Rewan_cover

Rýchlejšie a bezpečnejšie

Business novinky 3 May 2022 , by
Arval Slovakia

REWAN - Komplexné riešenia pre komunikáciu a bezpečnosť

Špičkové  bezpečnostné technológie otvorili tejto spoločnosti dvere aj do oblasti ochrany kritickej infraštruktúry. Do sveta optických káblov a modernej komunikácie sme nazreli spolu s Key Account Managerom spoločnosti REWAN Igorom Vadovičom.

Z pohľadu moderných technológií sa za uplynulé roky va zmenilo. Ako by ste  porovnali začiatky podnikania a časnosťV čom vidíte najväčšie zmeny?

Najväčšou zmenou je objem dát, ktoré v súčasnosti potrebuje používateľ. Za poslednú dekádu potreba vzrástla desnásobne. Vďaka tomu, že kladieme kontinuálny dôraz na vývoj, toto nám dáva istotu bezpečnosti investície s ohľadom na budúce požiadavky našich zákazníkov. Na začiatku  bola myšlienka spájať. Túto myšlienku postupne formovali naše predstavy a potreby  klientov. Kvalita, inovatívnosť, bezpečnosť a rýchlosť.

Optic siete často o nich počúvame, ale  nie každý laik si vie dobre predstaviť ich  využitie. Mohli by ste to vysvetliť?

Optické siete, všeobecne označované ako  FTTX Fiber to the „x“, je súhrnný termín  pre rôzne topológie dodávania optických vlákien, ktoré kategorizované podľa toho,  kde vlákno končí. Fiber to the Home (FTTH)Fiber to the Building (FTTB), Fiber to the  Premises (FTTP) a Fiber to the Curb (FTTC)  umožňujú dosah optického vlákna čo najbližšie k miestu používateľa, aby bolo možné poskytovať vysokorýchlostné dátové a hlasové služby. Optické siete FFTX sa v súčas-  nom prostredí stávajú nevyhnutnosťou  na uspokojenie stále rastúcich požiadaviek  zákazníkov. Naša spoločnosť na Slovensku  ako prvá uviedla štandard G657.A1 pre typ  singlemodových vlákien. Pre mestské siete sa používajú výhradne optické vlákna vo verzii singlemod, keďže ich parametre a vlastnosti umožňujú prenos na dlhé  vzdialenosti. V súčasnosti pripravujeme veľa  projektov aj pre polyfunkčné budovy, ktoré  budú postavené výhradne na optickej dátovej infraštruktúre a už nebudú využív metalické prepojenia. Optické siete ponúkajú  neobmedzené možnosti prenosu a vysokú  mieru bezpečnosti, na čo sa dnes kladie vysokí dôraz.

Rewan_0

V čom vidíte v rámci množstva produktoa služieb v časnosti jadro svojho biznisu? 

Vytvárame inovatívne riešenia zamerané  na komunikáciu a bezpečnosť. Skúsenosti  získané v priebehu rokov sme pretavili  do oblasti kritickej infraštruktúry, komunikačnej infraštruktúry v komplexnom  rozmere a ochrany káblovej infraštruktúry.  š biznis si zakladáme hlavne na samotnej  príprave projektu, teda začíname už pri tvorbe vizualizácie alebo štúdie. Komunikujeme  s projektantmi, architektmi a samozrejme, s investorom, aby mal jasné informácie, aký  úžitok bude mať z pridanej hodnoty, ktorú  v projekte vytvárame, a za čo bude vo finálnej činnosti plat. V súčasnosti rastú požiadavky na bezpečnosť, kde naša spoločnosť  prichádza s atypickými riešeniami a inovujeme aktuálne nasadené systémy na nové  riešenia. Napríklad vo väzenskom systéme  máme najväčšie referencie na Slovensku a v tomto prípade môžeme konštatovať, že každý produkt, ktorý sme dodávali, bol atypický, keďže každý ústav má aj špecifické požiadavky.

Ako vás zasiahli aktuálne hrozby čipová kríza či pandémia?

Obmedzenie a spomalenie sú dva prívlastkyktoré charakteristické pre toto obdobie.  Našťastie, naše podnikanie patrí k tej šťastneej časti trhu, kto ce bola obmedzenáale nebola zastavená. Samozrejme, aj nás  zastihla táto kríza, a to hlavne v prípade realizácií, kde sa nám dodacie termíny predĺžili  o niekoľko mesiacov. Viac ako čipo kríza  nás zasiahlo vysoké zdrovanie vstupných  materiálov na samotnú výrobu produktov,  a preto musíme neustále korigovať výstupné ceny. Zdraženie niektorých produktov sa pohybuje aj vo výške viac ako 50 %.

Aká je ďalšia vízia vašej firmy?

Víziou spoločnosti REWAN je prispôsobenie  sa potrebám našich klientov. Dlhodobá spokojnosť zákazníkov sa totiž pozitívne premieta do zvyšovania úrovne našich služieb,  a tým aj celkovej satisfakcie organizácie.  Partnerstvo so zákazníkom, s dodávateľom  a so zamestnancom pre nás znamená budovanie a udržiavanie vzťahov založených  na vzájomnej úcte, rešpekte, dôvere a hodnosti. Chceme si permanentne udržať imidž prvotriednej firmy, ktorá v oblasti optických sietí a bezpečnostných systémov poskytuje garantovanú kvalitu v dohodnutom rozpočte a čase.

Čo vo svojej brandži očakávatod budúcnosti? Kam smeruje voj a technológie?

Vývoj v našich technológiách ide míľovými  krokmi dopredu a doslova to, čo je dnes  aktuálne, za rok už je zastarané a nahradené  novým modelom. V našom produktovom  portfóliu je aj program protiteroristických  zábran, ktorý je dnes veľmi aktuálny a bude  čoraz viac požadovaný. Tieto produkty podliehajú podrobnej príprave projektu a komunikácii s architektom. Požiadavky na tieto  produkty neustále rastú pre zvýšené riziká  kritickej infraštruktúry, ale aj pre ochranu  priestorov na zhromažďovanie v mestách,  ako sú napríklad námestia. V tomto produktovom rámci spolupracujeme s anglickým  výrobcom, ktorý je považovaný za svetovú  jednotku v tejto výrobe. Pri námestiach sa  kladie raz na dizajn produktov, aby najmä  v historických priestoroch nenarúšali celkový pohľad na uzavretý priestor. Aj toto dokážeme vyriešiť.

Spoločnosť REWAN je partnerom Arvalu.  Čím vás oslovila ponuka operatívneho lízingu a aké máte skúsenosti s prenájmom automobilov?

Ne skúsenosti s prenájmom automobiloboli sporadické a jednorazové. K dlhodobému partnerstvu v tejto oblasti sme postupne dozreli. Rastúce požiadavky na flexibilitu nasadzovania našich odborníkov na projekty vyvolali tlak na zabezpečenie komplexného vybavenia. Hľadali sme flexibilné  a nákladovo prijateľné riešenie vozového parku a adekvátnu odpoveď sme našli právv spoločnosti Arval.

Aký ja váš osobný vzťah k automobilomMáte chvíle, keď si šoférovanie aj užívate,  alebo sedieť v aute je pre vás len  nevyhnutnosť?

Môj vzťah k automobilom je veľmi pozivnykeďže od piatich rokov som bol stále zavŕtaný v motore našej Škody 120L. Následne som vyštudoval daný odbor a aj som pracoval v Pilot hale vo Wolfsburgu v spoločnosti VW DE. Tento odbor som následne opustil, ale ostal som verný kvalitnému autu s dobrým výkonom. Prvé roky v obchode som  šoféroval veľmi veľa, priemerne som robil  80 tisíc kilometrov ročne, a preto teraz  šoférovanie beriem ako nevyhnutnosť. Vyhľadávam pohodlné auto so vzduchovým podvozkom a s primeraným výkonomSamozrejme, vždy si veľmi rád sadnem  do športového auta na krátke pobavenie, ale následne sa vrátim do pohodlia, ktoré pri jazde vyhľadávam. 

 

 

 

 

Čítať ďalej Zobraziť menej