Home > Medzinární partneri > Poskytované poradenstvo

Poskytované poradenstvo

Poradenské služby pre lepšiu prevádzku vášho vozového parku

Poradenstvo poskytované spoločnosťou Arval vám prináša riešenia pre ideálnu mobilitu a prevádzku vozového parku, ktoré sa zameriavajú nielen na problémy súvisiace s vozidlami, ale tiež na celkovú stratégiu mobility vašich zamestnancov.

Stratégia mobility a  riadenia vozového parku

Sme tu, aby sme vám pomohli, či už hľadáte novú stratégiu mobility alebo chcete prehodnotiť stratégiu riadenia vášho vozového parku. Pomôžeme vám identifikovať a zosumarizovať dôvody pre mobilitu v rámci vášho podnikania. Budeme vás informovať o vplyve daňových zmien na vašu obchodnú organizáciu. Pomôžeme vám rozhodnúť sa medzi rôznymi možnosťami riadenia vášho vozového parku a pri výbere vhodného leasingového riešenia. A vysvetlíme vám všetky výhody a nevýhody. Na základe fundovaných obchodných argumentov dokážete prijať informované rozhodnutie.

 

Politika  a  organizácia

Implementácia vašej stratégie mobility a riadenia vozového parku bude prebiehať prostredníctvom súboru zásad a predpisov (tzv. politík), ktoré odrážajú vaše požiadavky a vymedzujú, ako by mala fungovať vaša organizácia. Pomôžeme vám zostaviť vašu politiku mobility tak, aby plne zodpovedala vašim dôvodom a cieľom. Vypracujeme vám analýzu podnikovej politiky riadenia vozového parku a pomôžeme vám ju upraviť alebo prepracovať tak, aby vyhovovala vašim obchodným potrebám a súčasným podmienkam na trhu. Taktiež vám poradíme pri optimalizácii štruktúry vozového parku tak, aby zodpovedala cieľom, ktoré ste si stanovili v oblasti spoločenskej zodpovednosti, a aby jeho prevádzka bola vo všeobecnosti efektívnejšia.

 

Zamestnanec  a  vodič

Všetci vaši zamestnanci zohrávajú dôležitú rolu pri dosahovaní strategických cieľov, bez ohľadu na to, či používajú alebo nepoužívajú firemné vozidlo. Každý zamestnanec má však určité požiadavky na mobilitu. Arval vám v rámci svojho poradenstva môže vypracovať porovnanie vašej politiky s politikou iných organizácií a pomôcť vám ju zatraktívniť. Taktiež vám môžeme byť nápomocní pri zlepšovaní štýlu jazdy vašich zamestnancov, nasmerovať ich k vyššej bezpečnosti a trvalej udržateľnosti. Poskytujeme e-learningové školenia obsahujúce množstvo modulov určených pre zamestnancov, ktoré sa zameriavajú na bezpečnú jazdu, pravidlá cestnej premávky a pod.

Medzinárodní partneri