Podnik

V podnikovej mobilite majú firmy dnes viac možností

Business novinky 25 Oct 2021 , by
ARVAL

Podniková mobilita je už dnes súčasťou každej spoločnosti. A nemusí ísť len o vozidlá, ktoré sú poskytované zamestnancom na firemné účely. Spoločnosti si volia súčasti podnikovej mobility podľa ich potrieb, stratégie a internej politiky. Preto môže ísť aj napríklad o tzv. poolové vozidlo, preplácanie taxi služieb, MHD či vlakov, využívanie bicyklov či poskytnutie vozidla na súkromné účely. K podnikovej mobilite sa vyjadril Michal Duška, obchodný riaditeľ spoločnosti Arval Slovakia, ktorá je čerstvým držiteľom ocenenia Slovak Superbrands za rok 2018. 

Firmy a podnikatelia majú na výber

„Z nášho pohľadu je podniková mobilita súhrn možností poskytovaných zamestnancom na prepravu v rámci plnenia svojich pracovných úloh alebo ako benefit na súkromné účely,“ vysvetľuje Michal Duška zo spoločnosti Arval Slovakia, ktorá je jedným z lídrov na trhu podnikovej mobility a poskytuje komplexné riešenia a starostlivosť o vozový park svojich klientov. Aj keď v podmienkach slovenského trhu podnikovej mobility dominuje operatívny lízing a je stále na vzostupe, k dispozícii sú aj krátkodobé a strednodobé prenájmy, ktoré môžu operatívny lízing šikovne doplniť. „Trh s podnikovou mobilitou je čoraz viac flexibilnejší a snaží sa vyjsť v ústrety nielen veľkým spoločnostiam, ale aj stredným firmám a malým podnikateľom. Všetky tieto subjekty si tak môžu zvoliť taký typ mobility, ktorý im práve vyhovuje.“ Spoločnosti v minulosti nevenovali pozornosť mobilite zamestnancov v takej miere, ako je to dnes. „Pre účely komplexného plnenia pracovných úloh, efektivity a v rámci možností využitia rôznych spôsobov vzdialenej práce, ponúkajú firmy svojim zamestnancom širokú paletu možností, vrátane poolového vozidla či využívania vozidla na súkromné účely,“ dopĺňa Michal Duška.

Najčastejšie formy mobility, po ktorých firmy siahajú

 

  • Operatívny lízing je čoraz viac využívanou formou obstarávania firemných vozidiel vrátane elektromobilov, spravidla na dlhšie obdobie a s pevne stanovenou mesačnou sumou za služby. Namiesto priameho nákupu alebo iných spôsobov financovania vozového parku si môže firma flotilu prenajať aj s kompletným servisom ako údržba, opravy, nákup pneumatík, servis a poistenie, náhradné vozidlá či riešenie akútnych situácií na ceste.

 

  • Pri strednodobom prenájme Mid-Term Rental môže klient využívať kompletnú starostlivosť ako pri operatívnom lízingu, a to bez dlhodobých záväzkov - na obdobie od jedného až do 24 mesiacov. Klient si nevolí konkrétne vozidlo ako pri operatívnom lízingu, ale iba jeho triedu. Výhodou však je, že je dodané už v nasledujúci pracovný deň po podpise rámcovej zmluvy. Služba je využívaná najmä začínajúcimi podnikateľmi, pri sezónnych prácach alebo aj vtedy, pokiaľ majú zamestnanci pracovné zmluvy na dobu určitú.

 

  • V niektorých prípadoch firmy siahajú aj po krátkodobom prenájme vozidiel s dobou nájmu jeden deň. Využívaný je najmä pre zaistenie mobility pre kolegov či biznis návštevy zo zahraničia alebo aj v prípade nečakanej potreby rýchleho zabezpečenia vozidla, napríklad pri akútnom servise.

 

  • Mobilné aplikácie určené na správu firemnej flotily, akou je aj My Arval Mobile, sú neoddeliteľnou súčasťou podnikovej mobility. Sú užitočné najmä pre vodičov, pretože získajú nielen okamžitý prehľad o najbližších servisných pracoviskách, štatistike jazdy a pokutách, ale aj rýchly prístup k svojim dokladom či spojenie s operátorom, ktorý zabezpečí riešenie v prípade akútnych situácií na ceste.

 

  • Online platformy sú taktiež využívanou súčasťou mobility. Firma môže na základe okamžitých údajov optimalizovať spotrebu paliva, skontrolovať najazdené kilometre, proaktívne vybaviť objednávky či zistiť polohu vozidla. Vodič má prehľad o štatistikách jazdy, možnosť nastavenia firemných a súkromných jázd, je upozornený na krádeže a nehody a tiež neoprávnené čerpanie pohonných hmôt. Funguje tak napríklad Arval Active Link.

 

Trendy v Európe

Vízie sa stávajú skutočnosťou a sú postupne zavádzané v jednotlivých krajinách Európy. Takou je napríklad služba pre zamestnancov s možnosťou získať vozidlo na vopred dohodnutý čas alebo priamy prenájom vozidla u zamestnávateľa, prípadne u sprostredkovateľa služby. Michal Duška: „Ďalšia služba, ktorá už v Európe funguje, je určená pre jednotlivcov. Umožňuje využívať výhody operatívneho lízingu, napríklad údržbu a opravy vozidla, prípadne služby spojené so zabezpečením mobility v podobe náhradného vozidla, pick-up servisu či odtiahnutia vozidla. Záleží už od konkrétneho klienta a jeho potrieb.“

Čítať ďalej Zobraziť menej