TERNO_potraviny

Zdravé potraviny nie sú len slogan Terno

Rozhovory 18 Jul 2023 , by
Arval Slovakia

Ako by ste charakterizovali vašu spoloč- nosť? V čom vidíte jej osobitosť v porovnaní so širokou konkurenciou?

Sme slovenská spoločnosť, to nám dáva veľa výhod oproti konkurencii. Máme jed- noduchú organizačnú štruktúru, čo nám umožňuje rýchlo reagovať, robiť rýchlej- šie rozhodnutia a byť oveľa viac flexibil- ní. Máme to v našej DNA. Práve preto sme vedeli napríklad tak rýchlo začleniť do nášho portfólia viac ako 40 predajní po skrachovanej „Kačke“. Taktiež sme po úspešnej akvizícii spoločnosti CBA market všetky predajne rebrandovali a integrovali v priebehu piatich mesiacov. Snažíme sa do spoločnosti prinášať inovácie, ktoré nás posúvajú vpred, či už v administratíve, v našom centrálnom sklade alebo priamo v predajniach. Digitalizácia spoločnosti je jedna z popredných tém, ktoré u nás aktuálne rezonujú. Naším cieľom je byť moderný slovenský reťazec. 

Uplynulé roky boli poznačené ekonomickou krízou, ktorú vyvolala pandémia a zhoršila následná inflácia. Ako ovplyvnili vaše podnikanie?

Posledné roky boli naozaj mimoriadne náročné. Práve obdobie pandémie s neustále meniacimi sa pravidlami a povinnosťami pre maloobchodné prevádzky nás stáli veľa úsilia, avšak naučili sme sa v tomto prostredí fungovať a reagovali sme tak rýchlo, ako sa dalo. Doplnil by som ešte zmienku o energetickej kríze, ktorú sme vnímali mimoriadne citlivo, keďže cena elektrickej energie a plynu sa vyšplhala na niekoľkonásobné hodnoty oproti dlhodobému priemeru. Neustále zmeny cien na tovare a tlaky na zvyšovanie cien aj pri spotrebnom materiáli a službách boli každodenné výzvy posledného roka. Zaznamenali sme aj zmenu nákupného správania našich zákazníkov, ktorí začali uprednostňovať lacnejšie sortimenty, veľkej obľube sa teší naša privátna značka Terka. Napriek všetkým týmto okolnostiam sa nám však podarilo dosiahnuť dlhodobo stanovené ciele. Spoločnosť sme posunuli vpred, modernizovali sme ju, investovali do zamestnancov, prekopali procesy a zefektívnili naše fungovanie, aby sme čo najviac potlačili každý negatívny vplyv na náš biznis. 

Myslíte si, že situácia na trhu sa pomaly stabilizuje a čakajú nás lepšie časy?

V dnešnej situácii je na túto otázku ťažké odpovedať. Predpovede rôznych analytikov ako aj bánk, ktoré sledujeme, nie sú práve optimistické. Na druhej strane si myslím, že obdobie vysokej inflácie máme z veľkej časti za sebou. Cena elektrickej energie klesá, vyzerá to tak, že problémy s nedostatkom plynu v Európe sa opakovať nebudú a vnímame aj značný nárast investícií do obnoviteľných zdrojov. Veľká neznáma aj pre nás je spotrebiteľské správanie v najbližších mesiacoch, predovšetkým v druhej polovici tohto roka.

Spoločnosť Terno pre úspešné fungovanie a podnikanie iste potrebuje mať efektívne vyriešenú aj prepravu tovaru a celkovú mobilitu.

Denne potrebujeme prepraviť značné množstvo tovaru tak, aby bol dodržaný zásobovací reťazec a v predajniach sme nemali výpadky tovaru. Toto nám sčasti pomáha dosiahnuť systém objednávania tovaru s umelou inteligenciou, ale taktiež externý partner, ktorý nám zabezpečuje prevoz tovaru zo skladu do predajní. Pri našich kmeňových zamestnancoch využívame operatívny lízing, ktorý nám aktuálne vychádza ako najlepšia alternatíva zabezpečenia vozového parku. Služobné vozidlá prideľujeme zamestnancom podľa potreby pri výkone ich povolania. Vozidlá obmieňame 

v pravidelných intervaloch podľa nájazdu každého za- mestnanca individuálne.

Pri rozhodnutí o operatívnom lízingu ste sa rozhodli pre Arval. Ako sa vám osved- čili služby, ktoré pre vás Arval zabezpečuje?

Spolupráca s Arvalom bola od začiatku profesionálna, vždy sme sa vedeli dohodnúť a nájsť spoločne vyho- vujúce riešenie. Nastavenia a potreby, ktoré sme potrebovali pokryť operatívnym lízingom sme si nemuseli dlho vysvetľovať, čo je pre mňa veľmi dôležité. Nie všetky spoločnosti na trhu takto flexibilné, čo naozaj oceňujem. Mať spoľahlivého partnera v oblasti ope- ratívneho lízingu nám dáva priestor venovať sa iným témam a využiť energiu pri rozvoji našej spoločnosti.

Ako vidíte plány pre ďalší rozvoj spoločnosti? A čo môžu vaši zákazníci očakávať?

Naša dlhodobá stratégia je byť celoslovenským hráčom a toho sa aj držíme. Aktuálne pokrývame predovšetkým západnú časť Slovenska, čiastočne sme sa už posunuli na stredné Slovensko a začíname sa obzerať aj po lokalitách na východe. Naďalej chceme rásť cestou expanzie, ale aj akvizícií. Naším dlhodo- bým cieľom je byť najväčší slovenský reťazec na trhu. Ako to už v maloobchode chodí, s rastúcim objemom vieme ponúkať zákazníkom čoraz atraktívnejšie akcie a byť oveľa viac konkurencieschopní nielen voči zahraničnej konkurencii.

1

TERNO

  • Slovenská sieť potravín s históriou od roku 1978
  • Do portfólia patria predajne Terno a Moja Samoška
  • Viac ako 125 predajní rôznych formátov
  • Každodenná ponuka čerstvých a zdravých potravín

 

Čítať ďalej Zobraziť menej