logo arval mobility observatory

5 trendov pre rok 2022 podľa ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

Firemná komunikácia 16 Jun 2022 , by
Arval Slovakia

METODIKA 

Pre tento nezávislý prieskum bolo výskumnou spoločnosťou KANTAR, medzi októbrom 2021 a januárom 2022, spravených 5197 rozhovorov s manažérmi vozových parkov. Účastníci boli kontaktovaní telefonicky a následne im bol zaslaný odkaz na dokončenie prieskumu online.

Štúdia zahŕňa tieto krajiny - Belgicko, Česko, Dánko, Fínsko, Francúzsko, Portugalsko, Taliansko, Nemecko, Holandsko, Nórsko, Rakúsko, Portugalsko, Svédsko, Švajčiarsko, ďalej Turecko Brazíliu a Slovensko. Zahrnuté spoločnosti vlastnili aspoň jedno firemné vozidlo.

Z celkového počtu tvorili 33%  spoločnosti s menej ako 10 zamestnancami, 20% tvorili spoločnosti 10 až 99 zamestnancami, 27% boli spoločnosti s 100 až 249/499/999 zamestnancami (závislé na veľkosti trhu) a 20% boli spoločnosti  s 250/500/1000 zamestnancami a viac.

TRENDY

1. Spoločnosti majú viac dôvery v budúcnosť než pred pandémiou

Správcovia flotíl zostávajú optimistickí ohľadom budúcnosti, 45% opýtaných spoločností predpokladá v nasledujúcich 3 rokoch nárast počtu vozidiel vo svojom vozovom parku. V roku 2020 pred pandémiou to očakávalo iba 31% a iba 8% spoločnosti očakáva pokles počtu áut.

2. Posun smerom k elektrifikovaným vozidlám sa zrýchľuje

V sledovaných krajinách už 70% spoločností implementovalo, alebo uvažuje počas ďalších 3 rokov o implementácií aspoň jednej z nasledujúcich technológií: hybridné vozidlá, plug-in hybrid, alebo plne elektrické vozidlá. 39% spoločnosti už aspoň jednu z nich používa. Francúzsko, Holandsko, Dánsko a Fínsko sú na čele s viac než polovičkou spoločností, ktoré už zaviedli aspoň jednu z týchto technológií. Na druhom konci škály používa Luxembursko, Turecko, Česká republika a Slovensko najmenej týchto technológií. 

3. Zásadný nárast využívania alternatívnych riešení mobility

71% spoločností už zaviedlo alternatívne riešenie mobility pre svojich zamestnancov. Vo všetkých sledovaných krajinách a spoločnostiach 85% spoločností už implementovalo, alebo uvažuje o zavedení aspoň jednej z nich v priebehu nasledujúcich 3 rokov. Najrýchlejšie rastúcim sú tie riešenia, ktoré najlepšie reagujú na súčasnú zdravú krízu: rozpočty na mobilitu a zdieľanie firemných automobilov. Pomalšie rastie využívanie verejnej dopravy a zdieľanie/ prenájmy bicyklov.

4. Pokračujúci dynamický trend pre operatívny leasing 

Operatívny leasing má stále svetlú budúcnosť ako spôsob financovania firemných automobilov. Takmer 61% spoločností uviedlo, že sú odhodlaní rozvíjať v nasledujúcich 3 rokoch v porovnaní s 39% v minulom roku. A čo je najdôležitejšie, 23% uviedlo, že sa tak určite stane.

5. Stále viac rastie konektivita vozidiel

58% spoločností má vo svojom vozovom parku zavedenú konektivitu vozidiel. to je vozidlá umožňujúce prenos dát o polohe automobilu, spotrebu paliva, správanie vodiča a podobne. 48% osobných áut a 49% úžitkových automobilov opýtaných spoločností má nainštalovanú jednotku poskytujúcu tieto dáta. Rozsah využitia konektivity sa zvyšuje s veľkosťou spoločnosti: 31% u malých spoločností vs 82% medzi najväčšími spoločnosťami.

mobility

 

Čítať ďalej Zobraziť menej