skypark

Zaujímavé kultúrne stavby - časť II.

Životný štýl 17 Aug 2023 , by
Arval Slovakia

7. MÚZEUM AKROPOLE

grecko

Atény, Grécko

Vznik: 21. storočie

Sklo, mramor a betón – to sú materiály, z ktorých vzniklo nové múze- um Akropole, ktoré sa verejnosti otvorilo v roku 2009. Stojí na mieste pôvodného múzea, akurát rozlohou je asi 10× väčšie. Nachádza sa tu zhruba 4000 exponátov. Budova má úplne rovnaké rozmery ako hlavný akropolský chrám Parthenón a sú tu použité i totožné počty stĺpov, medzi ktorými sa ná- vštevníci pohybujú vo výstavných sálach. Budova múzea je rozdelená na tri poschodia. To najvyššie je koncipované tak, že presne kopíruje polohu Parthenónu. A to tak svojimi rozmermi, ako aj dispozíciou. Z celkového pôdorysu stavby teda vybočuje. Dôležitým prvkom je svetlo. Architekti kládli dôraz na to, aby sa čo najviac využilo prirodzené svetlo. Práca so svetlom najviac vyniká v Archaickej galérii, ktorá je 9 metrov vysoká a je celá osvetlená len prirodzene.

8. RIJKSMUSEUM

holandsko

Amsterdam, Holandsko

Vznik: 19. storočie

Koncom 18. storočia rozhodlo holandské kráľovstvo o tom, že podľa vzoru Francúzska vybuduje vlastné múzeum. Vzniklo v Haagu. Postupne sa zbierky niekoľkokrát premiestňovali na rôzne miesta. Časť zostala v Haagu, niektoré významné diela boli v kráľovskom paláci v hlavnom meste, predovšetkým obrazy slávnych holandských maliarov. Až koncom 19. storočia sa rozhodlo o tom, že dôjde k výstavbe jedného národného múzea, kam sa prevezú všetky artefakty. Architekt navrhol Rijksmuseum v historizujúcom štýle, v ktorom sa miešajú gotické a renesančné prvky s bohatým národným symbolizmom. Napriek tomu nebol jeho návrh prijatý s nadšením. Bol označovaný za príliš stredoveký, katolícky a nedostatočne holandský. Po mnohých peripetiách ale nakoniec došlo k otvoreniu múzea. V priebehu rokov prešla budova Rijksmusea radom zmien. Na juhozápadnom konci boli v rokoch 1904 až 1916 pridané ďalšie galérie, v 50. a 60. rokoch 20. storočia došlo k zasypaniu dvoch pôvodných nádvorí, aby vznikol ďalší galerijný priestor. Posledná úprava bola dokončená v roku 2013. Budovu múzea obklopujú záhrady. Cieľom bolo vytvoriť akési exterié- rové múzeum so sochami a fragmentmi starých holandských budov. Záhrady sú národnou kultúrnou pamiatkou.

9. SEEBÜHNE

rakusko

Bregenz, Rakúsko

Vznik: 20. storočie

Letné divadelné scény sú veľmi populárne. V rakúskom Bregenze táto tradícia siaha až do roku 1946. Vtedy sa uskutočnil prvý letný operný festival Bregenzer Festspiele. Celý festival prebieha na plávajúcom javisku priamo na hladine Bodamského jazera. Amfiteáter pod šírym nebom pojme 7 000 návštevníkov. Každý rok je hlavným účinkujúcim Viedenský symfonický orchester. Jeho členovia majú vlastnú scénu i ďalšie priestory, ktoré počas festivalu využívajú. Zaujímavosťou je, že orchester má pre každú skladbu iného dirigenta, pretože vystúpenie na plávajúcom javisku je náročné

10. SEVERSKÉ MÚZEUM

svedsko

Štokholm, Švédsko

Vznik: 19. storočie

Vyzerá ako  katedrála.  Severské  múzeum v Štokholme je monumentálnou stavbou, presne taký bol napokon i plán samotného ar- chitekta. Stavba však nikdy nebola dokončená podľa pôvodného plánu. I keď sa stavalo 19 rokov, hotová je iba polovica. I keď ide o švédske múzeum, švédskych prvkov je tu poskromne. Vychádza skôr z dánskej renesančnej architektúry ovplyvnenej Holandskom. Hlavnou časťou stavby je hlavná sála, ktorá je 126 metrov dlhá. Táto sála prechádza všetkými podlažiami až po strechu. Dominantou je socha kráľa Gustava Vasu, tzv. kráľa zakladateľa. Budova je postavená z tehál, steny sú žulové, strecha je z betónu. Múzeum v   súčasnosti   zhromažďuje   vyše 1,5 milióna predmetov, 6 miliónov fotografií a 250 000 kníh, spravuje i niekoľko ukážkových poľnohospodárskych usadlostí alebo zámoček Tyreso kúsok za Štokholmom.

11. MUSEUM SERRALVES

portugalsko

Porto, Portugalsko

Vznik: 20. storočie

Architekt, ktorý navrhoval múzeum v Porte, sa musel vyrovnať so zložitým problémom. Jeho návrh nesmel narušovať park a okolie, mal s ním prirodzene splynúť. V roku 1999 tak došlo k otvoreniu budovy harmonicky začlenenej do okolitej mestskej oblasti a už existujúcich priestorov záhrad parku a vily. Budovu múzea tvorí hlavná časť s dvoma výstavnými krídlami rozprestierajúcimi sa na juh. Pôdorys je v tvare U, aby prirodzene spojil záhradu s budovou. Kľúčovým konceptom, na ktorom stojí projekt Serralves Museum, je postupnosť miestností. Nie je to múzeum, kde sú všetky priestory rovnaké, ale naopak. Každá miestnosť má svoj vlastný architektonický štýl. K tomu prispieva i rôzna veľkosť jednotlivých miestností. Tým je múzeum priestorovo flexibilné a umožňuje rôzne spôsoby usporiadania výstav.

12. SLOVENSKÉ NÁRODNÉ DIVADLO

snd

Bratislava, Slovensko

Vznik: 19. storočie

Iba dva roky trvala výstavba Historickej budovy Slovenského národného divadla na konci 19. storočia. O jeho návrh sa postarala dvojica viedenských architektov - Ferdinand Fellner a Herman Helmer, ktorí po celej Európe navrhli 45 divadiel. Výstavba vyšla na 670 tisíc vtedajších korún. Interiér osvetľovalo 800 plynových lámp. Posledná rekonštrukcia objektu prebehla začiatkom 70. rokov minulého storočia. Priestory už nevyhovujú súčasným potrebám. Od roku 2021 sa preto budova nevyužíva a predsta- venia sa hrajú v novej budove divadla, kým nebude objekt zrekonštruovaný

 

Čítať ďalej Zobraziť menej