Home > Medzinární partneri > Poradenské služby Arval

Poradenské služby Arval

Poradenské služby, ktoré vám pomôžu zlepšiť riadenie mobility

Cieľom poradenstva poskytovaného spoločnosťou Arval je priniesť vám riešenia pre mobilitu a prevádzku vozového parku, ktoré najlepšie vyhovujú vašim špecifickým potrebám. Tieto riešenia sa zameriavajú nielen na problémy súvisiace s vozidlami, ale tiež na

Stratégia mobility a riadenia vozového parku

Sme tu, aby sme vám pomohli, či už hľadáte novú stratégiu mobility alebo chcete prehodnotiť stratégiu riadenia vášho vozového parku. Pomôžeme vám identifikovať a zosumarizovať dôvody pre mobilitu v rámci vášho podnikania. Budeme vás informovať o vplyve daňových zmien na vašu obchodnú organizáciu. Pomôžeme vám rozhodnúť sa medzi rôznymi možnosťami riadenia vášho vozového parku a pri výbere vhodného leasingového riešenia. A vysvetlíme vám všetky výhody a nevýhody. Na základe fundovaných obchodných argumentov dokážete prijať informované rozhodnutie.

 

Politika a organizácia

Implementácia vašej stratégie mobility a riadenia vozového parku bude prebiehať prostredníctvom súboru zásad a predpisov (tzv. politík), ktoré odrážajú vaše požiadavky a vymedzujú, ako by mala fungovať vaša organizácia. Pomôžeme vám zostaviť politiku mobility tak, aby plne zodpovedala vašim dôvodom a cieľom. Vypracujeme vám analýzu podnikovej politiky riadenia vozového parku a pomôžeme vám ju upraviť alebo prepracovať tak, aby vyhovovala vašim obchodným potrebám a súčasným podmienkam na trhu. Taktiež vám poradíme pri optimalizácii štruktúry vozového parku tak, aby zodpovedala cieľom, ktoré ste si stanovili v oblasti spoločenskej zodpovednosti, a aby jeho prevádzka bola vo všeobecnosti efektívnejšia.

 

Zamestnanec a vodič

Všetci vaši zamestnanci zohrávajú dôležitú rolu pri dosahovaní strategických cieľov, bez ohľadu na to, či používajú alebo nepoužívajú firemné vozidlo. Každý zamestnanec má však určité požiadavky na mobilitu. Arval vám v rámci svojho poradenstva môže vypracovať porovnanie vašej politiky s politikou iných organizácií a pomôcť vám ju zatraktívniť. Taktiež vám môžeme byť nápomocní pri zlepšovaní štýlu jazdy vašich zamestnancov, nasmerovať ich k vyššej bezpečnosti a trvalej udržateľnosti. Poskytujeme e-learningové školenia obsahujúce množstvo modulov určených pre zamestnancov, ktoré sa zameriavajú na bezpečnú jazdu, pravidlá cestnej premávky a pod.

„Tieto snahy preukázateľne pomohli ušetriť v priemere až 600 € na jedno vozidlo za rok.“

Alessandro Pigazzi, riaditeľ úseku poradenstva, Arval.

Alessandro Pigazzi, riaditeľ úseku poradenstva, Arval