arval_beyond

Arval mieri v ústrety novej ére ako líder udržateľnej mobility

Firemná komunikácia 1 Apr 2021

Arval oznámil svoj nový strategický plán, globálne nazvaný ako Arval Beyond. O čo ide? Predovšetkým o to, že sa Arval chce posunúť a zo spoločnosti poskytujúcej full-service operatívny lízing má v úmysle stať sa lídrom v ponuke riešení udržateľnej mobility vrátane áut.

Arval pripravil štyri inovatívne programy, ktoré sú venované oveľa širšiemu počtu zákazníkov, ako bolo ešte nedávno zvykom. Oslovuje nielen korporácie, ale aj ich zamestnancov, maloobchodných zákazníkov a ďalších partnerov. Spoločnosť si stanovila do roku 2025 ambiciózny cieľ: chce mať vo svojej stajni dva milióny vozidiel, z toho pol milióna vozidiel má byť s alternatívnym pohonom, v tomto prípade na elektrinu. Vďaka podpore skupiny BNP Paribas sa Arval už tridsať rokov sústredí na odborné poskytovanie full service lízingu. V súčasnosti má neotrasiteľnú pozíciu lídra trhu. Priemerný rast jeho lízingovej flotily za posledných päť rokov predstavuje 7,4 % a v septembri zaznamenal pôsobivý rast 6,6 % aj napriek pandémii choroby covid-19. V nadväznosti na úspech predchádzajúceho päťročného plánu pripravil Arval v roku 2019 dôkladné strategické vyhodnotenie. Výsledok potvrdil, že sa očakávania zákazníkov výrazne zmenili predovšetkým z hľadiska mobility a vplyvu na životné prostredie. Arval je pripravený naplno rozvinúť svoj potenciál a chopiť sa tohto množstva nových príležitostí. V posledných mesiacoch dosah krízy len posilnil záväzok spoločnosti Arval zmeniť tento obchodný model. Vďaka svojmu ambicióznemu novému strategickému plánu, ktorý je postavený na základe úspešného prístupu „otestovať a poučiť sa“ s ponukami a partnerstvami vyvinutými lokálne s klientmi, zostáva Arval o krok napred.

Strategický plán Arval Beyond
Arval Beyond je strategický plán, v rámci ktorého sa stanovujú do roku 2025 konkrétne ciele, ktoré chce Arval dosiahnuť. Sú nimi napríklad dva milióny vozidiel na lízing, pol milióna elektroáut vo flotile, zníženie uhlíkových emisií o 30 % v porovnaní s rokom 2020. Na tento účel vytvoril Arval štyri nové programy, ktoré reagujú na dopyt po nových riešeniach udržateľnej mobility vrátane automobilov:

360° Mobilita
360° Mobilita premieňa Arval zo spoločnosti sústredenej na automobily na mobilitnú spoločnosť. Zabezpečuje, že Arval poskytuje všetkým svojim korporátnym klientom a ich zamestnancom vo všetkých jeho lokáciách udržateľné a najmodernejšie možnosti mobility podľa potreby, ako je lízing elektrobicyklov, zdieľanie automobilov a riešenie mikromobility, aplikácia Maas atď. V roku 2025 bude v 100 % krajín, v ktorých Arval pôsobí, ponúkať alternatívne a udržateľné produkty alebo služby mobility.

Good for you, Good for all
(Dobré pre vás, dobré pre všetkých)

Arval si kladie za cieľ stať sa kľúčovým lídrom v prechode na nové typy pohonov a udržateľnosti tým, že pomáha zákazníkom chrániť životné prostredie a vytvárať bezpečnejšie cesty. Vďaka svojej komplexnej elektromobilnej ponuke odstraňuje Arval limity, ktoré sa s elektromobilitou obvykle spájajú, a uľahčuje tak jej prijatie (lízing elektrovozidiel kombinovaný s elektrobicyklom, možnosť prechodu na spaľovací motor na niekoľko týždňov ročne). Okrem svojich programov bezpečnosti cestnej premávky ponúka Arval zníženie poistného pri vozidlách vybavených systémom Advanced Driver Assistance System, čím motivuje klientov, aby si vybrali práve takéto vozidlo. Vďaka programu Good for you, Good for all bude mať Arval v roku 2025 na cestách 500 000 elektrovozidiel, vozový park bude produkovať v priemere o 30 % menej emisií CO2 a nehodovosť sa zníži o 10 %.

Connected & Flexible
(Prepojený & flexibilný)

Arval vytvára jednoduchšiu a vysoko prepojenú lízingovú ponuku. Na základe kombinácie nových technológií a služieb umožní vodičom vstúpiť do novej éry mobility s oveľa jednoduchším zážitkom z jazdy. Vďaka programu Connected & Flexible ponúka Arval nové služby, ako je automatická platba za parkovanie na ulici, rezervácia umyvárne áut na diaľku, dodávka balíkov do auta bez požiadavky prítomnosti vodiča, služby hlasového asistenta (vyhľadanie garáže alebo čerpacej stanice, požiadavka na asistenciu) atď. Do roku 2025 bude prepojených viac ako 80 % flotily spoločnosti Arval, ktorá ponúkne širšie portfólio služieb uľahčujúcich život vodiča.

Arval Inside
(Vo vnútri Arvalu)

Od vzniku spoločnosti Arval v roku 1989 bolo súčasťou jej DNA partnerstvo, najprv s bankami a výrobcami áut, teraz sa rozširuje o ďalšie zainteresované strany. Program Arval Inside je nastavenie myslenia: Spoločnosť Arval sa delí o najsilnejšie oblasti svojej odbornosti s vybranými partnermi, aby spoločne vybudovali obohatenú a inovatívnu mobilitu, ktorá ideálne pokryje potreby klientov a prinesie riešenie, vďaka ktorému zvíťazia všetci zúčastnení. V roku 2025 budú mať všetky krajiny, v ktorých Arval pôsobí, podpísané partnerstvo s medzinárodnými alebo významnými lokálnymi partnermi.
 

Čítať ďalej Zobraziť menej