Home > Medzinární partneri > Leasing s Arvalom

Leasing s Arvalom

Záväzky spoločnosti Arval

Poradíme

Poradíme vám ohľadom podnikovej politiky v oblasti riadenia vozového parku tak, aby zodpovedala potrebám vašej organizácie.

Obrázok

Riadime

Zamestnanci spravujúci vozový park

Spravujeme váš vozový park a staráme sa o vašich vodičov.

Obrázok

Poskytujeme hlásenia

Tablet s údajmi o vozovom parku

Prinášame vám všetky dôležité údaje týkajúce sa vozového parku a uľahčujeme vám tak proces rozhodovania.

Obrázok

Dávame si záväzky

Medzinárodní partneri

Robíme všetko pre to, aby sme plnili svoje sľuby.

Obrázok
Arval: individuálny prístup k  leasingu automobilov

Chceli by sme lepšie spoznať vás a vašich vodičov. Niekto považuje leasing automobilov za službu, ktorú poskytuje profesionálna firma inému podnikateľovi. My v Arvale leasing vnímame ako osobnú službu poskytovanú inej osobe – alebo, ako hovoríme v našom s

Jedna kontaktná osoba, ktorá výborne pozná vašu spoločnosť

Account Manžér je osoba, na ktorú sa môžete obrátiť pri riešení všetkých každodenných otázok súvisiacich so správou vášho vozového parku. Nech je váš problém akýkoľvek – možno budete chcieť, aby pre vás vyjednal čo najlepšie zmluvné podmienky, alebo budete potrebovať zariadiť údržbu a opravu pre vaše vozidlá – môžete sa spoľahnúť na skutočného profesionála, ktorému záleží na vašej spoločnosti a ktorý si vytvorí úzky pracovný vzťah s vami a vašimi vodičmi. Account manažéri spoločnosti Arval dokážu nájsť správne riešenie na každú otázku, ktoré je v súlade s rámcovou dohodou, dohodou o úrovni poskytovaných služieb a vašou podnikovou politikou v oblasti riadenia vozového parku.

 

Account tím sa stará o plynulý chod vášho vozového parku

Account tím pod vedením Account manažéra je zárukou toho, že ste vždy v samotnom centre našich aktivít. Account manažér, ktorý je ústrednou postavou v organizácii tímu, je vašou jedinou kontaktnou osobou. Spolupracuje s Account tímom, ktorý tvoria odborníci na prevádzku vozového parku. Títo dojednávajú termíny opráv, zabezpečujú náhradné vozidlá a ešte oveľa viac.

Vždy si dávame záležať na tom, aby sme boli bližšie k našim klientom, ako ostatní hráči na trhu. Darí sa nám to vďaka našej jedinečnej štruktúre, ktorá nám umožňuje naplno využiť všetky výhody veľkej spoločnosti, a zároveň poskytnúť našim klientom všetky výhody komunikácie s malou firmou. Dbáme na to, aby naša vzájomná komunikácia nikdy nestrácala tento osobný charakter.

 

 

 

Arval Account manažér
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb: naším poslaním je vaša spokojnosť

Vaša spokojnosť je pre nás dôležitá. Preto garantujeme, že služby, ktoré od nás dostanete, budú šité na mieru vašim potrebám a taktiež pravidelne robíme prieskumy, aby sme mali istotu, že plníme naše sľuby.

S našou dohodou o úrovni poskytovaných služieb vás vopred oboznámime s nami poskytovanými zárukami a štandardmi služieb. Naši klienti sú našimi najlepšími ambasádormi, preto vždy pre vás urobíme niečo navyše, len aby sme videli spokojnosť vo vašich očiach.

  • Definujeme transparentné procesy a jednoznačné štandardy služieb, aby ste vedeli, čo môžete očakávať.
  • Vykonávame pravidelné prieskumy, meriame naše výsledky a úroveň vašej spokojnosti.
  • Každé vyjadrenie nespokojnosti považujeme za sťažnosť, bez ohľadu na príčinu.
  • Náš záväzok znamená, že dostanete to, čo ste si objednali.
Dohoda o úrovni poskytovaných služieb