Home > Silny Globalny Rast V Roku 2017

SILNÝ GLOBÁLNY RAST V ROKU 2017

SILNÝ GLOBÁLNY RAST V ROKU 2017

Arval
štvrtok, február 15, 2018

Rast počtu prenajatých vozidiel spoločnosti Arval na celom svete dosiahol za minulý rok 7,4 %, čo predstavuje nový rekordný počet 1 103 835 vozidiel. Tento rast bol dosiahnutý vďaka hlavným pilierom trhu (Francúzsko +5 %, Španielsko +15 % a Taliansko +10 %), ale tiež silným rastom v mnohých iných krajinách: Rakúsko (+10 %), Belgicko (+12 %), Česká republika (+12 %), Luxembursko (+22 %), Poľsko (+19 %), Rusko (+12 %), Turecko (+16 %), a krajiny Latinskej Ameriky (+13 %).

Počas roka spoločnosť Arval napredovala aj vo svojej geografickej expanzii a otvorila pobočku v Nórsku, ktoré je z pohľadu prechodu na alternatívne zdroje energie veľmi pokročilým trhom.

V roku 2017 spoločnosť Arval zrýchlila tempo rozširovania a posilňovania svojej ponuky s pridanou hodnotou predovšetkým prostredníctvom nasadenia inovatívnych digitálnych riešení pre manažérov vozových parkov a vodičov a takisto prostredníctvom rozšírených integrovaných telematických služieb Arval Active Link.

Spoločnosť Arval zároveň posilnila aj svoj záväzok sociálnej zodpovednosti podniku (CSR) a vyhradila rozpočet vo výške milión eur na globálnu iniciatívu pre svoje miestne pobočky, ktorý je určený na podporu programov týkajúcich sa bezpečnosti na cestách (školenia, podujatia) a tiež na podporu možností mobility pre charity (darovanie vozidiel).

Philippe Bismut, generálny riaditeľ spoločnosti Arval: „Rok 2017 bol ďalším rokom veľkých úspechov a kvalitných výsledkov. Naše výsledky potvrdzujú opodstatnenosť zvolenej stratégie a takisto kvalitu a odhodlanie našich tímov. V súčasnosti predstavujeme nové revolučné ponuky, ktoré veríme, že prispejú k transformácii trhu a urýchlia rozširovanie našej globálnej ponuky. Stále viac a viac sa angažujeme v oblasti vytvárania používateľsky príjemných a ekologickejších riešení, ktoré budú k dispozícii aj pre zamestnancov našich klientov, ale aj pre jednotlivcov.“

Na Slovensku sme v roku 2017 sme narástli o 5 %, čím sme dosiali 6 353 prenajatých vozidiel a obhájili sme si číslo dva na slovenskom trhu. Začali sme ponúkať integrované telematické služby pod názvom Arval Active Link. V decembri 2017 sme odštartovali novú aplikáciu pre vodičov My Arval Mobile.

 

PREDSTAVENIE NOVÝCH REVOLUČNÝCH PONÚK PRE KLIENTOV

Spoločnosť Arval predstavuje päť nových inovatívnych ponúk:

  • „Arval For Me“: Spoločnosť Arval prostredníctvom tohto digitálneho riešenia dáva jednotlivcom prístup k svojmu know-how, službám s pridanou hodnotou a svojej sieti. Pozostáva z viacerých komplexných a jedinečných služieb ako napríklad údržba a opravy (karoséria, pneumatiky, čelné sklo a pod.), ktoré sú prepojené so službami zabezpečenia mobility (náhradné vozidlo, pick up servis, odtiahnutie vozidla). Táto nová ponuka bude postupne spustená v Taliansku, Španielsku, Anglicku a vo Francúzsku. Postupom času ju chceme sprístupniť na všetkých trhoch po celom svete.

  • Služba „Arval Car Sharing“ umožňuje zamestnancom získať vozidlo na vopred dohodnutý čas. Arval Car Sharing je webová a mobilná platforma, prostredníctvom ktorej si môžete jednoducho vyhľadávať, rezervovať a prezerať vozidlá. Jednoduché, prístupné a monitorovateľné riešenie je výhodné pre spoločnosti aj zamestnancov. Táto služba už bola spustená v Taliansku a postupne bude spustená aj v ostatných európskych krajinách.

  • Služba „Arval For Employee“ je vytvorená pre zamestnancov našich klientov. Táto ponuka umožní našim klientom zvýšiť ich atraktívnosť ako zamestnávateľov a posilní ich značku. Vytvorená je presne pre potreby jednotlivých trhov a spustená bude vo Francúzsku, Anglicku, Španielsku, Taliansku, Nemecku, Belgicku a Holandsku.

  • Služba „My Arval“ je plne digitálne riešenie, ktoré spoločnosť Arval poskytuje svojim klientom a vodičom. Služba My Arval pre klienta je webový portál s nástrojmi na vykazovanie určený manažérom vozových parkov, ktorý im zjednodušuje správu vozidiel. My Arval pre vodičov zase pomáha vodičom pri každodennom používaní vozidiel. Služba My Arval pre klientov už bola spustená v 19 krajinách a My Arval pre vodičov až v 23 krajinách a postupne bude tento balík digitálnych služieb k dispozícii na všetkých našich trhoch

Aby sme mohli podporiť našich zákazníkov aj v ich stratégii prechodu na alternatívne zdroje energie, spoločnosť Arval sa rozhodla rozšíriť svoju ponuku elektromobilov:

  • Electric Vehicle“: Partnerstvo so spoločnosťami Renault, Nissan a NewMotion je dôvodom, prečo dokáže ponuka „Electric Vehicle“ spoločnosti Arval zabezpečiť kompletný ekosystém pre elektromobily vrátane inštalácie doma a na pracovisku, integrovaných možností platby a digitálnych služieb pre elektromobily (rezervácia, monitorovanie spotreby a informácie o nabíjacích staniciach). Ponuka „Electric Vehicle“ je flexibilná a modulárna. Ponúka atraktívne ceny a takisto umožňuje využiť skúšobné obdobie a dodatočné služby vrátane možnosti využitia vozidla na benzín/naftu na krátke obdobia. Táto ponuka bude k dispozícii v roku 2018 najskôr vo Francúzsku a neskôr v Anglicku, Belgicku, Nórsku a Holandsku (ďalších 9 krajín bude nasledovať od druhého štvrťroku 2018).

 

Philippe Bismut, generálny riaditeľ spoločnosti Arval, dodal: „Naša odbornosť, jedinečné portfólio služieb s pridanou hodnotou a pozitívne trendy na trhu nám dávajú veľkú dôveru, že v roku 2018 bude náš rast v hlavných segmentoch a geografických oblastiach aj naďalej pokračovať. V rýchlo sa rozvíjajúcich odvetviach sa neustále menia aj požiadavky našich zákazníkov. Som si absolútne istý, že tieto nové revolučné ponuky, ktoré sme vytvorili na základe nášho know-how v digitálnej oblasti, pomôžu našim zákazníkom čeliť akýmkoľvek výzvam a výrazným, trvalo udržateľným spôsobom prispejú k ekologickej transformácii celého sektora.“