hlavna_todos

TODOS: Komplexné služby – spokojný zákazník

Rozhovory 6 Apr 2023 , by
Arval Slovakia

Todos a jeho pobočky sa za posledné roky premenili na moderné centrá predaja a servisu. Čo priniesli tieto zmeny pre zákazníka?

Naša spoločnosť prešla rokmi radikálnych a pozitívnych zmien a dnes môžeme kon- štatovať, že z malého lokálneho predajcu sa stal spoľahlivý partner našich klientov, ktorý ponúka značky Škoda, Seat, Cupra, Toyota, ale aj americké vozidlá Cadillac, Corvette, Camaro, Dodge a RAM. Inováciou predajných a servisných miest, modernizáciou technológií a systémov spoločnosť Todos skvalitňuje a urýchľuje poskytované služby, čo v konečnom dôsledku prináša úsporu času, financií a v neposlednom rade aj spokojnosť nášho zákazníka. Súčasťou nových showroomov sú aj väčšie, praktickejšie priestory určené na prezentáciu nových modelov všetkých značiek. Zákazník sa v nich cíti veľmi príjemne. Vo svojom pôsobení sa snažíme o to, aby nás klient vnímal rovnako komplexne, ako i my vnímame nášho klienta. V našich prevádzkach budujeme prostredie, kde má zákazník možnosť vybrať si nielen zo širokého portfólia ponúkaných služieb, ale vnášame do rozhovoru s klientom aj istú dávku pochopenia, empatie, dávame najavo, že nás naša práca baví.

Poskytujete predaj širokého spektra automobilových značiek. Nakoľko je to pre spoločnosť a jej fungovanie náročnejšie oproti časom, keď poskytovala len jednu alebo dve značky?

1

Ponuka komplexnosti služieb je pre nás zaväzujúca pre vytváranie čoraz modernejšieho, sofistikovanejšieho a profesionálnejšieho prostredia nielen pre našich zamestnancov, ale hlavne pre našich klientov. Rokmi nadobúdame aj mnoho skúseností a morálneho bohatstva. Rozšírili sme sa teda z hľadiska počtu spokojných klientov, zamestnancov, ako i značiek, ktoré sú súčasťou našich showroomov. 

Automobilový trh v súčasnosti prežíva neľahké časy. Ak by ste mali porovnať situáciu spred pár rokov s tou dnešnou, ako ju vidíte z pohľadu vašej spoločnosti?

Aj v tejto ťažkej dobe je naším cieľom udržať si vysokú kvalitu služieb tak, aby naši spoloční klienti nepocítili ťažkosti vyplývajúce z aktuálnej situácie a mohli sa plne venovať svojej práci. Preto sme im vždy k dispozícii, aby sme plnili ich požiadavky na takej úrovni, na akú boli u nás vždy zvyknutí. 

Zmenilo sa správanie zákazníka za uplynulých niekoľko rokov? Ak áno, v čom a ako sa to prejavuje?

Tak, ako sa rapídne mení doba, mení sa, samozrejme, i správanie zákazníkov. Pokiaľ sme v minulosti vítali klienta v showroome, pandemická doba otvorila online svet a klient rieši väčšinu svojich potrieb v tomto prostredí. Pre nás je to náročnejšie z pohľadu správneho zabezpečenia toku všetkých online kanálov a vytvárania konkurenčného webového a portálového rozhrania, v ktorom by sa mal klient cítiť absolútne komfortne. Popritom, samozrejme, funguje aj predaj v showroomoch, takže dbáme i za pomoci našich HR koučov a mentorov o vysoký štandard kvality služieb ponúkaných našimi zamestnancami priamo v pobočkách.

Todos je dlhoročným partnerom Arvalu. Čo táto spolupráca pre vás znamená a ako vlastne funguje?

2

Jedným z partnerov, s ktorými Todos spolupracuje už dlhé roky, je práve spoločnosť Arval. Počas tohto obdobia obe spoločnosti prešli rôznymi fázami spolupráce, ktorá sa pre obe strany osvedčila a neustále rozvíja- la. Dnes spolu zabezpečujeme kompletné služby – od dodania vozidla až po opätovný predaj jazdených vozidiel. Rokmi sme nazbierali cenné skúsenosti, čo sa týka potrieb klientov, ktoré sa menia a stávajú sa čoraz náročnejšími. Todos a Arval si tak vzájomne odovzdávajú informácie a spoločne sa posúvajú k vyššej kvalite a spokojnosti svojich zákazníkov. Snahou a cieľom našej spolu- práce je udržať vysokú kvalitu služieb tak, aby bol zákazník vždy spokojný.

Zistili sme, že v pobočkách Todosu ste zriadili centrá Arvalu – ARVAL CENTER. Čo zákazníkovi prinášajú a čo si od nich sľubujete?

Áno, spolupracujeme na projekte ARVAL CENTER, ktorým sme sa stali akýmsi pred- vádzateľom spoločnosti Arval v našich po- bočkách. Spoločným úsilím sa takto snažíme priniesť klientom ešte väčší komfort, a to vyčlenením jedného z našich zamestnancov, ktorý sa o týchto klientov bude prednostne starať. Zefektívnením spolupráce sleduje- me šetrenie času všetkých zainteresovaných 

strán a tým, samozrejme, zefektívnenie vyna- ložených nákladov v prospech všetkých strán.

Keď sa pozriete na širokú ponuku Todosu, ktoré auto by ste si na základe svojich záujmov vybrali vy osobne? Aké autá preferujete?

Naša spoločnosť je autorizovaným predajcom hneď niekoľkých značiek. Keďže mojou úlohou je manažovať celú sieť Todos, s každou z „našich“ značiek mám už niekoľkoročnú skúsenosť a presne viem, čo od ktorej značky a modelu môžem očakávať. Je to naozaj veľmi subjektívne rozhodnutie, ale ak by som sa mal rozhodnúť iba na základe mojich záujmov a koníčkov, bola by to značka RAM.

3

 

Čítať ďalej Zobraziť menej