Home > Medzinární partneri > Arval pre vodičov

Arval pre vodičov

Vaši vodiči zohrávajú kľúčovú rolu pri znižovaní nákladov

Arval ponúka jedinečné rozhranie, prostredníctvom ktorého sa uskutočňuje výber a správa vozidiel a zabezpečuje sa ich servis. Vodičov prostredníctvom najmodernejších digitálnych nástrojov informujeme o ich používaní, čo pomáha udržiavať náklady pod kontro

Jediný styčný bod

Arval rieši všetky aspekty leasingovej zmluvy priamo s vodičom: výber a konfiguráciu vozidla na základe kritérií stanovených vo vašej podnikovej politike riadenia vozového parku, objednanie a spravovanie vozidla a v neposlednom rade vzdelávanie vodiča, vrátane školení zameraných na ekologické používanie vozidla a bezpečnosť. Taktiež riešime všetky sťažnosti, ktoré dostaneme, rezervujeme termíny v autoservisoch a poskytujeme asistenčné služby pri dopravných nehodách, ak sa – nanešťastie – vyskytnú.

 

Udržiavame ostražitosť a  bdelosť vodičov

Informácie sú kľúčom k úspešnému vzťahu medzi Arvalom a vodičmi, ktorí taký prístup oceňujú. Preto vašim vodičom neustále prinášame nové údaje: prostredníctvom najmodernejších mobilných aplikácií a prístupu na internetovú platformu, ktorej súčasťou je aj archív historických údajov. Vďaka tomu vaši vodiči pravidelne dostávajú informácie o používaní prenajatého vozidla – a majú prehľad o súvisiacich nákladoch.

 

Kontrola vašich prevádzkových nákladov

Firmy, ktoré využívajú služby spoločnosti Arval, konštatujú, že ich prevádzkové náklady sa znížili o 10 %. Ako to robíme? Jednoducho tak, že zlepšíme správanie vašich vodičov za volantom. Vodiči sa v maximálnej možnej miere podieľajú na používaní svojho vozidla a taktiež sú o ňom informovaní: štvrťročný prehľad porovnáva ich záznamy o škodách, servisné náklady, spotrebu paliva a emisie CO2 s vopred stanovenými štandardmi.

 

Meranie spokojnosti vodiča

Záleží nám na tom, aby bol vzťah s Arvalom prínosný aj z pohľadu vašich vodičov. Preto sa ich pravidelne pýtame na ich názor o stave vozidla, ktoré si vybrali a ktoré sme im dodali, ako aj o kvalite a rýchlosti služieb, ktoré im poskytujeme ako našim klientom, v čase dodania vozidla, ako aj neskôr. Taktiež vítame akékoľvek ich odporúčania, ktoré môžu prispieť k zlepšeniu vzájomného vzťahu.

Arval digitálne služby

Digitálne služby šité na mieru vašim vodičom

Arval prináša do svojho vzťahu s vodičmi najnovšie technológie: mobilné aplikácie, ktoré ich informujú o používaní vozidla, a taktiež im pomáhajú zlepšovať svoje schopnosti za volantom.

My Arval Mobile

Táto mobilná aplikácia poskytuje vašim vodičom informácie týkajúce sa vozidla. Nájdu tu tiež dokumenty, ktoré potrebujú – kedykoľvek a kdekoľvek. V rámci procesu to vašej spoločnosti šetrí cenný čas a peniaze. Aplikácia, ktorá je k dispozícii pre všetkých používateľov mobilných telefónov iPhone alebo mobilných zariadení vybavených operačným systémom Android, obsahuje živé mapy s vyznačenými najbližšími autoservismi. Vodiči si môžu zarezervovať termín servisnej prehliadky priamo prostredníctvom ich smartfónu alebo tabletu a taktiež majú prístup k zložke obsahujúcej množstvo užitočných dokumentov.

Funkcie, ktoré vodiči môžu využívať prostredníctvom aplikácie My Arval Mobile:

  • používanie technológie GPS,
  • všetky zmluvné informácie o vozidle a zostávajúci počet dní do výmeny vozidla za nové,
  • priamy prístup k nepretržitej telefonickej podpore poskytovanej spoločnosťou Arval,
  • mapa autoservisov,
  • rezervačná stránka pre servisné prehliadky,
  • archív dokumentov,
  • štvrťročné štatistiky.