Arval Outsourcing Solutions (AOS)

Presuňte kompletnú správu vášho vozového parku na spoločnosť Arval, od asistencie pre vodiča až po správu vozového parku.

 • ČO JE AOS?

  Slovné spojenie operatívny lízing už dávno neznamená len financovanie vozidla iným spôsobom. Tento segment napreduje v strednej Európe svojou jedinečnosťou a inovatívnymi riešeniami. Mobilita sa stala kľúčovou pre všetky oblasti podnikania. Klienti už teraz očakávajú nadštandardné služby umožňujúce úplný outsourcing všetkých činností súvisiacich so správou fleetu.

  Arval v tejto sfére opäť potvrdzuje pozíciu hlavného inovátora. Svojim klientom totiž začal ponúkať úplne unikátnu službu s názvom Arval Outsourcing Solutions (AOS), ktorá svojím zacielením reaguje na potreby a priania klientov v oblasti fleet managementu.

  Klient, ktorý sa rozhodne Arval Outsourcing Solutions využívať, bude schopný sústrediť všetky svoje zdroje na svoje podnikanie a už sa nebude musieť zaoberať každodennou administratívou a činnosťami, ktoré sú pre prevádzku vozového parku nevyhnutné. Naše doterajšie skúsenosti s predajom tejto služby už začínajú potvrdzovať pôvodné predpoklady, že sa táto novinka Arvalu stane veľmi zaujímavou pre menšiu či stredne veľkú firemnú klientelu, ale aj pre klientov, ktorí disponujú vozovým parkom s viac než stovkou vozidiel.

 • CAR POLICY – PROCEDÚRA SPRAVOVANIA VOZOVÉHO PARKU

  Hlavná charakteristika tejto novej služby, ktorá tvorí akúsi nadstavbu k full service operatívnemu lízingu, spočíva v tom, že Arval zabezpečí komplexnú starostlivosť o vodiča a správu vozového parku v súlade s internými pravidlami klienta, t. j. Car Policy a podpísanou dohodou ohľadom nastavenia procesov a dodržiavania týchto procesov medzi Arvalom a klientom (nazvanou Service Level Agreement, SLA) . „V dnešnej dobe plnej rôznych regulácií a podmienok sa vo firmách vytvárajú procedúry Car Policy, ktoré určujú všetky podmienky používania vozového parku. V rámci AOS preberáme túto procedúru priamo na seba, na Arval. Naši špecialisti si ju preštudujú a nastavia v systémoch tak, aby nás klient nemusel upozorňovať na obmedzenia vyplývajúce z tejto procedúry. Arval teda na seba preberá všetky požiadavky, ktoré z nej vyplývajú pre vodičov.

 • KONFIGURÁCIA VLASTNÉHO VOZIDLA ONLINE

  Služba Arval Outsourcing Solutions ponúka riešenia a pomoc nielen klientom, ale aj ich vodičom, a to v najrôznejších oblastiach súvisiacich s používaním vozidla. Veľmi zaujímavou môže byť pre vodiča možnosť jednoducho si sám nakonfigurovať parametre svojho nového vozidla aj s predbežnou splátkou a následne ich zaslať priamo Arvalu. Account Manager nielen overí, že vodičom našpecifikované vozidlo je plne v súlade s nastavenou Car Policy klienta, ale postará sa aj o všetky nadväzujúce kroky, t. j. o objednávku vozidla a jej potvrdenie klientom, následné odovzdanie vozidla priamo vodičovi, ďalej vybavovanie každodenných požiadaviek a otázok vodičov až po súčinnosť pri príprave vozidla na jeho vrátenie späť do Arvalu. Arval po celý čas trvania nájmu informuje o všetkom podstatnom nielen vodiča, ale, samozrejme, aj zástupcu klienta, aby bola vzájomná komunikácia čo najefektívnejšia. Cieľom je maximálna spokojnosť klienta a jeho vodičov.

Potrebujete viac informácií?
Zavolajte nám na +421 (0)2 57 108 000 alebo Vás kontaktujeme my.

Prečo Arval? Corporate

Dôverujte nám :

nadnárodný partner s viac ako 30-ročnými skúsenosťami

Staňte sa našimi partnermi :

náši experti vám navrhnú optimálne riešenia

Spoľahnite sa na nás :

sme vám kedykoľvek k dispozícii

Just Drive:

zjednodušujeme správu a prevádzku vášho vozového parku