

Výhody uzavretej kalkulácie

Využitie tohto typu účtovania nákladov ponúka sprehľadnenie cash flow zákazníka, pretože ponúka konštantné splátky po celou dobu zmluvy bez akéhokoľvek nemilého prekvapenia na jeho konci . V kolónke najvyšších nákladových položiek firemného účtovníctva umožní spoľahlivé zostavenie rozpočtu na dlhé obdobie a je teda vhodný aj pre rozpočtové organizácie. Ponúka možnosť plánovania jednoduchých a transparentných nákladov na vozový park a klient má garantované nie len prevádzkové riziká, ale aj s nimi spojené finančné. Rozhodne ide o spôsob 100% garancie nákladov a rizík spojených s fungovaním vozového parku pri zachovaní optimálnej ceny mesačného nájmu.

Nemusíte sa zaoberať žiadnym špeciálnym reportingom a máte tak viac času na iné aktivity súvisiace s Vaším biznisom.
Medzinárodná norma IAS 17 upravujúca účtovné štandardy v Európe síce Uzavretú kalkuláciu priamo nerieši, ale jasne definuje operatívni leasing ako prenos rizika a rovnomerných výnosov na stranu prenajímateľa a rovnomerných nákladov na strane nájomcu.

Na konci zmluvy sa v prípade Uzavretej kalkulácie robí len vyúčtovanie skutočných najazdených kilometrov v pomere k ich dohodnutej hranici, poprípade i poškodenia vozidla.

Operatívny leasing umožní zaviesť vozový park do nákladov. Je lepšie automobily prenajať ako vlastniť a platiť za služby. Z daňového hľadiska mesačný nájom predstavuje plne odpočítateľnú položku.

Klient spláca iba garantovanú časť celkové hodnoty vozidla.

Výmena vozového parku a aj premietnutie do nákladov sú rýchlejšie.

Obchodný vzťah je možné uzavrieť na podstatne kratšiu dobu, ako je doba životnosti a doba odpisovania vozidla podľa platnej legislatívy a naviac je možné garantovať cyklus obmeny vozidiel.

Operatívny leasing je teraz aj podľa zákona o dani z príjmu výhodnejší než finančný leasing.