Lovci brigádnikov: P. J. Servis

Rozhovory 2 Nov 2023 , by
Arval Slovakia

Na trhu je viacero spoločností, ktoré ponúkajú prácu. Čo vás priviedlo k myšlienke hľadať prácu práve brigádnikom?

Prvotnou  myšlienkou  bolo zjednodušiť študentom prístup k práci, či už ku krátkodobej alebo dlhodobej, a to všetko s možnosťou rýchleho zárobku. Sám som bol študent, a preto viem, že v danej dobe nebola situácia s brigádami úplne ideálna, a práve subjekt, ktorý s tým dokáže pomôcť, je týmto smerom prínosný. A samozrejme, tento formát dokáže byť win-win pre všetky zúčastnené strany.

Ide teda o krátkodobé úväzky, časté striedanie záujemcov o brigádu i rýchlo sa meniace požiadavky zamestnávateľov. Ako zvládate túto flexibilitu?

Áno, prvotne išlo o krátkodobé anabázy a primárne túto formu projektov, avšak doba sa posúva a dnes si pod pojmom „brigádnik“ môžeme predstaviť človeka nielen na krátkodobý, ale aj dlhodobý časový horizont. Trh a teda spoločnosti očakávajú brigádnikov, ktorí budú k dispozícii pravidelnejšie, a to už nielen formou dohody o brigádnickej práci študenta, ktorá má svoje limity, ale najmä formou pracovnej zmluvy. Brigádnik nemusí byť iba človek, ktorý „niečo nosí z bodu A do bodu B“. Je to niekto, kto si dobre zastane svoju úlohu v kancelárii, sklade, či v predajni, a to s pomerne zaujímavou pridanou hodnotou. Ale späť k otázke. Flexibilita je, verím, jednou z našich konkurenčných výhod, ktorú našim klientom dokážeme poskytnúť aj dnes, kedy stav voľných a dostupných pracovných síl nie je úplne ideálny. Našou snahou je predovšetkým permanentné navyšovanie našich kapacít pracovníkov či brigádnikov, ktoré musíme byť schopní našim klientom zabezpečiť naozaj veľmi rýchlo. Výraznou pomocou je tak isto automatizácia. Už roky máme k dispozícii náš vlastný informačný systém, ktorý si projektujeme sami, neustále ho dopĺňame a implementujeme nové moduly. Takto dokážeme zrealizovať množstvo operácií niekoľkými klikmi. V neposlednom rade je tu tím ľudí, ktorý je nastavený rovnakým spôsobom a dokáže „ťahať za jeden povraz“. Všetci chápu, čo je ich úlohou a že bez naozaj tvrdej práce to nepôjde. Za toto všetko im patrí obrovská vďaka. Treba si uvedomiť, že jeden alebo dvaja ľudia nevybudujú niečo väčšie sami, vždy je to team work, nech sa na to pozeráme akokoľvek.

Na vašom blogu som zaregistroval, že aj vy ste prijali do práce nových ľudí. Znamená to, že vaša spoločnosť rastie alebo chystáte aj nové aktivity?

V princípe môžeme povedať, že rastie, avšak pri nových zamestnancoch je niečo prirodzená fluktuácia a niečo nové aktivity. V relatívne nedávnom časovom horizonte sme spustili divíziu personálneho lízingu, čiže dočasné pridelenie zamestnancov, ktoré si vyžadovalo posilnenie tímu. Šikovní ľudia majú u nás vždy dvere otvorené, a preto aj keď zrovna nemáme otvorené voľné pozície, ak sa objaví človek vhodný do nášho kolektívu s túžbou naučiť sa našu prácu, môže sa k nám pripojiť.

Aké zmeny registrujete na pracovnom trhu z pohľadu vášho biznisu a čo môže byť pre vás v najbližšom období najväčšou výzvou?

Je vo všeobecnosti známe, že nedostatok pracovnej sily sa týka aj Slovenska, a to v podstate kompletne celého územia. Nedostatkové sú najmä kvalifikované pozície v priemysle, trpí poľnohospodárstvo, ale aj mnohé iné odvetvia. Treba však povedať, že v mnohých prípadoch je to nedostatočným mzdovým nastavením zamestnávateľa, čo sa dá často chápať – firmy si jednoducho vyššie platy dovoliť nemôžu. Tu zvyčajne nastupujú personálne agentúry, ktoré majú spravidla širší aparát recruiterov a zamestnancov spoločnostiam nakoniec nájdu.

Akú cieľovú skupinu pracovníkov primárne hľadáte?

Našou primárnou cieľovou skupinou brigádnikov sú študenti, a aj tu evidujeme zmeny. Ešte pred vysvetlením je nutné povedať, že na jednej strane tu máme nedostatok pracovných síl, no na strane druhej trh ponúka omnoho viac pracovných príležitostí, než to bolo napríklad pred desiatimi rokmi. Nedostatok ľudí preto treba vnímať v kontexte. Koncentrácia spoločností v priemyselných parkoch, business centrách a podobne, sa výrazne zvýšila, a to celoplošne. To má prirodzené vyústenie v podobe už spomínaného nedostatku. A teda aj u študentov evidujeme nedostatok, slovenskí vysokoškolskí študenti akoby vymizli. Preto musíme robiť kroky k tomu, aby sme ich z trhu prostredníctvom rôznych nástrojov získali čo najväčší počet. Chce to intenzívnu marketingovú aktivitu a využiť všetko, čo je možné. Nedávno sme napríklad začali využívať ďalšiu sociálnu sieť – Tik Tok. Máme veľmi šikovné marketingové oddelenie.

Čiže napriek spomínanému nedostatku pracovnej sily nakoniec vhodných ľudí vždy nájdete…

My v našej spoločnosti veríme, že ľudia na Slovensku sú, avšak všetky zúčastnené strany musia priložiť „ruku k dielu“. My naozaj niekedy dokážeme nájsť aj ihlu v kope sena. Samozrejme aj firmy budú musieť začať uvažovať trochu inak, viac flexibilne, a uchádzači o prácu by mali byť rovnako viac adaptabilní. Vtedy sa situácia na trhu môže v tomto zlepšiť. A výzva? Verím, že klienti sa k nám budú vracať aj naďalej vďaka kvalite našich služieb. Chceme si budovať dlhodobé vzťahy založené na dôvere a rešpekte, čo je veľmi dôležité.

Vaším partnerom v podnikaní je aj spoločnosť Arval. Môžete nám opísať, ako ste sa pre spoluprácu rozhodli a aké služby vám Arval poskytuje?

Môžem povedať, že aj vďaka Arvalu rastieme, čo je fakt. Pred niekoľkými rokmi sme hľadali spoľahlivého partnera v oblasti operatívneho lízingu a v Arvale sme ho našli. Ide o silnú spoločnosť – až takmer bez limitov. A tak ako sa o partnerstvá snažíme my, podobný prístup má aj Arval. Preto vnímam túto spoluprácu veľmi pozitívne. Tak ako u nás sú nositeľmi kvalitnej služby ľudia, vidím, že podobne je to aj v Arvale. Preto na záver – veľká pochvala patrí Danielovi Kečkešovi, ktorý má našu spoločnosť v správe.

Čítať ďalej Zobraziť menej