Bezpečnosť

{label}
{value}
Theme
Category
Aktívne filtre
EHS

Angličan z Číny - MG EHS plug-in

Značka automobilov MG má viac než 100-ročnú históriu. Od roku 2006 je ale v čínskych rukách a od roku 2016 sa v Číne jej automobily aj vyrábajú. Značka začala svoju európsku expanziu v Holandsku a následne v Nórsku, kde sa v predaji drží na popredných priečkach.

Štv 26/01/23
safety_first

Bezpečnosť vodiča

Momen­tál­ne obdo­bie kto­ré pre­ží­va­me z hľa­dis­ka jaz­dy autom nie je prí­liš opti­mis­tic­ké. Na jed­nej stra­ne tu máme vyso­ké ceny pali­va, kto­ré neovp­lyv­ní­me, avšak môže­me ovplyv­niť spot­re­bu pali­va. Na stra­ne dru­hej tu máme však rizi­ko jaz­dy, kto­ré musí­me vedieť ovplyv­niť, no nie­kto­rí nezod­po­ved­ní vodi­či čas­to ris­ku­jú nie len svoj život, ale pre­dov­šet­kým život iných ľudí v pre­máv­ke. Nech­ce­me vám radiť, ako jaz­diť, ale pri­blí­ži­me vám zopár rád ako bez­peč­nej­šie jaz­diť, ako sa sprá­vať v pre­máv­ke, čo môže vodič a naopak čo nesmie robiť za volan­tom a dáme vám tipy ako sa sprá­vať v krí­zo­vých situ­áciách.

Štv 24/11/22
technicka_kontrola_zmena

Technická kontrola❗️❗️❗️ Dôležitá informácia k povinnosti výkonu technickej kontroly po dopravnej nehode ❗️❗️❗️


Pon 18/07/22
rozhovor_Peter

Automobilový expert o nováčikoch na ceste

"Najrizikovejší sú tí, ktorí už niečo odjazdili a majú pocit, že sú v tom doma"

Pia 20/05/22