Domov > Výsledky prieskumu NPS 2014

Výsledky prieskumu NPS 2014

Výsledky prieskumu NPS 2014

Company News
utorok, júl 21, 2015

„Net Promoter Score“ (NPS)

Neustála potreba lepšie porozumieť svojim zákazníkom, zlepšovať kvalitu odborného poradenstva a poskytovaných služieb vedie Arval k realizácii pravidelných prieskumov spokojnosti.

Sú realizované nezávislou agentúrou Satmetrix, ktorá formou elektronického dotazníka zisťuje u klientov, ako hodnotia naše produkty a služby. Sú oslovovaní odborníci, ktorí spravujú vozové parky, ako napríklad fleet manažéri, obchodní či finanční riaditelia, alebo manažéri nákupu. Vyplnenie dotazníka nezaberie viac ako 10 minút času a meriame nielen spokojnosť zákazníkov s konkrétnymi služba, ale tiež tzv. „Net Promoter Score“ (NPS).

Ide o komplexný ukazovateľ spokojnosti zákazníka. NPS vychádza z praktických skúseností zákazníka, meria ich ochotu na základe tejto skúsenosti ďalej odporúčať spoločnosť, značku, výrobok svojmu okoliu – priateľom, kolegom, známym. Tento online prieskum sa uskutočnil v druhej polovici roka 2014 a klienti boli požiadaní o poskytnutie spätnej väzby k rôznym aspektom služieb Arvalu, celkovej spokojnosti a samozrejme pravdepodobnosti ďalšieho odporúčania ostatným.

Arval sa dlhodobo pohybuje v oblasti, v ktorej sa teší vysokej priazni svojich klientov, a preto zvyšovanie kvality služieb a spokojnosť našich klientov považujeme za jednu z hlavných priorít.

Ďakujeme všetkým, ktorí sa prieskumu zúčastnili a pomáhajú nám tak zviditeľniť naše silné stránky a tiež upozorňujú na možnosti zlepšenia.

 

Výsledky prieskumu spokojnosti klientov 2014.

 

Značky: