Domov > Arval pre vodičov > Arval Driving Academy

Arval Driving Academy

Preverte svoje zručnosti a naučte sa zvládať krízové situácie.

Čo je Arval Driving Academy?

Arval Driving Academy je komplexný vzdelávací program pre zlepšenie vedomosti vodiča o pravidlách cestnej premávky, technikách jazdy a znížení nákladov na pohonné hmoty.

 

Pre koho je Arval Driving Academy určený?

Vzdelávací program je určený pre vodičov všetkých vodičských skupín.

 

Čo je cieľom Arval Driving Academy?

Preveriť možnosti vlastného vozidla a samého seba v krízových situáciách na cvičisku a zlepšenie svojich zručnosti v bežnej premávke, predchádzanie kolíznych situácii.

 

Aké druhy kurzov poskytujeme v rámci Arval Driving Academy?

Kurzy bezpečnej jazdy:

     - BASIC

     - STANDARD

Kurzy defenzívnej jazdy:

     - BASIC

     - STANDARD

 

Kde prebiehajú kurzy?

Kurzy bezpečnej jazdy prebiehajú v areáli výcvikového strediska Slovakia Ring.

Kurzy defenzívnej jazdy prebiehajú v bežnej cestnej premávke.

 

Kto vedie kurzy Arval Driving Academy?

Kurzy prebiehajú pod dohľadom najskúsenejších inštruktorov v oblasti motorizmu.



Kurz bezpečnej jazdy - Program Basic

Zvládnutie základných krízových situácií ako je istota pri vedení vozidla, ovládanie bezpečnostných a podvozkových systémov vo vozidle a tiež lepšie predchádzanie krízovým situáciám. Veľký dôraz je kladený a zvládnutie nečakanej krízovej situácie a okamžitá (správna) reakcia vodiča. Po absolvovaní získa vodič väčšiu istotu pri vedení vozidla, bude vedieť predchádzať vzniku krízovej situácie a lepšie spozná technické možnosti svojho vozidla.

 

Priebeh školenia

Jednodňové školenie v trvaní 3 hodín. Počas teoretickej výučby sa účastníci kurzu oboznámia s technikou zvládnutia krízovej, ako správne zvládnuť krízové brzdenie, vyhýbavý manéver, nedotáčavý a pretáčavý šmyk. Zistia či za volantom sedia správne a pochopia aj následky pri dopravných nehodách.

Po krátkej prestávke čaká každého vodiča skrátený intenzívny praktický tréning na troch zo štyroch modulov profesionálneho simulačného cvičiska. Pre každého vodiča individuálne prispôsobí inštruktor náročnosť jednotlivých cvičení priamo počas výučby z riadiaceho centra. Absolventi si vyskúšajú ako rastie brzdná dráha na rôznych povrchoch a pri rozdielnych rýchlostiach, ako sa správa vozidlo v nedotáčavom a pretáčavom šmyku, vplyv odstredivej sily vozidla v zákrute a iné. Veľký dôraz je kladený a zvládnutie nečakanej krízovej situácie a okamžitá (správna) reakcia vodiča. Po absolvovaní získa vodič väčšiu istotu pri vedení vozidla, bude vedieť predchádzať vzniku krízovej situácie a lepšie spozná technické možnosti svojho vozidla.

V závere kurzu zhodnotí inštruktor celý priebeh, účastníci vyjadria svoj názor a prínos do praxe.



Kurz bezpečnej jazdy - Program STANDARD

Zvládnutie základných krízových situácií ako je istota pri vedení vozidla, ovládanie bezpečnostných a podvozkových systémov vo vozidle a tiež lepšie predchádzanie krízovým situáciám. Veľký dôraz je kladený a zvládnutie nečakanej krízovej situácie a okamžitá (správna) reakcia vodiča. Po absolvovaní získa vodič väčšiu istotu pri vedení vozidla, bude vedieť predchádzať vzniku krízovej situácie a lepšie spozná technické možnosti svojho vozidla.

 

Priebeh školenia

Jednodňové školenie v trvaní 6 hodín. Počas audiovizuálnej teoretickej výučby formou vzájomnej diskusie sa vodiči oboznámia s technikou zvládnutia krízovej situácie na rovine a v zákrute, vysvetlia si princípy krízového brzdenia a manévrovania vozidla v zhoršených podmienkach, zadefinujú si možnosti zvládnutia nedotáčavého a pretáčavého šmyku, zistia či za volantom sedia správne a pochopia aj následky pri dopravných nehodách.

Po obedovej prestávke čaká každého vodiča intenzívny praktický tréning na profesionálnom simulačnom cvičisku. Základom sú šmykové plochy na ktorých nedochádza k opotrebeniu vozidla ani pneumatík! Pre každého vodiča individuálne prispôsobí inštruktor náročnosť jednotlivých cvičení priamo počas výučby z riadiaceho centra. Absolventi si vyskúšajú ako rastie brzdná dráha na rôznych povrchoch a pri rozdielnych rýchlostiach, ako sa správa vozidlo v nedotáčavom a pretáčavom šmyku, vplyv odstredivej sily vozidla v zákrute a iné. Veľký dôraz je kladený a zvládnutie nečakanej krízovej situácie a okamžitá (správna) reakcia vodiča. Po absolvovaní získa vodič väčšiu istotu pri vedení vozidla, bude vedieť predchádzať vzniku krízovej situácie a lepšie spozná technické možnosti svojho vozidla.

V závere kurzu zhodnotí inštruktor celý priebeh, účastníci vyjadria svoj názor a prínos do praxe.



Kurz defenzívnej jazdy - Program BASIC

Kurz defenzívnej jazdy je zameraný na to, aby vodičov naučil ako sa pri vedení motorového vozidla nedostať do krízovej situácie. Hlavnou úlohou kurzu je priviesť účastníka k zamysleniu sa nad problémami cestnej premávky a k uvedomeniu si problému nebezpečenstva, ktorému sa vystavuje pri riadení motorového vozidla. Spolu s prednášajúcimi sa účastníci kurzu zamýšľajú nad tým, ako prispôsobiť svoje správanie v cestnej premávke tak, aby v maximálnej možnej miere predišli vzniku kritických situácií.

 

Najdôležitejšie tematické celky kurzu

- Rozdiel medzi bezpečnou a defenzívnou jazdou

- Negatívne faktory pôsobiace na vodiča

- Príprava vozidla a vodiča pred jazdou

- Najčastejšie príčiny dopravných nehôd

- Reakčná doba vodiča

- Sledovanie situácie v cestnej premávke

- Jazda spôsobujúca kolízne situácie

- Jazda s vozidlom za zníženej viditeľnosti

- Jazda s vozidlom na klzkom povrchu

- Dodržanie bezpečnej vzdialenosti

- Predchádzanie vozidiel

- Otázka predvídavosti

- Využívanie bezpečnostných systémov vozidla počas jazdy

- Ako možno predísť dopravnej nehode

- Následky prípadnej dopravnej nehody

 

Priebeh školenia

- Jednodňové školenie: 1h teoretická časť kurzu + 1h praktická časť kurzu

- Kurz je určený pre 3 – 10 fyzických osôb, súčasne môžu byť uskutočnené 4 kurzy.

- Teoretická časť kurzu v dĺžke jednej hodiny prebieha formou výkladu a diskusie.

- Praktická časť kurzu vo vozidle počas bežnej premávky prebieha predovšetkým formou diskusie. Vybrané príčiny vzniku dopravných nehôd sú počas jazdy rozobrané a poukázané je ako im možno predchádzať. Účastník je pod stály dohľadom inštruktora, ktorý pozoruje jeho návyky a štýl jazdy v bežnej premávke, pričom analyzuje spolu s vodičom možné následky, ktoré vyplývajú z jeho šoférovania.

- Cieľom je, aby si účastník uvedomil prípadné následky pri chybnom vedení svojho vozidla a aby si zároveň osvojil metódy defenzívnej (predvídavej) jazdy pri prejazde zákrutou, pri predbiehaní vozidla, vyhýbaní sa, krízovom brzdení, pri prejazde križovatkou, pri jazde v meste, mimo neho atď.

- Inštruktor podáva účastníkovi taktiež spätnú väzbu pri pozitívnych i negatívnych návykoch a na záver po praktickej časti vyjadrí účastníkovi celkové hodnotenie a doporučenie do ďalšej praxe.



Kurz defenzívnej jazdy - Program STANDARD

Kurz defenzívnej jazdy je zameraný na to, aby vodičov naučil ako sa pri vedení motorového vozidla nedostať do krízovej situácie. Hlavnou úlohou kurzu je priviesť účastníka k zamysleniu sa nad problémami cestnej premávky a k uvedomeniu si problému nebezpečenstva, ktorému sa vystavuje pri riadení motorového vozidla. Spolu s prednášajúcimi sa účastníci kurzu zamýšľajú nad tým, ako prispôsobiť svoje správanie v cestnej premávke tak, aby v maximálnej možnej miere predišli vzniku kritických situácií.

 

Najdôležitejšie tematické celky kurzu

- Rozdiel medzi bezpečnou a defenzívnou jazdou

- Negatívne faktory pôsobiace na vodiča

- Príprava vozidla a vodiča pred jazdou

- Najčastejšie príčiny dopravných nehôd

- Reakčná doba vodiča

- Sledovanie situácie v cestnej premávke

- Jazda spôsobujúca kolízne situácie

- Jazda s vozidlom za zníženej viditeľnosti

- Jazda s vozidlom na klzkom povrchu

- Dodržanie bezpečnej vzdialenosti

- Predchádzanie vozidiel

- Otázka predvídavosti

- Využívanie bezpečnostných systémov vozidla počas jazdy

- Ako možno predísť dopravnej nehode

- Následky prípadnej dopravnej nehody

 

Priebeh školenia

- Jednodňové školenie: 1h teoretická časť kurzu + 2h praktická časť kurzu

- Kurz je určený pre 3 – 10 fyzických osôb, súčasne môžu byť uskutočnené 4 kurzy.

- Teoretická časť kurzu v dĺžke jednej hodiny prebieha formou výkladu a diskusie.

- Praktická časť kurzu vo vozidle počas bežnej premávky prebieha predovšetkým formou diskusie. Vybrané príčiny vzniku dopravných nehôd sú počas jazdy rozobrané a poukázané je ako im možno predchádzať. Účastník je pod stály dohľadom inštruktora, ktorý pozoruje jeho návyky a štýl jazdy v bežnej premávke, pričom analyzuje spolu s vodičom možné následky, ktoré vyplývajú z jeho šoférovania.

- Cieľom je aby si účastník uvedomil prípadné následky pri chybnom vedení svojho vozidla a aby si zároveň osvojil metódy defenzívnej (predvídavej) jazdy pri prejazde zákrutou, pri predbiehaní vozidla, vyhýbaní sa, krízovom brzdení, pri prejazde križovatkou, pri jazde v meste, mimo neho atď.

- Inštruktor podáva účastníkovi taktiež spätnú väzbu pri pozitívnych i negatívnych návykoch a na záver po praktickej časti vyjadrí účastníkovi celkové hodnotenie a doporučenie do ďalšej praxe.



Arval Driving Academy

Pridaná hodnota pre vodiča

- Zlepšenie jazdných zručností, bez ohľadu na skúsenosti vodiča

- Definovanie problémov a rizík pri riadení vozidla

- Školenie na predvídanie a predchádzanie rizikovým situáciám na ceste

- Zlepšenie zručnosti pomocou bezpečnostných technológii vo vozidle (ABS, ESP, ASR atď.)

- Výučba o bezpečnostných pravidlách voči cestujúcim

- Zrýchlenie vozidla a brzdné schopnosti vozidla

Pridaná hodnota pre spoločnosť

- Zníženie počtu dopravných nehôd

- Zvýšenie úrovne bezpečnosti vodičov a cestujúcich

- Zníženie nákladov na pohonné hmoty

- Zvýšenie efektivity práce zamestnancov v teréne

- Odbremenenie fleet manažéra vďaka priamemu kontaktu na Arval

- Zvýšenie spokojnosti vodičov