Vodíkové vozidlo Mercedes-Benz prejde na jednu nádrž 1 047 km

Electrické vozidlá 3 Oct 2023 , by
Arval Slovakia

Podľa spoločnosti Daimler Truck je technológia vodíkových palivových článkov tým správnym riešením na dekarbonizáciu flexibilnej a náročnej diaľkovej nákladnej cestnej dopravy. Prototyp Mercedes-Benz GenH2 Truck registrovaný pre verejnú cestnú dopravu - vodíkový kamión - prekonal vzdialenosť 1 047 km na jedno naplnenie palivových nádrží kvapalným vodíkom v rámci podujatia Daimler Truck #HydrogenRecordRun. 

Vozidlo poháňané systémom palivových článkov Cellcentric a vybavené systémom nádrží na kvapalný vodík vyrazilo na rekordnú jazdu v pondelok 25. septembra popoludní zo zákazníckeho centra divízie Mercedes-Benz Truck vo Wörth am Rhein a dokončilo ju v utorok 26. septembra ráno v Berlíne.

Nákladné vozidlo absolvovalo cestu plne naložené, t. j. s celkovou hmotnosťou 40 ton, v reálnych podmienkach a bez toho, aby počas cesty vypúšťalo emisie CO2. Rekordnú jazdu so zaplombovanými palivovými nádržami a kontrolou najazdených kilometrov overila nezávislá organizácia TÜV Rheinland a potvrdila ju vo svojej inšpekčnej správe.

1

Andreas Gorbach, člen predstavenstva spoločnosti Daimler Truck AG zodpovedný za technológiu nákladných vozidiel, prešiel cieľovou čiarou na ulici "In den Ministergärten" vo štvrti Berlin-Mitte po úspešnej rekordnej jazde so svojím nákladným vozidlom. Ideálnou oblasťou použitia nákladných vozidiel s palivovými článkami sú flexibilné a náročné úlohy v diaľkovej doprave. Prekročením hranice 1 000 kilometrov na jedno naplnenie palivových nádrží sme teraz pôsobivo dokázali, že vodík má pre nákladné vozidlá veľmi sľubné vyhliadky. Zároveň sme dosiahli významný pokrok v príprave prototypu na sériovú výrobu. Naša dnešná rekordná jazda je zároveň pripomienkou toho, že na dekarbonizáciu nákladnej dopravy potrebujeme okrem správnych technológií pohonu aj ďalšie dva faktory: ekologickú energetickú infraštruktúru a konkurencieschopné náklady v porovnaní s konvenčnými vozidlami."

Pred jazdou sa do nádrží nákladného vozidla Mercedes-Benz GenH2 Truck načerpal kvapalný vodík z čerpacej stanice vo vývojovom a testovacom centre spoločnosti Daimler Truck vo Wörthu. Vodík dodaný spoločnosťou Air Liquide pochádza z obnoviteľných zdrojov, keďže bol vyrobený z biometánu s certifikátom pôvodu. Kvapalný vodík, hlboko ochladený na -253 °C, sa plnil do dvoch palivových nádrží s kapacitou 40 kg paliva a skladoval sa na bokoch podvozku. Vďaka mimoriadne dobrej izolácii palivových nádrží vozidla možno vodík udržiavať pri požadovanej teplote dostatočne dlho bez aktívneho chladenia. Obe palivové nádrže boli pred štartom #HydrogenRecordRun zapečatené spoločnosťou TÜV Rheinland. 

Spoločnosť Daimler Truck pri vývoji vodíkových pohonných jednotiek dlhodobo uprednostňuje kvapalný vodík. V porovnaní s plynným vodíkom má tento nosič energie v kvapalnej forme výrazne vyššiu hustotu energie na jednotku objemu. Vďaka tomu možno prepravovať väčšie množstvá vodíka, čo výrazne predlžuje dojazd a umožňuje dosiahnuť výkon vozidla porovnateľný s bežnými nákladnými vozidlami s naftovým motorom. Spoločnosť Daimler Truck dôsledne presadzuje dvojitú stratégiu založenú na elektricky poháňaných vozidlách poháňaných vodíkovými palivovými článkami alebo batériovými súpravami. Spoločnosť Daimler Truck sa ako jeden z najväčších výrobcov úžitkových vozidiel na svete zaviazala k Parížskej klimatickej dohode. Cieľom je najneskôr od roku 2039 ponúkať na kľúčových svetových trhoch (Európa, USA, Japonsko) len nové nákladné vozidlá s klimaticky neutrálnou prevádzkou.

Nákladné vozidlá s batériovým elektrickým pohonom sú správnou voľbou pre dodávky a diaľkovú dopravu s pravidelnými plánovanými trasami s vhodnými vzdialenosťami a možnosťami nabíjania. Vodíkový pohon môže byť lepším riešením najmä pre veľmi flexibilné a mimoriadne náročné úlohy v ťažkej nákladnej doprave a diaľkovej preprave. Okrem toho je pre úspešný prechod na bezemisné technológie rozhodujúca dostupnosť vhodnej infraštruktúry spolu s dostatočným množstvom ekologickej elektrickej energie a ekologického vodíka. Spoločnosť Daimler Truck je presvedčená, že rýchle a nákladovo optimalizované pokrytie tejto spotreby energie je možné len s oboma technológiami.

Z Berlína do Berlína: tretí rok vývoja vodíkových nákladných vozidiel

Pred tromi rokmi, 16. septembra 2020, spoločnosť Daimler Truck v Berlíne oznámila, že bude intenzívne investovať do vodíkovej technológie. Predseda predstavenstva spoločnosti Daimler Truck Martin Daum vtedy prvýkrát predstavil verejnosti koncepčný nákladný automobil Mercedes-Benz GenH2, čím potvrdil technologickú stratégiu spoločnosti.  Nasledovalo založenie spoločného podniku Cellcentric so skupinou Volvo, ktorý uvedie do prevádzky jeden z najväčších závodov na výrobu palivových článkov v Európe. Od roku 2021 sa prvé prototypy Mercedes-Benz GenH2 Truck dôkladne testujú a nedávno preukázali svoju výkonnosť prejazdom cez Brennerský priesmyk, jednu z hlavných európskych dopravných tepien pre nákladnú dopravu.

Úspešný #HydrogenRecordRun je teraz ďalším míľnikom na ceste k udržateľnej cestnej nákladnej doprave. Zákazníci začnú prvé nákladné vozidlá s palivovými článkami testovať vo vlastných prevádzkach v nasledujúcich rokoch. Vývoj tak pokračuje podľa časového harmonogramu spoločnosti Daimler Truck. Mercedes-Benz GenH2 Truck bude pripravený na sériovú výrobu v druhej polovici tohto desaťročia.

Čítať ďalej Zobraziť menej