Grafton

Nové výzvy na trhu práce

Business novinky 6 Dec 2021 , by
Arval Slovakia

Grafton je popredný poskytovateľ personálnych služieb s viac ako tridsaťročnými skúsenosťami. Ide o jednu z najväčších európskych nezávislých spoločností, ktorá sa zameriava na umiestnenie profesionálov do súkromného aj štátneho sektora, prieskum trhu práce i jeho aktuálne nové výzvy. Práve o nich sme sa rozprávali s Branislavom Jančuškom, riaditeľom predaja spoločnosti Grafton.

Koronakríza hýbe aj trhom práce. Aké hlavné zmeny priniesla?

Táto kríza nám ukázala, aké bezbranné dokáže byť ľudstvo napriek obrovskému technologickému pokroku vo vede, výskume či v medicíne. Koronakríza nás zastihla nepripravených a odhalila slabé miesta. Negatívne zasiahla najzraniteľnejšie sektory služieb, hotelierstva, gastra či cestovného ruchu. Priniesla však so sebou aj veľkú transformáciu v rôznych oblastiach nášho každodenného života. Pandémia do značnej miery zmenila aj slovenský trh práce – v niektorých aspektoch dočasne a v niektorých, zdá sa, natrvalo. Za najmarkantnejšiu zmenu považujem tzv. digitalizáciu pracovných pozícii – prechod do online priestoru v tých sektoroch a pozíciách, kde to je technicky možné. V druhom rade vyzdvihla dôležitosť štátu, ktorý najmä svojou finančnou podporou postihnutých firiem viackrát zamedzil masívnemu prepúšťaniu a udržal zamestnanosť na akceptovateľnom percente.

Ako tieto zmeny podľa vás ovplyvnia budúcnosť trhu práce?

Každá kríza je výzvou a príležitosťou na zmenu, na reštart nášho spôsobu života, nášho premýšľania a práce. Ukazuje sa, že koronakríza ovplyvní trh práce najmä v štyroch oblastiach. Prvou je digitalizácia. Pred pandémiou bola práca z domu najžiadanejším benefitom zamestnancov, avšak reálne od zamestnávateľov najmenej poskytovaným. Kríza to celé otočila a veľká väčšina zamestnancov v nevýrobnom sektore začala pracovať z domáckych kancelárií. Vznikajú tak virtuálne pracovné tímy kolegov z rôznych domácností a rôznych častí sveta, ktoré už dnes vidíme najmä v IT sektore. Obchodné stretnutia, školenia zamestnancov, pracovné pohovory alebo porady sa budú častejšie realizovať online formou aj napriek tomu, že nenahradia v plnej miere osobný kontakt. Druhou je flexibilita. Contingent work – teda krátkodobé úväzky, projektové pozície, možnosť flexibilného zamestnania a aj ukončenia spolupráce – to sú trendy, ktoré čoraz častejšie prenikajú zo štátov západnej Európy a vznikal po nich dopyt už aj v predcovidovom období. Evidujeme dopyt po špecialistoch v IT, obchode, marketingu, ľudských zdrojoch, v účtovej a mzdovej oblasti, ktorí sú nasadení na časovo ohraničený projekt, s pracovnou zmluvou na dobu určitú. Tento trend bude pokračovať aj v nasledujúcich rokoch. Treťou je potom etatizmus. Ako som spomínal, čoraz viac sa ukazuje potreba zásahov štátu, a to nielen vo forme ochrany verejného zdravia, zaistenia bezpečnosti či vakcinácie zamestnancov, ale aj vytváraním legislatívnych podporných nástrojov trhu práce. Kríza odštartovala dlhodobo diskutované témy flexibilného zákonníka práce, finančnej podpory udržania zamestnanosti, tzv. „kurzarbeit“, reformy odvodového systému, zjednodušenia administratívy, elektronizácie štátnej správy, čo je viac ako vítané. A poslednou sú nové pracovné pozície. Social media specialist, content manager, employer branding manager, HR marketing... Pred šiestimi či siedmimi rokmi by málokto z nás predpovedal, že sa raz niekto bude živiť „surfovaním“ na sociálnych sieťach a „postovaním“ videí, ak to poviem zjednodušene. Koronakríza a obdobie po nej prinesú taktiež nové pracovné pozície, o ktorých dnes nemáme ani tušenie. V minulom roku napríklad vznikli pozície tzv. social distance patrol, ktorých hlavnou náplňou je dodržiavanie hygienických, protiepidemických nariadení vrátane pravidiel „social distance“.

Čo táto nová situácia znamená priamo pre agentúru Grafton?

Okrem toho, že reagujeme na meniaci sa trh práce a prispôsobujeme tomu naše pracovné postupy, snažíme sa takisto predvídať, analyzovať a vyhodnocovať nové trendy na trhu práce a prinášať tieto poznatky našim klientom. Medzi najvýznamnejšími zamestnávateľmi Slovenska máme veľký počet dlhodobých klientov, sme aktívni v zamestnávateľských asociáciách, poskytujeme podporu novým investorom a greenfieldom, preto nechceme byť len súčasťou trhu práce, chceme ho spoluvytvárať.

Na ktoré hlavné služby a odvetvia sa vaše aktivity v súčasnosti sústredia?

Už sedemnásty rok poskytujeme konzultačný servis v manažmente ľudských zdrojov, pričom sa špecializujeme najmä na tri hlavné obchodné činnosti. Po prvé, je to sprostredkovanie kandidátov, vyhľadávanie, výber a posúdenie ich vhodnosti. Za minulý rok sme umiestnili viac ako 800 kandidátov. Najčastejšie išlo o centrá zdieľaných služieb, IT sektor, technické a inžinierske pozície. Po druhé, riešime dočasné pridelenie zamestnancov – vedenie personálnej mzdovej agendy flexibilnej formy zamestnania. Za minulý rok sme zamestnávali viac ako 1 200 ľudí. Najčastejšie to boli kvalifikovaní výrobní pracovníci v automotive priemysle. Okrem toho niekoľkokrát do roka robíme aj prieskumy a analýzy trhu práce. Treba povedať, že našim klientom je nielen zamestnávateľ, ktorý potrebuje nových pracovníkov. Je ním tiež uchádzač, kandidát, ktorý si hľadá svoje uplatnenie na trhu práce a ktorému má nové pracovné miesto priniesť ďalšiu kariérnu výzvu, rast, a teda aj kvalitnejšiu životnú úroveň.

Viem, že sa venujete aj prieskumom a upozornili ste takisto na nový rozmer pandémie. Podľa neho pandémia najviac zasiahla ženy. Môžete v krátkosti vysvetliť, o čo ide?

Ženy na celom svete tvoria viac ako 70 % zdravotníckych pracovníkov vrátane tých, ktoré pracujú v opatrovateľských ústavoch. Výrazne viac žien ako mužov pracuje v obchodoch a v službách a aj stagnácia a prepúšťanie v dôsledku koronakrízy ovplyvňuje viac „ženských“ odvetví, ako je napríklad cestovný ruch alebo maloobchod. Zatvorenie škôl a škôlok prinieslo do života rodičov nové výzvy a zvýšenú záťaž pre ženy – matky, ktoré v rodine na seba preberajú väčšinu aktivít zabezpečujúcich chod domácnosti a výchovu detí.

Vaše aktivity sa iste nezaobídu bez pohybu a mobility. Viem, že spolupracujete s Arvalom v oblasti operatívneho lízingu. Prečo práve Arval?

So spoločnosťou Arval spolupracujeme už niekoľko rokov a rokmi je overená aj vysoká profesionalita, na klientov orientovaný servis, ako aj flexibilný prístup pri riešení našich operatívnych požiadaviek a potrieb. Z toho dôvodu môžem služby spoločnosti Arval len vrelo odporúčať.

Aké vidíte výhody v správe autoparku Arvalom oproti držaniu vozidiel vo vlastníctve, vo vlastnom majetku?

My sa špecializujeme na oblasť HR, a preto podporné činnosti, medzi ktoré patrí aj správa vozového parku, zverujeme odborníkom, ktorí sa zase na danú agendu špecializujú. Čiže okrem odbúrania agendy spojenej so správou a s udržiavaním vozového parku sú výhodami najmä eliminácia počiatočnej investície, garantovaná mesačná platba, flexibilita v období nájmu vozidla a počte najazdených kilometrov, žiadna agenda spojená s odpredajom ojazdeného vozidla a podobne.

Na záver osobná otázka – ste fanúšik automobilov, alebo sú pre vás len nevyhnutný dopravný prostriedok?

Ročne najazdím v kombinácii služobných a súkromných jázd dokopy asi dvadsaťtisíc kilometrov, čo nie je až tak veľa, ale o to viac si tie kilometre užívam. Som otcom troch dcér a majiteľom jedného psa. Radi cestujeme po Slovensku, na výlety a dovolenky, preto preferujem bezpečné rodinné auto s veľkorysým batožinovým priestorom.

 

ROZHOVOR: MICHAL DOMINIK | FOTO: GRAFTON 

GRAFTON RECRUITMENT 

  • - Personálna agentúra pôsobí v deviatich krajinách – Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Nemecko, Veľká Británia, Litva, Holandsko a Rumunsko.
  • - V roku 2020 umiestnila do zamestnania stovky ľudí, spracovala viac ako 7 200 výplatných listín.
  • - Špecialista na nábor, agentúrne zamestnávanie, talent manažment a ďalšie HR riešenia.
Čítať ďalej Zobraziť menej