Home > Krok č.2

Krok č.2

Krok č.2

Čo je potrebné urobiť v kroku č.2

Čo je potrebné urobiť v kroku č.2

V kroku č.2 budeme od klienta potrebovať zaslať elektronicky nasledovné dokumenty na adresu: sk_acquisition@arval.sk alebo info@arval.sk. Nakoľko spoločnosť Arval Slovakia je dcérskou spoločnosťou banky BNP Paribas Group je nutné od klienta vyžiadať nasledovné dokumenty:

  • Kópiu OP

  • Finančné výsledky za predchádzajúci rok - jedná sa o účtovnú závierku, ktorú je možné získať aj na webovej stránke: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch

  • Súhlas so spracovaním osobných údajov - viď vzor nižšie v menu

  • Scan vyplneného a podpísaného dotazníku Arval - viď vzor nižšie v menu

 

Po odoslaní dokumentov Arval preverí klienta. Toto preverenie trvá zvyčajne 7 dní a následne Arval kontaktuje partnera a klienta o výsledku preverenia.

Po preverení môže nastať nasledovná situácia:

  • inkaso - nastavenie trvalého príkazu z účtu klienta. Vzor tlačiva nájdete tu.
  • depozit - zábezpeka 3 mesačného nájomného. Vzor tlačiva nájdete tu.
  • akontácia - čiastočná platba vopred zaplatená s prvou faktúrou

 

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Ďalším dôležitým krokom je overenie bonity klienta. Tu nájdete vzorové tlačivo dotazníka o ochrane osobných údajov určené pre konateľov spoločností.

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Vzor OP

Pri styku klienta s jeho bankou je taktiež potrebná identifikácia klienta na základe jeho OP. Pre posúdenie bonity klienta potrebujeme OP pre overenie klienta v rámci sankčných zoznamov. Túto povinnosť nám udeľuje banka BNP Paribas Group.

Vzor OP
Finančné výsledky za predchádzajúci rok

Od klienta ďalej potrebujeme výpis finančných výsledkov z dostupných zdrojov za posledný rok. Jedná sa o účtovnú závierku, ktorú je možné získať aj na webovej stránke: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/simplesearch.

Dotazník Arval

S klientom na záver vyplníme dotazník Arval, ktorý slúži na celkové posúdenie klienta.

Dotazník Arval