Home > Medzinární partneri > Politika riadenia vozového parku

Politika riadenia vozového parku

Politika riadenia vozového parku, ktorá zodpovedá potrebám vašej spoločnosti

Spoločnosť Arval vynakladá maximálne úsilie, aby si so svojimi zákazníkmi vybudovala dlhodobý vzťah a porozumela ich potrebám. Kľúčom k úspešnému vybudovaniu tohto vzťahu je efektívna správa vozového parku vychádzajúca zo solídnej podnikovej politiky v ob

Politika riadenia vozového parku šitá na mieru vašim potrebám

Na vypracovanie politiky riadenia vozového parku, ktorá najlepšie zodpovedá potrebám vašej spoločnosti, Arval vychádza zo štyroch kľúčových ukazovateľov: Preskúmame technické a finančné parametre, potom zanalyzujeme dopad tejto politiky na ľudské zdroje a spoločenskú zodpovednosť. Garantujeme, že vám pomôžeme vybrať vozidlá, ktoré sú pre vás najvhodnejšie, a ponúkneme vám najlepšie dostupné možnosti financovania a servisu. V súvislosti s vašimi požiadavkami, či už krátkodobými alebo dlhodobými, nájdeme riešenia, ktoré zaručene neprekročia váš rozpočet. Arval sa taktiež usiluje, aby boli zamestnanci motivovaní a aby politika riadenia vozového parku bola bezpečná a ohľaduplná voči životnému prostrediu.

Aké výhody môžete získať vy a vaši vodiči

Solídna a dobre premyslená politika riadenia vozového parku vám pomôže dosiahnuť stabilnejšie a predvídateľné náklady na prevádzku vozového parku, zaistí optimálne využitie vozidiel vašimi vodičmi a v neposlednom rade znižuje právne, spoločenské, zdravotné a bezpečnostné riziká. Vaši vodiči budú plne oboznámení so svojimi právami a povinnosťami, bude sa s nimi dobre zaobchádzať a preto budú mať vyššiu motiváciu.

Politika riadenia vozového parku definuje vaše priority – je to základ všetkého, čo robíme.

Account manažér s tabletom
My sa staráme o prevádzku vášho vozového parku, vy máte všetko pod kontrolou
Arval sa stará o prevádzku vozového parku

Arval vám poskytne prístup k celému vozovému parku bez toho, aby ste museli znášať výdavky, komplikácie a starosti súvisiace so spravovaním veľkého počtu vozidiel.

Ak sa rozhodnete pre Arval, vy a vaša spoločnosť ušetríte čas a peniaze. Prečo? Pretože sme to my, a nie vy, kto bude riadiť vašich vodičov. Odbremeníme vás od každodenného monitorovania ich práce – a pritom budete mať v rukách úplnú kontrolu nad vaším autoparkom.

Všetky zmluvy, ktoré má vaša firma uzavreté, uložíme do nášho počítačového systému. Týmto spôsobom môžeme sprevádzať vašich vodičov na každom kroku. Ak dôjde k poškodeniu vozidla, alebo ak vozidlo musí ísť do servisu alebo je nutné zabezpečiť náhradné vozidlo, všetka komunikácia prebieha výlučne medzi Arvalom a vodičom. Arval pristupuje k tomuto procesu absolútne neutrálne – čo môže dosvedčiť množstvo našich spokojných klientov – vrátane výberu vhodného typu automobilu. Vaša spoločnosť rozhoduje o tom, ktoré oblasti bude kontrolovať a ktoré bude delegovať.

Hneď ako sa dohodneme na vzájomnej spolupráci, Arval poskytne všetkým dotknutým oddeleniam vo vašej organizácii podrobne spracované informácie: údaje o vodičoch, údaje o vozidlách, mieru osobnej spolupráce vodiča, daňové a zmluvné informácie. Dohliadame na to, aby sa vaši vodiči riadili pravidlami stanovenými vo vašej podnikovej politike riadenia vozového parku: aby používali určený typ vozidla a správne palivo, a aby v prípade, že si ich vozidlo vyžaduje opravu, bolo doručené do servisu v prijateľnom stave.