Rozhovory

{label}
{value}

Hľadať
Theme
Category
Aktívne filtre

Lovci brigádnikov: P. J. Servis

P. J. Servis už od roku 2002 vyhľadáva brigádnikov, ktorí nachádzajú prácu v obchode, výrobe, logistike, marketingu či v administratíve po celom Slovensku. Hlavnou myšlienkou spoločnosti je robiť veci lepšie a zároveň tak, aby ľudia pocítili pridanú hodnotu, ktorú tu dostávajú. Profesionalita, serióznosť, individuálny prístup a flexibilita sú základnými princípmi, ktoré pravidelne oceňujú samotní klienti.
Ako sa to dá, nám v rozhovore pre Arval Life prezradil CEO spoločnosti P. J. Servis Ivan Jurkovič.


Štv 02/11/23
hry pixel

Ako sa robia hry - Pixel Federation

Pixel Federation je slovenská firma sídliaca v Bratislave, ktorá pôsobí na hernom trhu od roku 2007. Spoločnosť sa sústreďuje na koncept hier Free to Play. Okrem vývoja hier sa zameriava aj na ich publikovanie, čiže postará sa aj o distribúciu hier k zákazníkom – hráčom. Aktuálne si môžete zahrať päť titulov, ktoré sú dostupné na mobiloch a niektoré z nich stále aj cez browser v počítači. Ide o hry Diggy’s Adventure, TrainStation, TrainStation 2, Seaport a Emporea. Ďalšie tituly prídu ešte tento rok.

Štv 27/07/23
titulna horice

Z Hoříc až do neba

Podľa jej návrhu vzniklo už 25 mrakodrapov a jedno miliónové mesto. Eva Le Peutrec, za slobodna Hendrychová, sa do mrakodrapov a práce architektky zamilovala po tom, čo videla film Sklenené peklo. Z rodných Hoříc sa česká rodáčka cez Liberec a San Francisco dostala až do Šanghaja, kde ešte pred 30. narodeninami navrhla prvý mrakodrap. Dnes stoja stavby podľa jej návrhu už na štyroch kontinentoch.

Štv 13/04/23
hlavna_todos

TODOS: Komplexné služby – spokojný zákazník

Spoločnosť Todos poskytuje služby zákazníkom už tridsať rokov. Začínala ako autorizovaný predajca a servis značky Škoda a postupne rozšírila ponuku na celú paletu automobilových značiek. Vo svojich šiestich moderných prevádzkach ich v súčasnosti ponúka až štrnásť. O spoločnosti, jej plánoch i partnerstve s Arvalom sme sa rozprávali s výkonným riaditeľom Todosu Nicolasom Vojtkom.

Štv 06/04/23
hlavna_dynamik

Zodpovedne k partnerom i životnému prostrediu – DYNAMIK

Už tridsaťdva rokov pôsobí na slovenskom stavebnom trhu spoločnosť DYNAMIK. Za ten čas vyrástla na skupinu niekoľkých spoločností, v súčasnosti patrí DYNAMIK HOLDING medzi najväčšie firmy v pozemnom staviteľstve a na Slovensku má za sebou viac ako 400 úspešne ukončených projektov.

Štv 30/03/23
rozhovor_naut

Rozhovor: Digitalizácia a automatizácia je tu Naut Group

Spo­loč­nosť nedáv­no pre­šla kom­plet­ným reb­ran­din­gom – z pôvod­né­ho sales field for­ce sa sta­la Naut Group. Cie­ľom bolo zjed­no­tiť celú sku­pi­nu pod jed­nou znač­kou a naprieč všet­ký­mi trh­mi. Rov­na­ký tím pro­fe­si­oná­lov naďa­lej pokrý­va všet­ky seg­men­ty – logis­ti­ku a skla­do­va­nie, služ­by v retai­le i kom­plex­né e‑commerce rie­še­nia. Čo to v pra­xi zna­me­ná? Všet­ko nám vysvet­lil mana­ging direc­tor spo­loč­nos­ti Naut Group pre Slo­ven­sko Igor Biro.

Uto 08/11/22
lepidla

Automobily sú náš výrobný prostriedok

Priemyselné lepidlá sú všadeprítomné a každý z nás je obklopený vecami, ktoré by bez lepidla nevznikli. Spoločnosť Agglu pôsobí na slovenskom, českom i maďarskom trhu a zaoberá sa distribúciou týchto lepidiel. Nielen o činnosti spoločnosti sme hovorili so CEO firmy Ing. Jánom Antalom.


Uto 16/08/22
europe_pomoc

Asistenčná služba sa neustále zlepšuje

Jednou z najdôležitejších služieb, ktorá klientom spoločnosti ARVAL SLOVAKIA skutočne ušetrí starosti, je asistenčná služba.

Tú pre ARVAL SLOVAKIA od roku 2006 zabezpečuje Europ Assistance, najstaršia asistenčná služba na svete. Vďaka partnerstvu oboch firiem majú klienti Arvalu k dispozícii kompletné asistenčné služby k vozidlu vrátane zabezpečenia úplnej mobility, a to tak na Slovensku, ako aj v zahraničí.

Pon 08/08/22