POS Media

Keď vieš, ako zaujať

Arval novinky 13 Dec 2021 , by
Arval Slovakia

Ktorá z obchodných spoločností by nechcela zvýšiť svoj predaj? Efektívne upriamiť pozornosť zákazníka na svoju produkciu a presvedčiť ho, aby sa rozhodol, je už otázka z iného cesta. Áno, o predaj ide vždy až na prvom mieste. A práve v tom je ukryté tajomstvo úspechu spoločnosti POS Media. Široké možnosti služieb a reklamných nástrojov, ktoré dokáže využiť v predajných miestach s cieľom osloviť kupujúceho, z nej urobili európskeho lídra v tejto brandži. Viac nám v rozhovore prezradil riaditeľ POS Media Slovakia Adam Didov.

S akou myšlienkou vznikla spoločnosť POS Media a čomu vďačí za svoj rozvoj?

Spoločnosť bola založená v roku 1998 v Prahe, naša pobočka na Slovensku o rok neskôr. Najprv sme sa zaoberali predajom reklamy na univerzitách. Tento produkt sme poznali z Holandska, odkiaľ pochádza aj majiteľ spoločnosti, a vedeli sme, že je po ňom na trhu dopyt. Súčasne sme chceli tento koncept rozvíjať a preniknúť do ďalších segmentov a krajín. Významným míľnikom bol pre nás rok 2000, keď sa nám podarilo preniknúť do hypermarketov a supermarketov, teda na mediálny trh s reklamnými nosičmi, ktorý sa v tom čase veľmi menil. Dokázali sme túto príležitosť využiť. V súčasnosti sme európskym lídrom v shopper marketingu s pobočkami v siedmich krajinách Európy. Za hlavnú hnaciu silu nášho úspechu považujem predovšetkým našich zamestnancov a klientov, bez ktorých by sme tu neboli. Ďalej je to aj prístupom nášho vedenia. Spoločnosť sa snaží stále rásť a inovovať bez ohľadu na to, s akými problémami na trhu sa stretne.

Ako sa za uplynulé roky zmenil trh a vaše aktivity?

Tak ako v každom odvetví aj v tom našom sa trh neustále mení a vyvíja. Predtým bola pre klienta dôležitá akákoľvek forma reklamy v mieste predaja. Dnes už to tak nie je. Veľký dôraz sa kladie predovšetkým na kreatívne a inovatívne riešenia. V reakcii na meniace sa trendy sa naša spoločnosť rozhodla založiť interné kreatívne oddelenie, ktoré našim klientom dokáže vytvoriť komplexné riešenie kampane od stratégie a kreatívneho návrhu až po implementáciu na mieste predaja. Ďalej sme tiež rozšírili portfólio našich služieb o Promo, Merchandising a Digital signage riešenie. Vzhľadom na to, že každý rok sa deje viac a viac nákupných rozhodnutí až priamo na predajnej ploche, naše služby využíva čoraz viac aj menších, a nie len nadnárodných klientov.

Ako je známe, chcete zaujať novou vizualizáciou a hravosťou pri predaji produktov. Čo to v praxi znamená?

Úzko spolupracujeme s už spomínaným kreatívnym oddelením, ako aj s našou tlačiarňou, vďaka čomu sme pre klientov schopní pripraviť stále nové a zaujímavejšie nosiče. Navyše vďaka tomu, že sme medzinárodná skupina, vieme využiť poznatky aj z iných trhov a vieme klientom ukázať, čo funguje v iných krajinách.

Žijeme v čase pandémie a neustále sa meniacej reality. Do akej miery to ovplyvňuje vašu prácu a podnikanie?

Musím priznať, že vzhľadom na to, v čom podnikáme, nás táto pandémia zasiahla len do určitej miery. Samozrejme, zo začiatku vládol strach a neistota klientov, ktoré však časom opadli. Najviditeľnejšou zmenou je, že klienti nám posielajú objednávky na poslednú chvíľu. Vďaka tomu sme sa naučili zefektívniť celý proces od objednávky cez tlač až po inštaláciu a flexibilne reagovať na požiadavky klientov.

Váš biznis by bol zrejme len ťažko predstaviteľný bez mobility medzi predajnými miestami. Aké automobily vo firme využívate? A vôbec, ako ste vyriešili otázku firemného autoparku?

Samozrejme, vzhľadom na celorepublikovú pôsobnosť je mobilita pre nás veľmi dôležitá. Náš autopark je naozaj rôznorodý a využívame rôzne typy vozidiel od dodávok až po SUV rôznych značiek. Práve pre rôznorodosť autoparku sme hľadali spoľahlivého partnera, ktorý by nám pomohol zastrešiť správu autoparku. Takýmto partnerom sa ukázala byť spoločnosť Arval.

Operatívny lízing Arvalu bol teda pre vás tou najlepšou voľbou. Prečo?

Vzhľadom na rôznorodosť nášho autoparku, najazdené kilometre a využitie vozidiel je operatívny lízing naozaj najlepšia voľba. Nemusíme sa starať o výber správneho servisu, o kúpu pneumatík a podobne. Razím teóriu, že nikto nie je expertom na všetko. A preto tak ako my sme experti na reklamu na mieste predaja, tak považujeme spoločnosť Arval za expertov v správe autoparku a s radosťou im ju prenechávame.

Plánujete s Arvalom ďalej spolupracovať a odporučili by ste túto voľbu aj iným?

Určite áno. Vzhľadom na spokojnosť s našou doterajšou spoluprácou určite budeme využívať služby spoločnosti Arval aj v budúcnosti. Momentálne už dve z troch našich spoločností na slovenskom trhu tieto služby úspešne využívajú.

 

ROZHOVOR: MICHAL DOMINIK | FOTO: POS MEDIA

POS Media

  • - Vznikla v roku 1998 v Prahe (IMIGe Česká republika)
  • - V partnerstve s Omni Marketing Global pôsobí v 23 krajinách sveta
  • - Spolupracuje s globálnymi značkami a predajcami
  • - Ponúka viac ako 100 reklamných nosičov a produktov
  • - Vytvára účinnú stratégiu podľa aktuálnych potrieb klientov
  • - www.pos-media.sk
Čítať ďalej Zobraziť menej