Home > Potrebujem automobil > Modelový kalendár

Modelový kalendár

Modelový kalendár

V tomto špeciálnom kalendári sú uvedené dátumy, kedy očakávame uvedenie nových modelov vozidiel na trh, ktoré si následne budete môcť objednať. Pre lepšiu prehľadnosť sú ekologické modely označené ako "zelené": sú to vozidlá so spaľovacím motorom s nižšími emisiami oxidu uhličitého, ako aj automobily s hybridným a elektrickým pohonom.