Domov > Potrebujem medzinárodného partnera > Vaša politika riadenia vozového parku

Vaša politika riadenia vozového parku

Politika riadenia vozového parku, ktorá zodpovedá potrebám vašej spoločnosti

Spoločnosť Arval vynakladá maximálne úsilie, aby si so svojimi zákazníkmi vybudovala dlhodobý vzťah a porozumela ich potrebám. Kľúčom k úspešnému vybudovaniu tohto vzťahu je efektívna správa vozového parku vychádzajúca zo solídnej podnikovej politiky v ob

Politika riadenia vozového parku šitá na mieru vašim potrebám

Na vypracovanie politiky riadenia vozového parku, ktorá najlepšie zodpovedá potrebám vašej spoločnosti, Arval vychádza zo štyroch kľúčových ukazovateľov: Preskúmame technické a finančné parametre, potom zanalyzujeme dopad tejto politiky na ľudské zdroje a spoločenskú zodpovednosť. Garantujeme, že vám pomôžeme vybrať vozidlá, ktoré sú pre vás najvhodnejšie, a ponúkneme vám najlepšie dostupné možnosti financovania a servisu. V súvislosti s vašimi požiadavkami, či už krátkodobými alebo dlhodobými, nájdeme riešenia, ktoré zaručene neprekročia váš rozpočet. Arval sa taktiež usiluje, aby boli zamestnanci motivovaní a aby politika riadenia vozového parku bola bezpečná a ohľaduplná voči životnému prostrediu.

Aké výhody môžete získať vy a vaši vodiči

Solídna a dobre premyslená politika riadenia vozového parku vám pomôže dosiahnuť stabilnejšie a predvídateľné náklady na prevádzku vozového parku, zaistí optimálne využitie vozidiel vašimi vodičmi a v neposlednom rade znižuje právne, spoločenské, zdravotné a bezpečnostné riziká. Vaši vodiči budú plne oboznámení so svojimi právami a povinnosťami, bude sa s nimi dobre zaobchádzať a preto budú mať vyššiu motiváciu.

Politika riadenia vozového parku definuje vaše priority – je to základ všetkého, čo robíme.

My sa staráme o prevádzku vášho vozového parku, vy máte všetko pod kontrolou

Arval vám poskytne prístup k celému vozovému parku bez toho, aby ste museli znášať výdavky, komplikácie a starosti súvisiace so spravovaním veľkého počtu vozidiel.

Ak sa rozhodnete pre Arval, vy a vaša spoločnosť ušetríte čas a peniaze. Prečo? Pretože sme to my, a nie vy, kto bude riadiť vašich vodičov. Odbremeníme vás od každodenného monitorovania ich práce – a pritom budete mať v rukách úplnú kontrolu nad vaším autoparkom.

Všetky zmluvy, ktoré má vaša firma uzavreté, uložíme do nášho počítačového systému. Týmto spôsobom môžeme sprevádzať vašich vodičov na každom kroku. Ak dôjde k poškodeniu vozidla, alebo ak vozidlo musí ísť do servisu alebo je nutné zabezpečiť náhradné vozidlo, všetka komunikácia prebieha výlučne medzi Arvalom a vodičom. Arval pristupuje k tomuto procesu absolútne neutrálne – čo môže dosvedčiť množstvo našich spokojných klientov – vrátane výberu vhodného typu automobilu. Vaša spoločnosť rozhoduje o tom, ktoré oblasti bude kontrolovať a ktoré bude delegovať.

Hneď ako sa dohodneme na vzájomnej spolupráci, Arval poskytne všetkým dotknutým oddeleniam vo vašej organizácii podrobne spracované informácie: údaje o vodičoch, údaje o vozidlách, mieru osobnej spolupráce vodiča, daňové a zmluvné informácie. Dohliadame na to, aby sa vaši vodiči riadili pravidlami stanovenými vo vašej podnikovej politike riadenia vozového parku: aby používali určený typ vozidla a správne palivo, a aby v prípade, že si ich vozidlo vyžaduje opravu, bolo doručené do servisu v prijateľnom stave.