Home > Arval Mobility Observatory

ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

ARVAL MOBILITY OBSERVATORY

Arval
piatok, jún 7, 2019

Nezávislá platforma Corporate Vehicle Observatory (CVO) mení svoj názov na ARVAL MOBILITY OBSERVATORY.

CVO je platforma, ktorá si kladie už od roku 2002 za cieľ mapovať vývoj firemných automobilových flotíl v Európe a sleduje trendy v tejto oblasti. Telefonickou formou je oslovovaných viac ako 4 000 firiem. Od dnes sa mení názov tejto nezávislej platformy na ARVAL MOBILITY OBSERVATORY. Účelom Arval Mobility Observatory je prinášať podrobné a presné informácie najrôznejším subjektom - teda nielen väčším spoločnostiam, ale aj menším podnikom, jednotlivcom, výrobcom áut, verejným inštitúciám, médiám a ďalším. Platforma Arval Mobility Observatory bude financovaná a podporovaná Arvalom s rešpektovaním jej samostatného a nezávislého fungovania.

Značky: