Home > Arval pre vodičov - široká paleta služieb

Arval pre vodičov - široká paleta služieb

Naše služby

Údržba a opravy vozidiel

Údržba a opravy vozidiel

Array

Vytvorili sme pre Vás sieť servisných partnerov s názvom Arval preferovaný partner. O tom, že ide o servis preferovaný Arvalom Vás informujú nálepky umiestnené na dverách servisných partnerov. Na prvý pohľad tak môžete byť istí, že v danej prevádzke je kvalita služieb na vysokej úrovni.

V snahe zabezpečiť pre Vás rýchle a kvalitné služby vyberá Arval pre vodičov najkvalitnejšie servisné miesta. Pre bližšie informácie prosím kontaktujte oddelenie pre vodičov Driver Desk na telefónnom čísle +421 (0)2 57 108 008.

 

 

 

 

Oprava autoskla

Oprava autoskla

Array

V prípade poškodeného čelného skla na vašom aute je nevyhnutné čo najskôr nahlásiť túto skutočnosť ako poistnú udalosť prostredníctvom on-line formulára.

POZOR! Odporúčame vám, aby ste poškodenie čelného skla na vašom vozidle nepodceňovali. Akékoľvek poškodenie skla ohrozuje bezpečnosť vás i vašich spolucestujúcich. Navyše, podľa platnej legislatívy vozidlo s prasknutým alebo poškodeným čelným sklom v stieranej ploche s priemerom väčším ako 2 cm je považované za technicky nespôsobilé na jazdu na cestnej komunikácii.

Riešenie poistných udalostí

Riešenie poistných udalostí

Pokiaľ na vašom vozidle vznikne poistná udalosť, je potrebné, aby ste ju bezodkladne nahlásili prostredníctvom on-line formulára. Po nahlásení poistnej udalosti je potrebné vykonať obhliadku poškodenia, ktorá sa uskutoční priamo v poisťovni alebo na inom zmluvnom mieste poisťovne, alebo priamo na servisnom mieste opravy. Následne prebieha oprava a likvidácia poistnej udalosti.

POZOR! Pri nahlasovaní poistnej udalosti nám nezabudnite doručiť kópiu (sken) vášho vodičského preukazu a kópiu (sken) vyplneného tlačiva Správa o nehode. Uvedené doklady môžete pripojiť priamo pri nahlasovaní poistnej udalosti, alebo ich môžete poslať mailom na adresu: arval@respect-slovakia.sk. Nezabúdajte, že tlačivo Správa o nehode je potrebné vyplniť pri každej poistnej udalosti, ktorá vznikla stretom dvoch vozidiel. V prípade nedoloženia tohto tlačiva poisťovňa môže krátiť poistné plnenie. Tlačivo si môžete stiahnuť tu.

Praktické rady pri vypĺňaní tlačiva Správa o nehode:

- Formulár vyplňte dvojmo a podpíšte spolu s druhým účastníkom nehody.

- Pre vyplnenie formulára nie je potrebná dohoda o tom, kto nehodu zavinil, môžu v ňom byť uvedené aj protichodné výpovede.

- Používajte len jednu sadu tlačív pre dve zúčastnené vozidlá. Nie je dôležité, koho tlačivo sa použije (vinník alebo poškodený), ani ktorá poisťovňa tlačivo vydala.

- Nezabudnite uviesť svedkov nehody, ich mená, adresy a telefónne čísla.

- Rovnako nezabudnite vyplnenú Správu o nehode podpísať a nechať ju vyplniť a podpísať aj druhému účastníkovi nehody.

- Kópiu tlačiva pripojte k hláseniu o poistnej udalosti.

 

Prezeranie poistných udalostí online tu.

Pneuservisné služby

Pneuservisné služby

Array

V snahe zabezpečiť pre Vás rýchle a kvalitné služby týkajúce sa starostlivosti o pneumatiky, vyberá Arval pre vodičov najkvalitnejšie pneuservisné miesta.

Pre bližšie informácie prosím kontaktujte oddelenie pre vodičov Driver Desk na telefónnom čísle +421 (0)2 57 108 008.

Cestná asistencia

Cestná asistencia

Array

Naša služba cestnej asistencie ARVAL ASSISTANCE vám non-stop - 24 hodín denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku zabezpečí kompletné asistenčné služby na území SR i v zahraničí.

V prípade poruchy, nehody či krádeže Vám poskytneme náhradné vozidlo. V tomto prípade máte nárok na náhradné vozidlo po dobu 5 alebo 10 dní, ktoré bude v rovnakej alebo najbližšej kategórií ako je vaše vozidlo. Bude pristavené na miesto, ktoré si dohodnete počas telefonátu s asistenčnou službou na telefónnom čísle +421 (0) 2 57 10 80 80.

- Operátor si overí, či máte danú službu zazmluvnenú, vyžiada si od vás všetko potrebné údaje (ako napr. EČV, typ vozidla, popis poruchy vozidla alebo vzniknutej situácie, miesto kde sa vozidlo nachádza a iné) a navrhne vám najoptimálnejšie riešenie danej situácie.

- Po dohode vám zabezpečí cestnú asistenciu, odťahovú službu, náhradné vozidlo, prípadne ubytovanie v hoteli alebo prepravu do miesta cieľu cesty pre Vás a celú posádku vozidla.

Ak vaša spoločnosť nemá zazmluvnenú službu ARVAL ASSISTANCE, aj v tomto prípade vám vieme zabezpečiť náhradné vozidlo a pristaviť ho v dohodnutom čase na dohodnuté miesto. Vo veľkých mestách vám náhradné vozidlo zabezpečíme neodkladne. Stačí kontaktovať našu službu pre vodičov a dohodnúť si čas a miesto, kde má byť vozidlo pristavené. V takom prípade budú po odsúhlasení náklady fakturované vašej spoločnosti.

Náhradné vozidlo

Náhradné vozidlo

Array

Pokiaľ nemáte vaše vozidlo k dispozícii z dôvodu údržby či opravy, vieme Vám do 24 hodín po nahlásení a odsúhlasení s tým spojených fakturovaných nákladov, zabezpečiť náhradné vozidlo.

AK si nie ste istý, či máte na poskytnutie náhradného vozidla nárok zo zmluvy, jednoducho kontaktujte oddelenie pre vodičov Driver Desk na telefónnom čísle +421 (0)2 57 108 008.
 

Palivové karty

Palivové karty

Vďaka palivovým kartám od Arvalu môžete nakupovať bezhotovostne pohonné hmoty, prípadne ďalšie tovary a služby na vybraných čerpacích staniciach v Slovenskej republike a v zahraničí. Arval sa postará o komplexnú administratívu týchto kariet (objednávky, výmeny, blokovanie, zmena PIN atd.) počas pracovných hodín na telefónnom čísle Driver Desk +421 (0)2 57 108 008.
 

Mimo pracovných hodín a počas víkendov prosím kontaktujte čerpacie stanice na doleuvedených telefónnych číslach (v prípade problémov s palivovou kartou - strata karty, zmena PIN, nefunkčnosť karty).


CCS
Sieť čerpacích staníc CCS nájdete tu.
Kontakt pre zablokovanie karty v prípade odcudzenia alebo straty: +421 903 478 855, +420 266 108 108

OMV (Routex)
Sieť čerpacích staníc OMV nájdete tu.
Kontakt pre zablokovanie karty v prípade odcudzenia alebo straty: 0850 166 679

Shell
Sieť čerpacích staníc Shell nájdete tu.
Kontakt pre zablokovanie karty v prípade odcudzenia alebo straty: 0800 164 379

Slovnaft
Sieť čerpacích staníc Slovnaft nájdete tu.
Kontakt pre zablokovanie karty v prípade odcudzenia alebo straty: +421 (0)2 40 55 78 00

Digitálne služby špeciálne určené pre vodičov

Arval prináša vašim vodičom najnovšie technológie: mobilné aplikácie, ktoré ich informujú o používaní vozidla a pomáhajú im zlepšovať schopnosti za volantom.

My Arval Mobile

Táto mobilná aplikácia poskytuje vašim vodičom informácie týkajúce sa vozidla. Nájdu tu tiež dokumenty, ktoré potrebujú – kedykoľvek a kdekoľvek. V rámci procesu to vašej spoločnosti šetrí cenný čas a peniaze. Aplikácia, ktorá je k dispozícii pre všetkých používateľov mobilných telefónov iPhone alebo mobilných zariadení vybavených operačným systémom Android, obsahuje živé mapy s vyznačenými najbližšími autoservismi. Vodiči si môžu zarezervovať termín servisnej prehliadky priamo prostredníctvom ich smartfónu alebo tabletu a taktiež majú prístup k zložke obsahujúcej množstvo užitočných dokumentov.

Funkcie, ktoré vodiči môžu využívať prostredníctvom aplikácie My Arval Mobile:

  • používanie technológie GPS,
  • všetky informácie o vozidle a zostávajúci počet dní do výmeny vozidla za nové,
  • priamy prístup k nepretržitej telefonickej podpore poskytovanej spoločnosťou Arval,
  • mapa autoservisov,
  • rezervačná stránka pre servisné prehliadky,
  • archív dokumentov,
  • štvrťročné štatistiky.