majak_titulna foto

Najznámejšie majáky sveta

Zaujímavosti 27 Apr 2023 , by
Arval Slovakia

norsko

Andenes, Nórsko

otvorenie: 1859; automatizácia: 1978; výška: 40 m; signál: nepretržité biele svetlo s intenzívnejším zábleskom každých 30 sekúnd.
Zaujímavosť: Každoročne od 26. do 26. apríla. Dnes je maják významným turistickým cieľom a každú letnú sezónu sa každé leto organizujú prehliadky interiéru stavby. Počas jasných slnečných dní slúži ako identifikačný prvok farebnej fasády, na ktorých sú pruhy, šachovnice a farebné "klobúky". Nápaditosť týchto stavieb však nie je spôsobená len rozmarom architektov, ale slúži predovšetkým ako dôležitý orientačný návod pre kormidelníkov. Niektoré majáky, ktoré stoja na pevnine, sú napríklad natreté na bielo len na strane otočenej k vode, čo zároveň naznačuje uhol, pod ktorým sa loď približuje k pobrežiu.

francuzsko

La Jument, Francúzsko

otvorenie: 1911; automatizácia: 1991; výška: 48 m; signál: červené svetlo, blikanie sa opakuje každých 15 sekúnd. 
Zaujímavosť: Maják sa nachádza 300 metrov od pobrežia ostrova Ushant. Táto oblasť bola medzi námorníkmi známa ako veľmi nebezpečná. V rokoch 1888 až 1904 tu došlo k nehodám 31 lodí a do roku 1896 na tomto mieste zahynulo viac ako 250 ľudí. Účinnosť majáka je daná nielen dosahom žiary, ktorá je ovplyvnená intenzitou svetelného zdroja, ale predovšetkým jeho správnou identifikáciou. Aby sa predišlo zámene a omylom pri pohľade z mora, každý maják má pridelenú frekvenciu, ktorou vysiela svetelný signál. Dĺžka, frekvencia a intenzita zábleskov sa líšia a musia sa výrazne líšiť, najmä medzi susednými vežami. Za nepriaznivého počasia, keď svetelný signál nahrádza zvon alebo siréna, námorníci počúvajú rôzne tóny a melódie.

la viele

La Vieille, Francúzsko

otvorenie: 1887; automatizácia: 1995, výška: 27 m; signál: striedanie troch farebných svetiel - bieleho, červeného a zeleného, vždy svieti na niekoľko sekúnd zhasne.
Zaujímavosť: od prvého zámeru postaviť maják do jeho otvorenia uplynulo 26 rokov.
Počas mnohých storočí sa vyvíjali nielen veže, ale aj palivo pre lampy. Pôvodné baterky boli neskôr nahradené dlho používaným olejom, neskôr plynom. a potom, po rozmachu ťažby v Spojených štátoch, petrolej. Od roku 1885 sa pre svoj veľmi jasný plameň používal takzvaný Auerov horák, ktorý spaľuje acetylén. Jeho nízka spotreba umožnila stavať majáky na odľahlých miestach ďaleko od od pevniny. Potom, na prelome 19. a 20. storočia, sa majáky osvetľovali elektrinou. Najskôr prišli xenónové žiarovky, ktoré postupne nahradili halogénové žiarovky s výkonom až 1 000 wattov, ktorými je dnes vybavená väčšina svietidiel. Proces elektrifikácie však postupoval pomaly, pretože na otvorenom mori alebo na niektorých ostrovoch nebolo možné pripojiť sa na elektrickú sieť. Na takýchto miestach bolo potrebné budovať generátory, alternatívne zdroje poháňané vetrom alebo využívať slnečnú energiu.

novy zeland

Nugget Point, Nový Zéland

Otvorenie: 1870; automatizácia:
1989; výška: 9 m; signál: záblesk bieleho svetla v 12-sekundových intervaloch. Zaujímavosť: Maják sa nachádza len 11 km od mesta Kaka Point. Strážcovia majáka tak boli súčasťou miestnej komunity a nežili v izolácii.
V budúcnosti sa vďaka pokročilej technológii môžu majáky javiť ako bezvýznamné prežitky. Povrch morí a oceánov pokrývajú signály satelitov, ktoré pomocou systému GPS informujú pilotov o ich polohe s presnosťou na niekoľko metrov a sonary na detekciu plytčín sa stále zdokonaľujú. Čoraz spoľahlivejšie systémy nahrádzajú nielen personál, ale aj samotnú funkciu majákov. Na bezpečnosť vo dne v noci dohliadajú satelity na obežnej dráhe a tisíce rokov starý fenomén svetla pretínajúceho tmu alebo hmlistý opar, ktorý  môže byť odsúdený na zánik. Údržba majákov, ktoré sú často vystavené poveternostným vplyvom, je nákladná a niektoré "nepotrebné" veže chátrajú. V posledných rokoch rotujúce lampáše čoraz častejšie zhasínajú a stali sa z nich len tiché kulisy. V obľúbených lokalitách menia majiteľov a svoj účel a slúžia turistickému priemyslu ako romantické hotely alebo penzióny.

bean rock

Bean Rock, Nový Zéland

Otvorenie: 1871; automatizácia: 1912; výška: 15 m; zaujímavosti: Stavba majáka trvala osem mesiacov a stála 3 000 libier.
Materiál použitý na stavbu majákov sa značne líši. Môže to byť liatinová veža, často sa používajú kamene a niektoré majáky, ako napríklad Bean Rock, sú drevené konštrukcie. Drevo sa však používalo len minimálne, čo dokazuje, že drevených majákov je na celom svete málo, takže Bean Rock je jediným dreveným majákom na Novom Zélande.

egmont

Mys Egmont, Nový Zéland

otvorenie: 1881; automatizácia: 1986; výška: 20 m; signál: záblesk bieleho svetla každých 8 sekúnd.
Zaujímavosť: Kostra majáka bola postavená v Londýne v polovici 18. storočia. Na Nový Zéland bol maják dovezený v roku 1865.
Povolanie strážcu majáka bolo vždy zahalené rúškom tajomstva. Pozorovatelia zvonka považovali toto povolanie za romantické a dobrodružné. Vybralo si však svoju daň v podobe veľkého počtu samovrážd strážcov majákov. Samotní strážcovia majákov klasifikovali majáky do dvoch stupňov - Paradis a l'Enfer, Raj a Peklo. Do kategórie Raj patrili majáky stojace na pevnine, zatiaľ čo do druhej kategórie patrili stavby stojace osamotene na skale uprostred mora. Tie mali vzhľadom na svoju polohu zvyčajne malý interiér. Nedostatok priestoru spolu s osamelosťou viedli k samovražde nejedného strážcu tohto miesta. Moderné technológie však majáky osireli a sú automaticky riadené počítačmi. Vysoká škola strážcov majákov v Breste, jediná svojho druhu vo Francúzsku, bola zatvorená.

 

Čítať ďalej Zobraziť menej