technicka_kontrola_zmena

Technická kontrola

Bezpečnosť 18 Jul 2022 , by
Arval Slovakia

Vážený klient,

 

radi by sme vám dali do pozornosti, že od 1. januára 2022 vstúpila do platnosti novela zákona 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorá zasahuje do zmien výkonu technickej kontroly mimo stanovených intervalov po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti.

 

Zmienený zákon vo svojom paragrafe 45 odst. 1, písm. d) bod 1 a 2 hovorí nasledovné:"Prevádzkovateľ vozidla je povinný vozidlo kategórie M1 a N1 po dopravnej nehode alebo škodovej udalosti, ktorá mala vplyv na hlavne bezpečnostné prvky vozidla, ako sú zavesenie kolies, deformačné zóny, systémy airbagov, riadenie alebo brzdy, podrobiť na vlastné náklady odstráneniu vzniknutých chýb v autorizovanej opravovni alebo nezávislej opravovni a následne vozidlo podrobiť pravidelnej technickej kontrole mimo ustanovených lehôt. Platí to pre vozidlá s dátumom prvej evidencie po 1. januári 2005."

 

Nakoľko sa jedná o zmenu legislatívy, uvedený náklad na výkon mimoriadnej technickej kontroly nie je zahrnutý v pravidelnom mesačnom nájme vozidla a bude v prípade zavinenia škody prenesený na klienta.

 

V prípade akýchkoľvek otázok sme vám k dispozícií na tel. čísle 02/5710 8000 alebo mailom info@arval.sk

 

 

Čítať ďalej Zobraziť menej