Domov > Vrátenie vozidla

Vrátenie vozidla

Kroky ako jednoducho a rýchlo vrátiť vozidlo

6 krokov ako jednoducho a rýchlo vrátiť vozidlo po ukončení leasingovej zmluvy:

 

1. Obhliadka vozidla pred ukončením nájomnej zmluvy

 - Nie ste si istý, či je potrebné vozidlo opraviť?

- Objednajte sa na obhliadku vozidla pred ukončením nájomnej zmluvy. Pre viac informácii kontaktujte Vášho Account Managera.

 

2. Oprava vozidla

- Je vozidlo poškodené?

- Nechajte opraviť neakceptovateľné poškodenie.

- Viac informácii viď detailný sprievodca prevzatím vozidla.

 

3. Objednávka vrátenie vozidla

- 10 dní pred koncom zmluvy objednajte vozidlo k vráteniu. Viac viď kontakty na poslednej strane.

 

4. Príprava na vrátenie vozidla

- Pripravte si dokumenty, kľúče a ďalšie príslušenstvo potrebné k vráteniu vozidla. Viac viď na nasledujúcej strane.

 

5. Odovzdanie vozidla

- Tesne pred vrátením vozidlo nechajte vyčistiť a umyť

- V dohodnutý čas a na dohodnutom mieste odovzdajte vozidlo

 

6. Protokol o prevzatí vozidla

- Skontrolujte si protokol o prevzatí vozidla, prípadne urýchlene dodajte chýbajúce veci k vozidlu

 

Stiahnite si kompletnú príručku Sprievodca prevzatím vozidla pri ukončení leasingovej zmluvy