Vozidla

Poradenstvo pre vozový park

Poradenstvo pre vozový park je súčasťou DNA spoločnosti Arval. Naše špecializované tímy klientskej starostlivosti pomáhajú našim zákazníkom spravovať ich vozový park s lepším servisom, väčšou efektivitou, lepšou údržbou, lepšou správou pneumatík a vyššou bezpečnosťou vodičov, efektivitou a úsporami.

 • 1. ANALÝZA PODNIKU NA MIERU

  Každý rok (alebo dvakrát ročne podľa vašich preferencií) naši obchodní manažéri kompletne preskúmajú prevádzku vášho vozového parku s cieľom znova vyhodnotiť vaše potreby. Preskúmanie zahŕňa všetko, čo sa týka geografie, miest určenia a obchodnej stratégie, ako aj služby poskytované spoločnosťou Arval.

  Venujeme veľkú pozornosť bolestivým miestam – či už ide o náklady na poistenie, celkové náklady na vlastníctvo alebo konkrétne ukazovatele KPI spoločenskej zodpovednosti podnikov vrátane riadenia paliva a bezpečnosti vodičov. Poskytujeme analýzu podniku a odporúčania.

 • 2. RIEŠENIA PRE KLIENTOV ZALOŽENÉ NA ÚDAJOCH

  Váš špecializovaný klientský tím

  Na začiatku každého vzťahu najprv dosiahneme hlboké pochopenie vašich potrieb. Náš odborníci so špecializáciou na starostlivosť o klientov vám radi a ochotne poskytnú rady a odporúčania, aby sa správa vozového parku zmenila z bremena na cenný strategický majetok.

  Insights from your connected fleet

  Integrované a konsolidované údaje vám pomôžu rýchlejšie sa rozhodovať. Naša služba Arval Active Link [telematické riešenie] pomáha pri zhromažďovaní, analýze a integrácii údajov o vozovom parku a vzorcoch správania vodičov do rozhodovacieho procesu. Služba je vyvinutá tak, aby rešpektovala súkromie a zabezpečila dátovú bezpečnosť pre vás a vašich vodičov. V rámci služby dostávate údaje a upozornenia o vozovom parku, ktoré vám majú pomôcť zvýšiť produktivitu, zlepšiť CSR a znížiť náklady.

  Správa palivových kariet

  Efektívne riadenie vozového parku si vyžaduje presné údaje o tom, kedy a kde vaši vodiči tankujú, aké sú náklady a aká je spotreba paliva jednotlivých vozidiel. Správa palivových kariet Arval poskytuje rýchly a transparentný platobný mechanizmus, prostredníctvom ktorého vám môžeme poskytnúť všetky potrebné údaje a porovnávacie analýzy v rámci odvetvia a vieme ponúknuť aj poradenstvo v oblasti úspor paliva.

  Ochrana osobných údajov

  Všetky osobné údaje sú anonymizované pred akýmkoľvek použitím spoločnosťou Arval. Údaje sú šifrované a vodiči a správcovia vozového parku sú informovaní o svojich právach. Zaväzujeme sa pomôcť vám zachovať súlad s nariadením GDPR.

 • 3. PRÍSTUP SMART – INTELIGENTNÝ PRÍSTUP

  Iba spoločnosť Arval ponúka prístup SMaRT – ciele udržateľnej mobility a zodpovednosti. Táto nová metodika, ktorá vedie k ekologickej mobilite v celej Európe, môže pomôcť zadefinovať a realizovať stratégiu energetickej transformácie vozového parku. Naše postupné kroky zahŕňajú zadefinovanie budúcich ambícií v oblasti mobility a stratégií vozového parku, porovnávanie efektivity s trhovými údajmi a hodnotenie súčasného vozového parku na základe kľúčových ukazovateľov výkonnosti spoločenskej zodpovednosti podnikov. Prístup SMaRT predstavuje napríklad zníženie uhlíkovej stopy vášho vozového parku so spoločnosťou Arval.

Potrebujete viac informácií?
Zavolajte nám na tel. číslo +421 (0)2 57 108 000 alebo Vás kontaktujeme my.

Prečo Arval? Corporate

Dôverujte nám :

nadnárodný partner s viac ako 30-ročnými skúsenosťami

Staňte sa našimi partnermi :

náši experti vám navrhnú optimálne riešenia

Spoľahnite sa na nás :

sme vám kedykoľvek k dispozícii

Just Drive:

zjednodušujeme správu a prevádzku vášho vozového parku