hry pixel

Ako sa robia hry - Pixel Federation

Rozhovory 27 Jul 2023 , by
Arval Slovakia

Pixel Federation vznikajú hry zväčša tromi spôsobmi. Prvý spôsob je cez interný workshop nazývaný Hackaton. V ňom v krátkom čase spoja svoje sily spravidla štyria až piati zamestnanci z rôznych oddelení a vytvoria prototyp hry, ktorý sa potom testuje na Google Play Store. Ďalší spôsob sa nazýva Reskin. Tento titul vznikne už z existujúcej hry. Príkladom je hra TrainStation 2. Ide o hru, kde si hráč posiela vlaky, produkuje materiály a plní rôzne úlohy. Prerobí sa vizuál hry, upraví sa príbeh a je z toho hra o lodiach.

OD ZÁKLADU TAKTO…

Tretia možnosť, ako vzniká hra, zahŕňa oddelenie výskumu a vývoja. Tento spôsob je najkomplexnejší. Ide o celý proces získavania podkladov pre tvorbu nových projektov. V skratke to znamená dve základné fázy vývoja – Discovery a Prototype. V časti Discovery je dôležitá diagnostika trhu, identifikácia príležitostí a tvorba stratégie. Tu sa určuje produktové a marketingové smerovanie, aký typ a žáner hry to bude, pre aké publikum a mnohé iné. Následne sa vytvoria koncepty a prichádzame do fázy Prototype, v ktorej sa vytvorí hrateľný minimálny prototyp. Ten sa potom testuje a v ďalšom kroku je hra sprístupnená širšiemu hráčskemu publiku. „Každá hra má vopred nastavené kľúčové ukazovatele výkonnosti, ktoré projekt sleduje a ktoré rozhodujú o ďalšom smerovaní a vývoji. Ide o indikátory, ktorými sa určia cieľové hodnoty na základe dát z marketingového testovania, prípadne z dát a hodnôt podobných hier na trhu,“ vysvetľuje riaditeľ Pixel Federation Daniel Duranka a dodáva: „Tieto indikátory sú hlavne retencia, priemerný výnos za používateľa a návratnosť investície do reklamy. Na produkcii hier sa spravidla podieľajú tri oddelenia – programátori, herní dizajnéri a grafickí dizajnéri. Veľmi dôležitou súčas- ťou tvorby hier je podrobná dokumentácia všetkých týchto troch sfér. V dokumentácii je obsiahnutý príbeh, charaktery, jednotlivé vlastnosti hry, technická dokumentácia pre programátorov, grafická štylizácia, ktorá určí, ako bude hra vyzerať, a podobne. Okrem toho je v tíme potrebný aj herný producent, ktorý zastrešuje manažovanie celého projektu, a tiež dátový analytik, s ktorým producent alebo dizajnér konzultuje úspešnosť či neúspešnosť jednotlivých herných prvkov a nastavenie monetizačných mechaník."

PRAVIDELNÉ NOVINKY

V hrách od Pixel Federation sa pravidelne, zväčša na týž- dennej báze, pridáva nový herný obsah formou aktua- lizácií. Ide o rôzne zlepšenia hry, nové herné podujatia, rozšírenie existujúceho obsahu či pridanie ďalšieho. Ten takisto najprv musí prejsť fázou dokumentácie, potom prichádza na rad mravčia práca herných dizajnérov, ktorí obsah v hre vytvoria pomocou dostupných nástrojov a v prípade nových mechaník konzultujú ich zrozumiteľnosť pre používateľa. Grafickí dizajnéri vymodelujú žiadané grafické prvky. Následne prichádzajú na rad programátori, ktorí nový obsah nakódujú, a posledný krok pred publikovaním hry je otestovanie. Tester všetko, čo bolo pridané do hry, otestuje na rôznych mobilných zariadeniach s rozličnými rozlíšeniami, ako aj na rôznych platformách – Google Play, iOS, Amazon, Huawei AppGallery, počítačový browser a iné. Pokiaľ nájde chybu, vracia herný obsah naspäť dizajnérovi, prípadne programátorovi, ktorý problém vyrieši a opäť postúpi testerovi na overenie. Ak je všetko v poriadku, nový herný obsah je pridaný do hry. V Pixel Federation tvorí hry už 250 nadšených ľudí zapálených pre herný svet, ktorí sa neustále vzdelávajú, zdokonaľujú svoje schopnosti a, samozrejme, aj hrajú, čím získavajú prehľad o hernom trhu. Vďaka tomu firma neustále napreduje, vyvíja sa a otvára dvere inováciám.

1

Vytvoriť hru nie je len záležitosťou grafika a programátora, dôležité sú aj jej ďalšie zložky, ako je príbeh, charaktery a podobne

Pixel Federation spolupracuje s Arvalom už dva roky. „Sme veľmi spokojní. Spoluprácu s Arvalom, a to platí pre všetky spolupráce, vnímame ako súboj cena verzus kvalita služby. Ísť tvrdo po cene má svoje úskalia. Schovávať vysokú cenu za síce kvalitné, ale predražené služby tiež nie je dobré. Arval však zvláda v osobe Andrey Barcajovej tento súboj na výbornú. Obrovský klobúk dole. Radosť spolupracovať a komunikovať,“ hovorí riaditeľ Pixel Federation Daniel Duranka.

Čítať ďalej Zobraziť menej