Home > Vaše online možnosti

Vaše online možnosti

Vaše online možnosti

Prehľad online nástrojov Arval, ktoré máte k dispozícii.

Váš prístup

Array
Jednotné prihlásenie: Vaše prihlasovacie údaje vám umožnia prístup na všetky portály, na ktorých ste zaregistrovaný. Po prihlásení si jednoducho vyberiete platformy, do ktorých chcete vstúpiť.

Vo svojom online konte Arval môžete vytvárať jednotlivé úrovne oprávnenia. Vďaka tomu môžete vytvárať rôzne prístupy v rámci organizácie riadenia vozového parku:


- prístup ako manažér vozového parku s prístupovými právami ku všetkým údajom
- prístup ako finančný kontakt s prístupovými právami k faktúram.

Kontaktujte Vášho Account Managera pre vytvorenie týchto prístupov do Arval Fleet View.

Arval Connect

Array
Arval Connect je naše zákaznícke centrum, v ktorom nájdete naše hlavné nástroje vykazovania. Zároveň umožňuje okamžitý prístup k mnohým potrebným informáciám pre manažérov vozového parku alebo finančné kontakty v závislosti od úrovne ich oprávnenia.

Arval Connect umožňuje prístup ku všetkým potrebným informáciám na jednom intuitívnom portáli. Nájdete tu aj nástenku s novinkami z automobilového priemyslu a prístup ku všetkým dostupným portálom. Arval Connect je vaša základňa, z ktorej môžete riadiť svoj vozový park. Máte otázku? V Arval Connect sa môžete čokoľvek a kedykoľvek spýtať svojho správcu konta.

 

Prečo používať Arval Connect?

- Prehľadné informácie o aktuálnom stave vozového parku
- Monitorovanie a kontrola nákladov pre celý produktový cyklus na základe špecifických informácií
- Relevantné informácie o vašich zmluvách
- Kompletný prehľad o emisiách CO2 vášho vozového parku

 

Hlavné funkcie:

 

Archív

Všetky relevantné dokumenty sa automaticky uložia do vášho archívu. Môžete v nich vyhľadávať na úrovni vodičov u zmlúv.

 

Kalendár dodávok

Všetky očakávané dodávky sa zobrazujú v kalendári dodávok. Doplnkové informácie k objednávkam sa zobrazia, keď na ne ukážete.
 

Servisní partneri Arval

Prehľad všetkých dostupných servisných partnerov Arval s možnosťou vyhľadávania podľa typu servisu, značky, polohy a vzdialenosti.
 

Zostaňte v spojení

Spojte sa priamo s vaším osobným kontaktom v spoločnosti Arval telefonic
 

Doručená pošta

Vaše správy od spoločnosti Arval v jednej schránke. O dostupnosti nových dokumentov vás budeme informovať.
 

Prístup

Z Arval Connect máte prístup ku všetkým online riešeniam ako Arval Fleet View a Arval Active Link.

Arval Fleet View

Array
Arval Fleet View je praktická, denne aktualizovaná a pohotovo reagujúca webová aplikácia, ktorá nepretržite poskytuje online informácie. Kedykoľvek vám dokáže pomôcť pri riadení a kontrole nákladov pre celý produktový cyklus.

Ide o online riešenie vykazovania na podporu vašich každodenných rozhodovaní a krokov pri riadení vozového parku. Arval Fleet View je praktická, v zlomku sekundy aktualizovaná a pohotovo reagujúca webová aplikácia, ktorá nepretržite poskytuje online informácie. Dokáže vám pomôcť pri riadení a kontrole celkových nákladov spojených s vlastníctvom vozového parku. Je k dispozícii vždy, všade a na každom zariadení.

Môžete nastaviť jednotlivé úrovne oprávnenia pre manažéra vozového parku a tiež pre rolu finančného kontaktu, ktorý bude mať prístup len k finančným informáciám.

 

Prečo používať Arval Fleet View?

- Prehľadné informácie o aktuálnom stave vozového parku
- Riadenie vodičov a ich správania
- Relevantné informácie o všetkých vašich zmluvách
- Všetky faktúry a iné finančné informácie dostupné na jednom mieste
- Všetky cenníky a ponuky rozdelené podľa pracovnej kategórie
- Možnosť vyžiadať dokumenty, údržbu, nájomné vozidlá atď.

 

Arval Fleet vám umožní:

- Zhromažďovať relevantné informácie o všetkých vašich zmluvách

- Identifikovať aktuálny stav vášho vozového parku

- Monitorovať a kontrolovať vaše náklady na základe špecifických informácií

- Zamerať sa na každé z vašich vozidiel

- Riadenie každodennej prevádzky vozového parku

 

Poistenie

Cieľom operatívneho leasingu je minimalizovať činnosti s prevádzkou vozového parku i v oblasti poistenia. ARVAL ponúka rôzne druhy poistenia s rôznymi limitmi plnenia. Sme pripravení ponúknuť Vám poistenie podľa Vašich potrieb:

- povinné ručenie

- havarijné poistenie

- doplnkové havarijné poistenie

- poistenie právnej ochrany

 

Výhody

Sami ovplyvňujete výšku spoluúčasti, volíte pripoistenie, či ďalšie poistenia, napr. právnej ochrany.

ARVAL zaistí poistenie vozidiel.

ARVAL zaistí likvidáciu poistných udalostí!

Jednoduché hlásenie poistných udalostí priamo užívateľom vozidiel ARVAL.

Financovanie vozidla

Financovanie vozidiel začína ich obstaraním a porovnávaním nákupných podmienok. ARVAL Vám ako jeden z najväčších klientov všetkých značiek vozidiel na trhu ponúka najlepšie nákupné podmienky, ktoré doplňuje podpora zo strany materskej spoločnosti BNP Paribas v podobe samotného financovania. Nákupné podmienky sú však len jedným z kritérií pre zaistenie atraktívnej cenovej ponuky pre klienta. Aby bolo financovanie zaujímavé je potrebné zaistiť maximálne ceny pre vozidlá po skončení nájmu na trhu s ojazdenými vozidlami. Pre dosiahnutie najlepších cien sú používané viaceré spôsoby. V tomto smere sa spoločnosti ARVAL osvedčila internetová aukcia.

 

Výhody

Optimalizujte Vaše účtovníctvo
Neviažte vysoké peňažné prostriedky v investíciách, radšej preveďte Vaše vozidlá do režimu, kde výdavky sú zároveň prevádzkovými nákladmi. Tento spôsob financovania nemá žiadny dopad na štruktúru Vašej bilancie a chráni tak finančnú kapacitu Vašej spoločnosti.

Stručne:

- neviažete tým žiadny kapitál,

- znižujete náklady na Váš vlastný kapitál,

- optimalizujete Vašu úverovú schopnosť uvoľnením Vašich kapacít financovania v prospech produktívnych investícií,

- vytvárate si priamy daňový štít (znižujete svoju daňovú povinnosť).

 

Plánujte Vaše náklady presne vďaka tomu, že presuniete riziká na externého prenajímateľa.
Prenájom Vášho vozidla Vám umožňuje mať pevnú výšku nájomného, ktoré poznáte dopredu, a to po celú dobu trvania Vašej zmluvy. Nečaká Vás teda už žiadne prekvapenie a ani Vaša finančná hotovosť nie je vystavená žiadnym otrasom. Zverením všetkých Vašich vozidiel ARVALu naň prevediete všetky finančné riziká ako:

- riziká mechanickej poruchy,

- neočakávané výdaje,

- finančné riziko spojené s nákupom a údržbou vozidiel

- riziko spojené s ďalším predajom.

 

Flexibilita: Vaša zmluva nie je nemenná!
Dlhodobý prenájom Vám umožňuje neustále prispôsobovať Vašu zmluvu skutočnému používaniu vozidla. Za týmto účelom môžete neobmedzene a bez akýchkoľvek výdavkov meniť jeden, alebo viac parametrov Vašej zmluvy: dobu jej trvania a/alebo počet najazdených kilometrov.
Váš rozpočet na automobil je vždy perfektne prispôsobený skutočnému používaniu vozidla!

 

Znížte Vaše dane a poplatky za automobil
ARVAL Vás informuje a radí Vám v oblasti daní a poplatkov za vozidlo a umožňuje Vám tak využívať posledné zákonné opatrenia, ktoré boli zavedené.

 

Znížte Vaše DPH
DPH sa v prípade dlhodobého prenájmu nepočíta z celkovej ceny vozidla, ale len z jej skutočne použitej časti, danej rozdielom medzi počiatočnou obstarávacou cenou a očakávanou hodnotou vozidla pri jeho ďalšom predaji na konci zmluvy.
Okrem toho sa DPH aplikuje na mesačné nájomné. Je teda rozložené na celú dobu trvania zmluvy a zahrňuje všetky poskytované služby.

MOJE POUŽÍVATEĽSKÉ MENO/HESLO JE NESPRÁVNE. AKO SA MÔŽEM PRIHLÁSIŤ?

Spoločnosť Arval zmenila spôsob prihlasovania do online kont tak, aby vyhovoval najmodernejším štandardom a právnym predpisom v oblasti ochrany osobných údajov. V dôsledku toho si však budete musieť zmeniť heslo. Vaším novým používateľským menom je vaša služobná e-mailová adresa.

Heslo si zmeňte cez arvalconnect.com. Kliknite na možnosť „request password“, potom zadajte svoju služobnú e-mailovú adresu a kliknite na „send request“. Bude vám doručené prepojenie na vytvorenie nového hesla. Na vytvorenie nového hesla budete mať 15 minút.

PREČO SA NEMÔŽEM PRIHLÁSIŤ DO SVOJHO KLIENTSKÉHO KONTA?

Už neponúkame len jedno konto pre jedného klienta. Všetky kontaktné osoby si môžu vytvoriť svoje vlastné konto. Pre vytvorenie osobného konta sa obráťte na svojho správcu konta.

SEKCIA MY ARVAL ZMIZLA. KDE NÁJDEM PODROBNOSTI O SVOJOM VOZOVOM PARKU?

Sekciu My Arval nahradilo zobrazenie Arval Fleet View. Podrobnosti o vozovom parku zobrazíte kliknutím na tlačidlo „Fleet View“ vpravo (po prihlásení do Arval Connect).