Domov > Predstavujeme náš nový slogan

Predstavujeme náš nový slogan

Predstavujeme náš nový slogan

Market
štvrtok, august 13, 2015

“Arval. We care about cars. We care about you.”

Vážení klienti, obchodní partneri,

rád by som Vám predstavil nový slogan našej značky: “Arval. We care about cars. We care about you.” Po 5-tich rokoch používania “Just drive”, sme sa rozhodli touto zmenou ešte jasnejšie poukázať na kľúč nášho úspechu: odborné poradenstvo a kvalitné služby, ktoré dokážeme poskytovať našim klientom aj vďaka našim zamestnancovm a obchodným partnerom.

Prečo?

Chceme zdôrazniť a poukázať na naše vlastné pokroky: posilniť náš model “Account Team-u, aby bolo možné ešte rýchejšie posúdiť a reagovať na požiadavky našich klientov. Posilniť našu kvalitu služieb prostredníctvom prieskumu NPS - “Net Promoter Score”, byť bližšie k vodičom, dostať sa na nové trhy malých a stredných podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb a poukázať na vývoj nových technológií, komunikačných kanálov, a podobne.

Dospeli sme k záveru, že by sme potrebovali podporiť našu značku, ktorá je zastrešená veľmi pozitívne silným imidžom finančnej skupiny BNP Paribas Group. To poskytuje jasnejší prehľad o našej činnosti a kvalite našich služieb, ktoré sa odlišujú od iných oblastí podnikania.

Mohli sme si vybrať smerovanie, ktoré kladie dôraz na inovácie, alebo ktoré poukazuje na našu uznávanú líderskú pozíciu na trhu. Ale my dávame v skutočnosti prednosť tomu, čo je naozaj kľúčom nášho úspechu a dôvodom, prečo sme tu: naše odborné znalosti v prípadoch, keď ide o biznis a autá a vášeň, s ktorou sa snažíme ponúknuť našim klientom kvalitné služby.

“We care about cars” jasne vysvetľuje čo robíme, zatiaľ čo “We care about you” vyjadruje náš záväzok voči klientom.

SKUTOČNÝM ŽELANÍM JE UVIESŤ NOVÝ SLOGAN DO ŽIVOTA

Mať nový slogan značky znamená dodržať záväzok, ktorý je v ňom vyjadrený. To je dôvod, prečo ho chceme uviesť do života a dať mu význam prostredníctvom všetkých našich komunikačných kanálov, ktoré ponúknu dôkaz tohto záväzku toľkými spôsobmi ako je to možné.

Preto chceme, aby nás tento základný slogan viedok k práci, ktorú robíme každý deň. Tým, že hovoríme: “We care about cars. We care about you” naďalej prezentujeme aké je pre nás dôležité starať sa o našich klientov. Napríklad, znamená to rozvíjať naše chápanie toho, aké má očakávania zákazník a vodič. Znamená to zlepšovanie našich riešení a cenových ponúk. Znamená to byť otvorený technologickým inováciám, ktoré by mohli byť pre nás, pre klietov a vodičov efektívnejšie. To znamená, že sú ochotní vyskúšať nové veci, aby bolo možné zistiť či sú užitočné a potrebné nasadiť všade tam kde to bude možné.

Stručne povedané, dynamickým spôsobom ukazujeme, že sme spoľahlivým partnerom v oblasti operatívneho leasingu vďaka nášmu odbornému poradenstvu a kvalite našich rýchlych a spoľahlivých služieb.

NOVÁ DEFINÍCIA NÁŠHO “POSLANIA”. NOVÁ DEFINÍCIA “NÁŠHO SĽUBU”.

Budete vidieť novú definíciu nášho poslania a nášho sľubu. Vychádzali sme z tých, ktoré nás viedli v posledných rokoch s cieľom poukázať na naše hlavné a silné stránky.

My všetci v Arvale sme ambasádormi nášho nového slogana. Budem sa snažiť plniť záväzky, ktoré z neho vyplývajú a tak naplniť spokojnosť Vás všetkých, našich klientov či obchodných partnerov.

S pozdravom,

Marek Kramár – Managing Director Arval Slovakia

Philippe Bismut – CEO Arval

Značky: