Arval

Spoločnými silami prekonáme hendikep: Sme si rovní

Arval novinky 5 Nov 2021

Ktokoľvek z nás sa zo dňa na deň môže ocitnúť na invalidnom vozíku. Alebo „získať“ iný hendikep, ktorý nikdy nebol v jeho plánoch. Mnohokrát na to stačí oveľa menej, ako si človek pri plnom zdraví dokáže predstaviť. Vtedy sa ocitne na životnej križovatke. Aby nový a náročný začiatok zvládol lepšie, veľmi užitočnú pomocnú ruku mu podáva národný projekt Sme si rovní. Táto ušľachtilá myšlienka oslovila aj spoločnosť Arval a pre jej podporu a rozvoj aktivít poskytla automobil. O projekte sme sa rozprávali s jeho motivátorkou-mentorkou Veronikou Vašinovou.

Ako vlastne vznikol projekt Sme si rovní a čo je jeho hlavným cieľom?

Národný projekt Sme si rovní je pokračovaním projektu Paralela, v rámci ktorého bolo pripravených 50 motivátorov z radov osôb so zdravotným postihnutím na poskytovanie pomoci podobne zdravotne postihnutým osobám. Sústredil sa na klientelu Národného rehabilitačného centra Kováčová, kde bolo zriadené Paralympijské motivačné centrum. Projekt Sme si rovní rozšíril pomoc formou „peer to peer support“, čiže pomoci osôb so zdravotným postihnutím podobne postihnutým osobám do viacerých regiónov Slovenska. Motivátori poskytujú včasnú pomoc, podporu a motiváciu svojim klientom najmä pri odchode zo zdravotníckych alebo rehabilitačných zariadení v piatich regionálnych centrách – v Kováčovej, Žiline, Košiciach, Prešove a Piešťanoch. Na Slovensku ide o inovatívny prístup, pričom národný projekt si kladie za cieľ overiť tento systém sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím a následne ho zaviesť do slovenskej legislatívy. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z európskeho sociálneho fondu a európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.

Môžete vysvetliť, ako sa vám človek s hendikepom môže ohlásiť a čo nasleduje potom? 

Sú dve možnosti: Buď nás navštívi priamo v centrách včasnej pomoci v Piešťanoch, Žiline, Košiciach, Prešove a v Kováčovej, alebo nás môže priamo osloviť cez kontaktný formulár na našej webovej stránke, kde má možnosť si vybrať aj konkrétneho motivátora. Po kontaktovaní si dohodneme úvodné stretnutie s klientom, podpíšeme súhlas so spracovaním osobných údajov, záznam z úvodného rozhovoru a dohodu, kde sú vymedzené pravidlá. Predbežne si stanovíme ciele, ktoré vychádzajú z očakávania klienta, v čom by sme mu mohli pomôcť.

Aké aktivity vaši motivátori podnikajú? Ako vyzerá podpora hendikepovanému v praxi?

Naši motivátori vedia pomôcť klientom vo viacerých oblastiach. Napríklad pri vybavení peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, pri zabezpečení sociálnych služieb pre zdravotne postihnutých, pri zvyšovaní sebaobsluhy a samostatnosti, pri hľadaní pracovného uplatnenia. Vieme poradiť so začatím alebo návratom k športovej činnosti, pri výbere vhodnej športovej aktivity s ohľadom na druh a rozsah zdravotného znevýhodnenia, respektíve pri hľadaní inej vhodnej voľnočasovej aktivity, ale aj v oblasti zlepšenia fyzickej a psychickej kondície a sociálnych kontaktov. Okrem toho poskytujeme aj možnosť zúčastniť sa na skupinových aktivitách zameraných na zdravý životný štýl a životosprávu osôb so zdravotným postihnutím, aktivity a vzdelávanie v oblastiach informatiky alebo životných podmienok a práv osôb so zdravotným postihnutím.

Spolupracujete aj s inými organizáciami, napríklad so Slovenským paralympijským výborom?

Spolupracujeme hlavne s úradmi práce, nemocnicami, rehabilitačnými centrami a športovými klubmi.

Môžete zo svojej praxe spomenúť príklad pomoci, ktorý si možno navždy zapamätáte?

Určite si zapamätám, že aj počas pandémie si niektorí klienti dokázali nájsť zamestnanie. Alebo ako si dobre uvedomili, že sa predtým nevhodne správali k svojim blízkym – mám na mysli napríklad prejavy agresivity, negativizmu alebo iné javy.

Spoločnosť Arval vám poskytla automobil, aby podporila vaše úsilie pomáhať. Čo to pre vás znamená?

Auto mi veľmi pomáha byť flexibilná, môžem sa dostať ku klientom hlavne v čase pandémie, keď boli zrušené spoje a nebolo možné stretávať sa v centrách včasnej pomoci. Návšteva priamo u klienta v domácom prostredí navodzuje uvoľnenú atmosféru, vieme lepšie navrhnúť riešenia bezbariérovosti, prípadne mu ukázať triky, ako si zjednodušiť život. Ako mať napríklad prakticky upravenú kuchyňu, ako sa presúvať z vozíka do vane, upraviť si auto alebo zabezpečiť šikovné skrine. Práve pre takéto návštevy ku klientom je auto z Arvalu pre mňa mimoriadne dôležité. 

 

TEXT A FOTO: MARIAN ŠKOTKA

SME SI ROVNÍ

  • - Národný projekt pomoci ľuďom na začiatku novej životnej etapy s hendikepom.
  • - Motivátori kontaktujú záujemcov a pomáhajú im v regiónoch.
  • - Pomoc je bezplatná a učí čeliť prekážkam bežného dňa. 
  • - Projekt sa rozvíja vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci operačného programu ľudské zdroje.
  • - Web: www.smesirovni.sk
  • - Kontakt: veronika.vasinova@smesirovni.sk
Čítať ďalej Zobraziť menej