mobil car

ARVAL CAR SHARING

Užitočné tipy 1 Nov 2022 , by
Arval Slovakia

Uvedomujeme si, že sa nachádzame v rýchlo sa meniacom svete a ani my nespíme na vavrínoch. Chceme klientom poskytovať nie len vozidlá a službu bežného operatívneho leasingu, ale zabezpečovať im stále vyšší štandard služieb a kompletnú mobilitu prepravy, ktorá sa týka aj zdieľania vozidiel na firemné či súkromné účely všetkých zamestnancov. 

Žijeme vo svete, v ktorom sú potreby a riešenia mobility zamerané na rastúci dopyt po pohybe a vzájomnom spojení udržateľným a efektívnym spôsobom. Z každej strany na nás vyskakujú nové  technologické inovácie, riadené čoraz prepojenejšou, elektrickou a autonómnou mobilitou, kde používanie vozidla prevažuje nad vlastníctvom a kde sa viac ako kedykoľvek predtým zvyšuje úroveň povedomia o ochrane životného prostredia. 

Fakt zodpovednosti, v rámci ktorého sa Arval rozhodol sprevádzať a podporovať zmeny, aby mali pozitívny vplyv na spoločnosť, s cieľom vyvíjať inovatívne produkty a služby v súlade s trendmi na trhu a potrebami svojich zákazníkov. Chceme cestovať spolne smerom k etickea udržateľnej budúcnosti a tým predstavujeme Arval Car Sharing.

obrazok

A výhody táttechnológia prináša?

OPTIMALIZOVANÉ TCM

Zlepšite si do 20 % celkové náklady na mobilitu  (TCM) vašej spoločnosti vďaka efektívnejšiemu  riadeniu vozového parku a významnému  zníženiu iných poplatkov za dopravu.

PODPORA

Od počiatočného poradenstva po podporu  počas využívania ACS sme po vašom boka sprevádzame vás celou zmenou vašej firemnej  mobility.

UDRŽATEĽNÁ MOBILITA

Záleží nám na udržateľnej, inovatívnej a bezpečnej mobilite. Sme schopní podporovať  kaž spoločnosť pri dosahovaní etkých  vopred stanovených cieľov v rámci ich CSR.

WELLBEING

Cielené riešenie pri zlepšovaní pracovného a súkromného života každého zamestnanca, zvýšenie pocitu spolupatričnosti so spoločnosťou.

aplikacia

Čítať ďalej Zobraziť menej