49322987_SK

Financovať prenájom auta je kvôli kríze rizikovejšie, prístup sme však nezmenili

Business novinky 25 May 2021 , by
ARVAL

Množstvo slovenských firiem sa počas koronakrízy dostalo do finančných ťažkostí. Hoci je dnes oveľa väčším rizikom poskytnúť úver či lízing ako tomu bolo ešte začiatkom minulého roka, líder na trhu operatívneho lízingu svoj prístup k posudzovaniu bonity klientov takmer nezmenil. A to aj napriek tomu, že z malých a stredne veľkých firiem, ktoré si ešte pred pandémiou bez problémov prenajali autá cez operatívny lízing, by dnes mohla mať až pätina ťažkosti so schvaľovacími procesmi. „Dlhoročne máme nastavenú jasnú credit policy, teda transparentné posudzovanie bonity klienta. Z nej nám jednoznačne vyplýva, aké riziko je pre nás ako sprostredkovateľov operatívneho lízingu akceptovateľné a aké už nie je. Aj keď pandémia niektorým podnikom zhoršila finančné výsledky, vždy sme hľadali všetky dostupné možnosti, ako klientov v ich podnikaní podporiť,“ vraví Michal Duška, obchodný riaditeľ Arval Slovakia. 

Schránkové firmy vs. operatívny lízing

Zároveň platí, že najmä u existujúcich zákazníkov, ktorých Arval Slovakia pozná už dlhé roky, sa vždy snažia aj takéto výnimočné dopady zohľadňovať a potreby i financovanie riešiť individuálne a citlivo - s ohľadom na konkrétnu situáciu. „Keď klient finančne nedosahuje požadovanú úroveň, snažíme sa mu poskytnúť flexibilnejšie riešenia z pohľadu dĺžky kontraktu, ako aj možnosti vozidlo predčasne - bez akýchkoľvek pokút – ukončiť, alebo predĺžiť existujúce kontrakty za špecifických podmienok,“ objasňuje Michal Duška. 

Okrem finančnej kondície firiem sa sprostredkovatelia operatívneho lízingu pozerajú aj na ďalšie ukazovatele. Medzi tie najdôležitejšie patrí to, či nejde o schránkovú firmu a kto ju v skutočnosti vlastní. „Ak je konečným užívateľom hodnôt ‚nastrčená osoba‘, máme pochybnosti presne také isté, ako keď o financovanie auta prostredníctvom operatívneho lízingu žiada schránková firma,“ vraví obchodný riaditeľ Arval Slovakia.

Optimalizovanie daní môže byť problém

Pri posudzovaní operatívneho lízingu sa ďalej skúma aj to, či podnik realizuje zmysluplnú činnosť, či má funkčný web i uvedené reálne kontakty. „V našich obchodných klientoch musíme mať dôveru a musíme si byť istý, že budú vedieť hradiť svoje záväzky. Vnímame to až ako našu spoločenskú zodpovednosť nevystavovať spoločnosti, ktoré môžu mať v budúcnosti problémy so splácaním operatívneho lízingu, tomuto typu rizika. Komplikovanejšie sa preto častokrát operatívny lízing posudzuje pri lokálnych firmách,“ upozorňuje Michal Duška.

Popularita operatívneho lízingu u nás narastá. Jeho benefity si čoraz viac uvedomujú aj malé a stredné firmy, pričom v porovnaní so štandardnými finančnými produktami sa plusy operatívneho lízingu ukazujú aj počas pandémie koronakrízy. Z pohľadu lízingových produktov je operatívny lízing jedným z najflexibilnejších, preto je vhodný takmer do každej situácie a podmienok na trhu. Klientom poskytuje väčší rozsah služieb a zároveň aj viac možností pri zmene kontraktu. „V čase krízy, ako je napríklad aj tá súčasná, si klienti vedia kontrakt vhodnejšie prispôsobiť aktuálnej situácií. Dopad krízy na ich podnikanie by tak v tomto prípade mohol byť menší,“ uzatvára Michal Duška.
 

Čítať ďalej Zobraziť menej