Co je operativní leasing

Predaj a spätný leasing: Správa vozidiel, ktorá vám vracia kontrolu

Predaj a spätný leasing uvoľňuje kapitál pre vašu firmu a znižuje riziko. Presunutím svojho vlastneného vozového parku na kompletný leasingový servis vytvárate tiež transparentnosť a štandardizujete svoje služby správy vozového parku. Každý, kto nesie zodpovednosť za firemný vozový park, pozná ten tlak na zefektívňovanie procesov súvisiacich s vozovým parkom. Predaj a spätný leasing Arval vám pomáha prevziať kontrolu nad peňažnými tokmi spojenými s vašimi vozidlami.

 • 1. PRESUŇTE SVOJ VLASTNENÝ VOZOVÝ PARK NA KOMPLETNÝ LEASINGOVÝ SERVIS

  Ak v súčasnosti priamo vlastníte vozový park vozidiel, môžete byť vystavení rizikám spojeným s financiami, likvidáciou a reputáciou. V takýchto prípadoch prichádza na pomoc predaj a spätný leasing – vy nám predáte svoj vozový park a my vám ho zase požičiame. Vy si necháte svoje vozidlá, my preberieme riziká a poskytneme vám a vašim vodičom kompletný balík služieb. 

  • Finančné riziko: Ak vozový park vlastníte, musíte myslieť okrem iného na opotrebenie, údržbu, dane a neistotu spojenú s náhodným poškodením.
  • Riziko likvidácie: Vozidlá strácajú hodnotu na rôznych úrovniach – keď je potom čas predať ich, návratnosť je neistá.
  • Riziko straty reputácie: Staršie vozidlá, dokonca aj pri malých škrabancoch, môžu ovplyvniť to, ako zákazník vníma kvalitu vašej značky (a vaše kompetencie v oblasti spoločenskej zodpovednosti podniku).
 • 2. PREMEŇTE AKTÍVA VOZIDIEL NA INJEKCIU KAPITÁLU PRE SVOJE PODNIKANIE

  Pri predaji a spätnom leasingu dostane vaše podnikanie okamžitú finančnú injekciu. Odstráňte finančné riziko spojené s vlastníctvom znehodnocujúcich sa vozidiel.

  Ako funguje predaj a spätný leasing:

  1. Váš existujúci vozový park odkúpime za dohodnutú cenu, čím sa uvoľnia prostriedky pre vaše podnikanie.
  2. Váš vozový park vám poskytneme ako plne spravovanú množinu leasingových služieb vozového parku, čím sa znižuje vaša prevádzková a časová réžia.
  3. Priebežne optimalizujeme vaše služby vozového parku, čo umožňuje zladiť váš vozový park s vašou základnou obchodnou stratégiou.

  Pre firmy s veľkým existujúcim vozovým parkom predstavuje predaj a spätný leasing citlivú stratégiu riadenia rizík spojených s vozovým parkom.

Potrebujete viac informácií?
Zavolajte nám na telefónnom čísle +421 (0)2 57 108 000 alebo Vás kontaktujeme my.

Prečo Arval? Corporate

Dôverujte nám :

nadnárodný partner s viac ako 30-ročnými skúsenosťami

Staňte sa našimi partnermi :

náši experti vám navrhnú optimálne riešenia

Spoľahnite sa na nás :

sme vám kedykoľvek k dispozícii

Just Drive:

zjednodušujeme správu a prevádzku vášho vozového parku